Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
"Overbodige" afbeeldingsafmetingen in WordPress uitschakelen
<?php
// disable the generation of large image sizes
function fws_disable_image_sizes($sizes) {
unset($sizes['medium_large']);
unset($sizes['1536x1536']); // 2x medium-large size
unset($sizes['2048x2048']); // 2x large size
return $sizes;
}
add_action('intermediate_image_sizes_advanced', 'fws_disable_image_sizes');
// disable scaling image above the max image size (2560 pixel)
add_filter('big_image_size_threshold', '__return_false');
// remove the large sizes from the select menu's (add image dialog box)
function fws_add_custom_sizes_to_admin( $sizes ) {
unset($sizes['medium_large']);
unset($sizes['1536x1536']); // 2x medium-large size
unset($sizes['2048x2048']); // 2x large size
return $sizes;
}
add_filter( 'image_size_names_choose', 'fws_add_custom_sizes_to_admin' );
@finalwebsites
Copy link
Author

Gebruik deze code for WordPress om afmetingen voor afbeeldingen uit te schakelen welke je niet wil gebruiken. Plaats deze code snippet in het functions.php bestand van je WordPress child theme.
Samen met de "Delete Original" functie van de Shortpixel plugin is het mogelijk om de opslagruimte per afbeelding op een minimum te reduceren. Ben je op zoek naar nog meer tweaks voor de WordPress mediabibliotheek? Lees dan onze blogpost.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment