Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@funrep

funrep/driver.py

Last active Aug 29, 2015
Embed
What would you like to do?
Datateknik skolprojekt, arduino spelkontroll
# funkar bara på linux för tillfället
# måste byta ut xdotool till
# https://github.com/SavinaRoja/PyUserInput
import serial
import os
from multiprocessing import Process
# måste bytas ut mot rätt device
# använd skriv så här i kommando prompten
# för att hitta rätt device:
# $ ls /dev/ttyACM*
ser = serial.Serial("/dev/ttyACM1", 9600)
# skapa ny process för själva kommandot
# så att inte programmet blockerar nästa input
def cmd(s):
p = Process(target=xdotool, args=(s))
p.start()
# själva kommandot, det är detta vi ska
# byta ut mot PyUserInput för Windows support
def xdotool(s):
os.system('xdotool ' + s)
while True:
try:
b = ser.read() # läs en byte från serial porten
except:
pass
print(b) # debugging information ;)
if (b == "0"):
cmd("key Left")
elif (b == "1"):
cmd("key Down")
elif (b == "2"):
pass # centrerad, så vi behöver inte göra nåt
elif (b == "3"):
cmd("key Up")
elif (b == "4"):
cmd("key Right")
// baserat på exempel kod från https://www.sparkfun.com/tutorials/171
const byte PIN_ANALOG_X = 0;
const byte PIN_ANALOG_Y = 1;
// |----------|----|----------|
// 0 505 515 1023
const int X_THRESHOLD_LOW = 505;
const int X_THRESHOLD_HIGH = 515;
const int Y_THRESHOLD_LOW = 500;
const int Y_THRESHOLD_HIGH = 510;
int x_position;
int y_position;
int x_direction;
int y_direction;
// interfacet vi använder till python programmet är:
// 0 = pekar åt vänster
// 1 = pekar neråt
// 2 = centrerad
// 3 = pekar uppåt
// 4 = pekar åt höger
// OBS kanske inte pekar åt det håll som står,
// för jag har inte testat än så de är bara som jag
// förstått deras tutorial :P
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop () {
x_direction = 0;
y_direction = 0;
x_position = analogRead(PIN_ANALOG_X);
y_position = analogRead(PIN_ANALOG_Y);
if (x_position > X_THRESHOLD_HIGH) {
x_direction = 1;
} else if (x_position < X_THRESHOLD_LOW) {
x_direction = -1;
}
if (y_position > Y_THRESHOLD_HIGH) {
y_direction = 1;
} else if (y_position < Y_THRESHOLD_LOW) {
y_direction = -1;
}
if (x_direction == -1) { // pekar åt vänster
Serial.print(0);
} else if (x_direction == 0) { // pekar inte åt sidan
if (y_direction == -1) { // pekar neråt
Serial.print(1);
} else if (y_direction == 0) { // centrerad
Serial.print(2);
} else { // y_direction är 1, alltså neråt
Serial.print(3);
}
} else { // x_direction är 1, alltså pekar höger
Serial.print(4);
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment