Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Mariusz Woloszyn emsi

View GitHub Profile
@emsi
emsi / ydl.py
Created Aug 10, 2021
Pyto youtube downloader
View ydl.py
# Download audio/video file using youtube_dl
# to a folder picked on first run (using bookmarks).
# Make sure to start it with "--fixup never".
# For exampe to download just original audio use
# Pyto Run Script with following arguments:
# -f 140 --fixup never $URL
from youtube_dl import main
import bookmarks
import background as bg
@emsi
emsi / ro-root.sh
Last active Jul 25, 2021 — forked from paul-ridgway/ro-root.sh
A scrip to replace the default RPi init to create and chroot to an overlayfs-backed root
View ro-root.sh
#!/bin/sh
# Read-only Root-FS for Raspian using overlayfs
# Version 1.2:
# Don't mount ro/rw root inside newroot
# Don't remove root from ftab
# Move dev & proc to newroot and redirect execed chrooted subshell console to newroot's dev
# Version 1.1:
# Changed to use /proc/mounts rathern than /etc/fstab for deriving the root filesystem.
#
@emsi
emsi / update.py
Last active Jun 18, 2019
Chainable python dict update and key remove
View update.py
d1={1:1, 2:2, 3:3}
d2={3:4, 5:6, 7:8}
def update(d1, d2):
return dict(d1, **d2)
def update2(d1, d2):
return (lambda d: d.update(d2) or d)(d1)
def remove(d, k):
@emsi
emsi / tutorial.txt
Created Feb 10, 2019 — forked from ChrisB85/tutorial.txt
Sterowanie urządzeniami głosem w języku polskim przy użyciu Raspberry Pi, asystenta Snips i Home Assistant
View tutorial.txt
Co będzie potrzebne?
- Raspberry Pi (zalecane 3B lub 3B+, ale myślę, że 2 również da radę) z zainstalowanym Raspbianem
- Głośnik i mikrofon. Można użyć zwykłego "dongla" typu https://pupilsys.com/image/cache/catalog/Product_images/PS139/USB_soundCard-600x600.jpg z wejściem na mikrofon i wyjściem na głośniki lub przystawki typu HAT. Ja użyłem Sound Blaster SBX8, czyli głośnik i mikrofon USB w jednym (http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/creative-sound-blaster-axx-sbx8-test.html). Jedyny problem jaki napotkałem i którego nie udało mi się przeskoczyć, to "rwanie" dźwięku (zarówno nagrywanie jak odtwarzanie) w sytuacji, kiedy system jest również na nośniku podłączonym pod USB (u mnie dysk SSD). W przypadku systemu na karcie SD wszystko jest OK. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że głośnik ten pobiera maksymalnie 1A z portu USB.
1. Instalacja
Wykonujemy instalację zgodnie z instrukcją: https://docs.snips.ai/getting-started/quick-start-raspberry-pi (kroki 1-4). Nie opisuję tutaj tego dokładniej, bo dokumentac
@emsi
emsi / .pythonrc.py
Created Feb 7, 2019 — forked from guyskk/.pythonrc.py
Add command history and tab completion to python shell.
View .pythonrc.py
"""
Add command history and tab completion to python shell.
1. Save this file in ~/.pythonrc.py
2. Add the following line to your ~/.bashrc:
export PYTHONSTARTUP="$HOME/.pythonrc.py"
"""
def _enable_history_and_completer():
View fudo_ai.sh
#!/bin/sh
growfs -y /
mount -uw /
mkdir /data/.pycharm_helpers
ln -sf /data/.pycharm_helpers ~/.pycharm_helpers
cat >> ~/.cshrc << EOF
bindkey "^r" i-search-back
@emsi
emsi / googleNIP.py
Last active Jun 9, 2016
Funkcje do googlowania NIPu firmy po nazwie
View googleNIP.py
#!/usr/bin/env python
import urllib2
import re
from bs4 import BeautifulSoup
def most_common(lst):
return max(set(lst), key=lst.count)
def googleNIP(nazwa_firmy):