Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@gergob gergob/hello2.html
Created Oct 23, 2013

Embed
What would you like to do?
FLOSSzine - Programozás Kezdőkenk - Bevezető - Hello Világ!
<!DOCTYPE html>
<html>
<!-- HTML dokumentum fej része -->
<head>
<!-- Erre azért van szükség, hogy a böngésző meg tudja jeleníteni az ékezetes magyar betüket -->
<meta charset="utf-8">
<!-- Hivatkozunk a hello_vilag2.js kódfájlra -->
<script src="hello_vilag2.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.