Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@duyet
Created December 11, 2016 07:34
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Độ phân_giải hiển_thị mặc_định trên hầu_hết các điện_thoại Xiaomi là 440 hoặc 480 DPI , kể_cả với chiếc Mi_Mix màn_hình 6,4 " tuyệt đẹp . Với mình đây là điều không_thể chấp_nhận được vì màn_hình 6,4 " mà hiển_thị lượng nội_dung chẳng khác_gì so với một cái điện_thoại 5 ". Lý_do mà mình không thích mức 480 DPI mặc_định của Mi_Mix là nó làm mọi thứ to lên một_cách ngớ_ngẩn , kỳ_dị và thao_tác cũng không tiện . Ngay cả bàn_phím cũng bỗng_nhiên to lên quá mức khiến việc gõ trở_nên khó_khăn vì phải với ngón tay lên cao hơn so với bình_thường .
Để chỉnh lại DPI , mình sử_dụng tool do chính mình phát_triển ( quảng_cáo chút_xíu : D ) . Anh em có_thể download và xem hướng_dẫn chi_tiết cách xài tool ở topic này : Mời anh_em thử công_cụ đổi độ_phân_giải hiển_thị cho máy Android , không cần root , không cần gõ lệnh .
Trên chiếc Mi_Mix của mình , mình đưa DPI xuống tận 400 thì mới cảm_thấy vừa_lòng , mức này tương_tự như con Lumia 1520 trước đây mình từng xài , cũng ngang_ngửa với Sony_Xperia Z_Ultra nhiều năm về trước . Lúc này mọi thứ trở_nên tuyệt_vời hơn rất nhiều , kích_thước hiển_thị vừa_phải , hợp_lý , không quá nhỏ mà cũng chẳng quá to . Với anh_em nào xài máy MIUI mà dùng màn_hình cỡ 5 "- 5,5 " thì đừng chỉnh thấp như mình , nên để mức 420 là vừa , thấp quá thì mọi icon và chữ nên bé tí rất khó_chịu . Máy nào DPI trên 500 thì nên chỉnh dần_dần từ mức mặc_định xuống thấp hơn một_chút cho tới khi bạn cảm_thấy hài_lòng .
Vấn_đề của việc chỉnh DPI trên MIUI đó là icon sau khi chỉnh sẽ bị một hình_vuông gì đó xuất_hiện ở góc trên bên trái . Đây là một bug của ROM MIUI và nó đang được khắc_phục ( link tới bug trên MIUI Website ở đây ) . Trong khi chờ fix , chúng_ta sẽ làm một_số thứ để giảm hiện_tượng ô vuông này .
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment