Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🎯
Focusing

Engin Yüksel dracorlll

🎯
Focusing
View GitHub Profile
@dracorlll
dracorlll / cmf-bulk-mailer-help.md
Last active Aug 4, 2020
cmf-bulk-mailer nasıl çalıştırılır?
View cmf-bulk-mailer-help.md

ÇMF Toplu Email Gönderme Uygulaması Nasıl Çalıştırılır?

  • İşletim sisteminize uygun olan Docker uygulamasını indirin ve yükleyin.
  • Ekteki docker-compose.yml dosyasını indirin.
  • Docker terminalini açın.
  • $ cd <dosyanınolduğudizin> komutunu kullanarak dosyanın indirildiği dizine gidin.
  • $ docker-compose up komutunu çalıştırın.
    • arka planda çalıştırmak için $ docker-compose up -d komutunu kullanabilirsiniz.
  • Program şu an çalışıyor. İnternet tarayıcınızdan http://localhost adresine giderek programı kullanabilirsiniz.
  • Programı durdurmak ve yaratılan containerları yok etmek için $ docker-compose down komutunu çalıştırabilirsiniz.
  • https://ethereal.email/ üzerinden kullanıcı yaratıp ve aşağıdaki mailler dosyasını indirip uygulamayı deneyebilirsiniz.
You can’t perform that action at this time.