Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View eugene0928's full-sized avatar
🎯

Eugene eugene0928

🎯
View GitHub Profile
@eugene0928
eugene0928 / readme.md
Last active July 21, 2023 06:26 — forked from ybky42/readme.md

YBKY saralash bosqichi topshirig'i

Impactt co-working markazi rezidentlariga majlis xonalarni oldindan oson band qilish uchun tizim yaratmoqchi va bunda sizning yordamingiz kerak.

Backend yo'nalishiga topshirganlar tizim uchun REST API tuzishi kerak bo'ladi. Frontend yo'nalishi qatnashchilaridan esa ushbu tizim uchun foydalanuvchi interfeysini yasash kutiladi.

Tizimning funksional talablari:

  • Xonalar haqida ma'lumot saqlash va taqdim qila olish;
  • Xonani ko'rsatilgan vaqt oralig'i uchun band qila olish;