Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@giladshanan
Created January 26, 2018 18:06
Show Gist options
 • Star 0 You must be signed in to star a gist
 • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
 • Save giladshanan/7bd853b28da991e7a99ec6ba1a393d20 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save giladshanan/7bd853b28da991e7a99ec6ba1a393d20 to your computer and use it in GitHub Desktop.
keybase proof

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am giladshanan on github.
 • I am gshanan (https://keybase.io/gshanan) on keybase.
 • I have a public key ASAvhVmJED65Zd6Jzmf2lXs8fbj1str3XbBRiqVjrEpvYQo

To claim this, I am signing this object:

{
 "body": {
  "key": {
   "eldest_kid": "0120afe323bbc7a60cbad562c8622b89a1824fc69c3104e73d41842f4bfa66f5a5750a",
   "host": "keybase.io",
   "kid": "01202f855989103eb965de89ce67f6957b3c7db8f5b2daf75db0518aa563ac4a6f610a",
   "uid": "98879b39795f5660cd72190353324319",
   "username": "gshanan"
  },
  "merkle_root": {
   "ctime": 1516989783,
   "hash": "4e9b9f00658bc6bcca470845c72f0ee2dbed2dc5efd9f3567650ec069cb487c40cd4111d5ac98eb0de10c6a9bebd51f1c7065ed903f38ca838c36f821a3cbdc7",
   "hash_meta": "579a5e4b8d365121248199b4b7e31e9aacf96e0953e5075625cc2d1dbca76160",
   "seqno": 1987482
  },
  "service": {
   "name": "github",
   "username": "giladshanan"
  },
  "type": "web_service_binding",
  "version": 1
 },
 "client": {
  "name": "keybase.io go client",
  "version": "1.0.39"
 },
 "ctime": 1516989798,
 "expire_in": 504576000,
 "prev": "069b4a74f98baa1d023a8b3d236fd386e3cf1d3eadb4e42f8dfdae2822ab20e1",
 "seqno": 15,
 "tag": "signature"
}

with the key ASAvhVmJED65Zd6Jzmf2lXs8fbj1str3XbBRiqVjrEpvYQo, yielding the signature:

hKRib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEgL4VZiRA+uWXeic5n9pV7PH249bLa912wUYqlY6xKb2EKp3BheWxvYWTFAz97ImJvZHkiOnsia2V5Ijp7ImVsZGVzdF9raWQiOiIwMTIwYWZlMzIzYmJjN2E2MGNiYWQ1NjJjODYyMmI4OWExODI0ZmM2OWMzMTA0ZTczZDQxODQyZjRiZmE2NmY1YTU3NTBhIiwiaG9zdCI6ImtleWJhc2UuaW8iLCJraWQiOiIwMTIwMmY4NTU5ODkxMDNlYjk2NWRlODljZTY3ZjY5NTdiM2M3ZGI4ZjViMmRhZjc1ZGIwNTE4YWE1NjNhYzRhNmY2MTBhIiwidWlkIjoiOTg4NzliMzk3OTVmNTY2MGNkNzIxOTAzNTMzMjQzMTkiLCJ1c2VybmFtZSI6ImdzaGFuYW4ifSwibWVya2xlX3Jvb3QiOnsiY3RpbWUiOjE1MTY5ODk3ODMsImhhc2giOiI0ZTliOWYwMDY1OGJjNmJjY2E0NzA4NDVjNzJmMGVlMmRiZWQyZGM1ZWZkOWYzNTY3NjUwZWMwNjljYjQ4N2M0MGNkNDExMWQ1YWM5OGViMGRlMTBjNmE5YmViZDUxZjFjNzA2NWVkOTAzZjM4Y2E4MzhjMzZmODIxYTNjYmRjNyIsImhhc2hfbWV0YSI6IjU3OWE1ZTRiOGQzNjUxMjEyNDgxOTliNGI3ZTMxZTlhYWNmOTZlMDk1M2U1MDc1NjI1Y2MyZDFkYmNhNzYxNjAiLCJzZXFubyI6MTk4NzQ4Mn0sInNlcnZpY2UiOnsibmFtZSI6ImdpdGh1YiIsInVzZXJuYW1lIjoiZ2lsYWRzaGFuYW4ifSwidHlwZSI6IndlYl9zZXJ2aWNlX2JpbmRpbmciLCJ2ZXJzaW9uIjoxfSwiY2xpZW50Ijp7Im5hbWUiOiJrZXliYXNlLmlvIGdvIGNsaWVudCIsInZlcnNpb24iOiIxLjAuMzkifSwiY3RpbWUiOjE1MTY5ODk3OTgsImV4cGlyZV9pbiI6NTA0NTc2MDAwLCJwcmV2IjoiMDY5YjRhNzRmOThiYWExZDAyM2E4YjNkMjM2ZmQzODZlM2NmMWQzZWFkYjRlNDJmOGRmZGFlMjgyMmFiMjBlMSIsInNlcW5vIjoxNSwidGFnIjoic2lnbmF0dXJlIn2jc2lnxECzpBUuno9Kl2ZHbe1spUvqASBly0CPRYuaAI0Pr0RKfHIFqhfkYQrtVjz21HAQGq084CPkOQua2ktyOF+DIDMBqHNpZ190eXBlIKRoYXNogqR0eXBlCKV2YWx1ZcQgqCgIwzoLb+pj9+n8q9QyyjNFL5raFQ++RoxyrRrIe+OjdGFnzQICp3ZlcnNpb24B

And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.

My publicly-auditable identity:

https://keybase.io/gshanan

From the command line:

Consider the keybase command line program.

# look me up
keybase id gshanan
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment