Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@gklka
gklka / powermac.md
Last active January 24, 2021 21:45
com.apple.TCC default 08:39:02.177416+0200 tccd -[TCCDAccessIdentity staticCode]: static code for: identifier no.fengestad.fs-uae-arcade, type: 0: 0x7fe34dd449f0 at /var/folders/yh/b7fhw8xn17l2k00ny914q3vc0000gn/T/AppTranslocation/C9AC00E6-F01B-49F7-931F-139216360D50/d/FS-UAE Arcade.app
com.apple.TCC default 08:39:02.187130+0200 tccd -[TCCDAccessIdentity staticCode]: static code for: identifier no.fengestad.fs-uae-arcade, type: 0: 0x7fe34dc53100 at /var/folders/yh/b7fhw8xn17l2k00ny914q3vc0000gn/T/AppTranslocation/C9AC00E6-F01B-49F7-931F-139216360D50/d/FS-UAE Arcade.app
com.apple.processmanager default 08:39:02.198956+0200 fs-uae-arcade FRONTLOGGING: version 1
com.apple.processmanager default 08:39:02.198970+0200 fs-uae-arcade Registering, pid=10037
com.apple.processmanager default 08:39:02.199431+0200 fs-uae-arcade CHECKIN: pid=10037
com.apple.launchservices default 08:39:02.207519+0200 launchservicesd CHECKIN:0x0-0x1461460 10037 no.fengestad.fs-uae-arcade
com.apple.processmanager default 08:39:02.207657+0200
var heightPickerItems: [PickerItem] {
switch self.metricSystem {
case .us:
return heightPickerItemsUS
default:
return heightPickerItemsSI
}
}
lazy var heightPickerItemsSI: [PickerItem] = {
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
const char* ssid = "Csopaki13";
const char* password = "CSOPAKI13jelszo";

Tweetbot

  • külön van az activity és a replies tab
  • nincs notifikáció a like-okról és a retweet-ekről
  • szar a profil nézet, nem látom egyből a tweeteket
  • nem látom egy tweetet kik like-oltak
  • ha lakatos acc-ra reply-t látok akkor a thread megszakad, semmi előzményt nem látok
  • nincs lépegetés a képek közt a galériában
  • nincs show/hide on menu button opció
  • nem lehet több képet küldeni DM-ben egyszerre
  • nincs multiuser DM
@gklka
gklka / Add tag to files selected in Finder.applescript
Last active February 1, 2018 12:45
Gets the selected files from Finder, and tries to add the „NYCSEL” keyword to the images with the same filename between the selected images in Photos.
log "Hello"
on upper(texttochange)
return texttochange
--return uppercase texttochange
end upper
set finderfiles to {}
set passes to 0
set misses to 0
[;g127,127,127;2017.06.26 16:22:40.372 Kwindoo[1892440] -[NetworkManager serverCallToURL:postData:uploadFiles:settings:progress:callback:]#209 -- [tracking/save-locations] request (http://boat.kwindoo.com/api/tracking/save-locations): {
"data" : "{\"last_known_regatta_timestamp\":1498486074.105213,\"locations\":[{\"o\":-122.0312186,\"t\":1498486077.661019,\"l\":37.33233141,\"y\":0,\"r\":564,\"a\":14,\"s\":0,\"b\":327},{\"o\":-122.0312186,\"t\":1498486081.659823,\"l\":37.33233141,\"y\":0,\"r\":564,\"a\":2,\"s\":0,\"b\":0},{\"o\":-122.03036489,\"t\":1498486088.518179,\"l\":37.3316149,\"y\":0,\"r\":564,\"a\":24,\"s\":1.57,\"b\":136},{\"o\":-122.03057969,\"t\":1498486093.517868,\"l\":37.33156519,\"y\":0,\"r\":564,\"a\":14,\"s\":3.13,\"b\":253},{\"o\":-122.03075535,\"t\":1498486098.519257,\"l\":37.33144466,\"y\":0,\"r\":564,\"a\":14,\"s\":6.01,\"b\":229},{\"o\":-122.0307725,\"t\":1498486103.521806,\"l\":37.3310798,\"y\":0,\"r\":564,\"a\":14,\"s\":8.199999999999999,\"b\":182},{\"o\":-122.0306985,\"t\":149848
$ sh update_compat.sh
$ cd /Applications/Xcode.app/Contents/MacOS/
$ sudo unsign Xcode
$ sudo mv Xcode Xcode.signed
$ sudo ln -s Xcode.unsigned Xcode
$ ls -al
total 64
drwxr-xr-x 5 gk staff 170 Oct 25 14:27 .
drwxr-xr-x 16 gk staff 544 Oct 15 06:22 ..
lrwxr-xr-x 1 gk staff 14 Oct 25 14:27 Xcode -> Xcode.unsigned
-rwxr-xr-x 1 gk staff 18528 Oct 15 06:30 Xcode.signed
$ sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app