Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Petr Viktorin encukou

Block or report user

Report or block encukou

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View dnf-api-example.py
import dnf
cachedir = '_dnf_cache_dir'
the_arch = 'x86_64'
base = dnf.Base()
conf = base.conf
conf.cachedir = cachedir
conf.substitutions['releasever'] = '32'
conf.substitutions['basearch'] = the_arch
@encukou
encukou / myfailures.py
Created Jul 25, 2019 — forked from hroncok/myfailures.py
Watch my FTBFSes
View myfailures.py
#! /usr/bin/env -S bash -c 'watch -n 300 I=$(whoami) python3.8 myfailures.py'
import re
import sys
import os
from urllib.request import urlopen
URL = 'https://kojipkgs.fedoraproject.org/mass-rebuild/f31-failures.html'
#USER = sys.argv[1]
View obrazek.py
def obrazek(level):
if level == 0:
return """
View feedback-2018-10-13
# Zpětná vazba k Hadímu workshopu, 13. 10. 2018
= Věci s "+" byly na zelených papírcích, s "-" na červených.
= Na některých papírcích bylo víc bodů; ty jsou tu rozděleny.
= V rámci anonymity byly poznámky přeloženy do češtiny (např. ze slovečiny)
a přechýleny do mužského rodu.
= Zhruba seřazeno od toho, co se povedlo nejvíc, k tomu co lidem nejvíc vadilo.
## Lidi a přístup
View 2018-03-05.txt
Zpětná vazba z 1. srazu (5. 3. 2018)
+ Zatím super, díky moc, že to děláte
+ příjemná admisféra i lidé
+ všechno super
+ příjemný přístup
+ je super vaše ochota učit a pomáhat
+ skvělý nápad s kouči, kteří pomáhají
+ bylo to fajn, a horší to už nebude, ne?
+ první lekce super, díky za trpělivost a pozitivní přístup
View 7-output.csv
Ansible AstroPy Attrs BeeWare Bottle BuildBot Celery CherryPy
Chopsticks Click Attrs Coala Cookiecutter Cython Django Elsa
Ansible Fabric Flask IPython Jinja Cython Jupyter Jython
Ansible Kivy lxml mako Matplotlib MicroPython Ninja IDE Elsa
Numpy OpenStack Attrs mako Jinja peewee Plone PonyORM
Chopsticks AstroPy PyCon CZ PyCon PL Jinja PyCon SK Ninja IDE PyData
Numpy AstroPy lxml IPython Pygame Pyglet Django PyLadies
pymunk OpenStack lxml Coala PyPI BuildBot Jupyter PyData
Ansible PyPy Pyramid Pytest PyPI PyCon SK Django PonyORM
pymunk Python Pyramid BeeWare Jinja Pyglet PyTorch Elsa
View non-site-pyo-files
This file has been truncated, but you can view the full file.
/etc/arc/nagios/60-egi.d/arcce_igtf.pyo
/etc/epgd/recording.pyo
/etc/fedmsg.d/autocloud.pyo
/etc/fedmsg.d/bodhi.pyo
/etc/fedmsg.d/bugyou.pyo
/etc/fedmsg.d/darkserver.pyo
/etc/fedmsg.d/datanommer.pyo
/etc/fedmsg.d/endpoints-autocloud.pyo
/etc/fedmsg.d/endpoints-bugyou.pyo
View .travis.yml
language: python
sudo: false
cache: pip
matrix:
include:
- os: linux
python: 3.6
language: python
- os: osx
View appveyor.yml
clone_folder: c:\projects\kalkulacka
clone_depth: 2
platform: x64
environment:
matrix:
- PYTHON: "C:\\Python36-x64"
cache:
@encukou
encukou / pad.md
Last active Oct 9, 2017
MicroPython Workshop
View pad.md
You can’t perform that action at this time.