Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
repos with deps.edn
https://github.com/10nin/hello-world
https://github.com/AdamFrey/clojure-git-deps-demo
https://github.com/Bronsa/tools.decompiler-aot
https://github.com/Cirru/calcit-editor
https://github.com/Cirru/cirru.org
https://github.com/Cirru/ir.core
https://github.com/Cirru/sepal.clj
https://github.com/Codamic/core.async
https://github.com/ComputeSoftware/shoe
https://github.com/ComputeSoftware/spec-keys
https://github.com/Datomic/ion-event-example
https://github.com/Deraen/dotfiles
https://github.com/DogLooksGood/tools-deps-scripts
https://github.com/EwanDawson/time-lib
https://github.com/EwenG/badigeon
https://github.com/Ezwal/charta
https://github.com/Ezwal/tridactyla
https://github.com/FundingCircle/fc4c
https://github.com/Gavlooth/neovim-cljs-client
https://github.com/HealthSamurai/zenform
https://github.com/Izual13/bot-exchange-rate
https://github.com/Izual13/crypto-bot
https://github.com/Jannis/groom
https://github.com/JduPreez/data-paper
https://github.com/Jumblemuddle/cljs-code-split-bug
https://github.com/KingMob/clojure-trie-performance
https://github.com/KitApps/schema-refined
https://github.com/Lumo/lumo-cljs.org
https://github.com/MageMasher/ion-talk
https://github.com/Memkits/manuscript
https://github.com/Memkits/markdown-editor
https://github.com/Memkits/pudica-schedule
https://github.com/Memkits/pudica-schedule-viewer
https://github.com/Olical/bonsai
https://github.com/Olical/cljs-test-runner
https://github.com/Olical/clojure-hey-example
https://github.com/Olical/depot
https://github.com/Olical/euler
https://github.com/Olical/snowball
https://github.com/PEZ/deps-edn-figwheel
https://github.com/Provisdom/boot-tools-deps
https://github.com/Respo/reel
https://github.com/Respo/respo-markdown
https://github.com/Respo/respo.site
https://github.com/RickMoynihan/lein-tools-deps
https://github.com/RickMoynihan/libdev
https://github.com/SemraSh/clojure-hello-world
https://github.com/SevereOverfl0w/krei.alpha
https://github.com/SevereOverfl0w/naga-editor
https://github.com/SevereOverfl0w/test-pack.alpha
https://github.com/Shadizzle/poker-exercise
https://github.com/SpencerArtisan/candlesticks
https://github.com/TopixIM/befunge
https://github.com/TopixIM/checklist
https://github.com/TopixIM/copyboard
https://github.com/TopixIM/daily
https://github.com/TopixIM/diary
https://github.com/TopixIM/impatiens
https://github.com/TopixIM/polygonum
https://github.com/TopixIM/timegrass
https://github.com/TopixIM/topix.im
https://github.com/TopixIM/woodenlist
https://github.com/Unrepl/unrepl
https://github.com/ViniciusAtaide/clojurescript-tuto
https://github.com/WintonCentre/predict-v21-test
https://github.com/WormBase/names
https://github.com/abcdw/nash
https://github.com/abo-abo/lispy
https://github.com/aetkinz/mechtron.ca
https://github.com/ajoberstar/fighweel-open-url-issue
https://github.com/akmiller78/starter
https://github.com/akmiller78/upshot
https://github.com/alaspaa/temprepo
https://github.com/alesguzik/web-template
https://github.com/apreiml/rfc-cite
https://github.com/archaic/extension
https://github.com/arichiardi/cljs-pg-error
https://github.com/arichiardi/cljs-reload-all-repro
https://github.com/arichiardi/cljs-repros
https://github.com/arichiardi/figwheel-main-cider
https://github.com/arichiardi/lumo-repros
https://github.com/aroemers/clojure-cli-tools-build
https://github.com/athos/Drains
https://github.com/athos/genman
https://github.com/athos/intro-to-prejenter
https://github.com/athos/kitchen-async
https://github.com/athos/prejenter
https://github.com/athos/spec-example
https://github.com/babeloff/aql-server-brass
https://github.com/babeloff/categories
https://github.com/benfle/resume
https://github.com/benfle/sicp
https://github.com/bhauman/cljs-test-display
https://github.com/bhauman/figwheel-core
https://github.com/bhauman/figwheel-main
https://github.com/blasut/clojure-play
https://github.com/bolasblack/cljs.db
https://github.com/bolasblack/cljs.nodejs.shell
https://github.com/bolasblack/shadow-cljs-tools-deps-example
https://github.com/borkdude/balcony
https://github.com/borkdude/cljs-macro
https://github.com/boztek/time-lib
https://github.com/brabster/crucible
https://github.com/braintripping/lark
https://github.com/braintripping/re-view
https://github.com/cddr/mach-clj-demo
https://github.com/cdig/cli
https://github.com/cdig/hest
https://github.com/chpill/cljs-sc-test
https://github.com/chpill/rehab
https://github.com/chrisetheridge/estuary
https://github.com/chrisetheridge/nearby
https://github.com/chrishowejones/time-lib
https://github.com/cjsauer/aws-amplify-cljs
https://github.com/cjsauer/datbot
https://github.com/ckkashyap/LearningPrograms
https://github.com/clj-nakano/datomic-cloud-primer
https://github.com/clj-sg/website
https://github.com/clj-time/clj-time
https://github.com/cljdoc/clojars-stats
https://github.com/cljsrn/side-fx
https://github.com/clojure-china/clojure-script.org
https://github.com/clojure/brew-install
https://github.com/clojure/clojure-api-doc
https://github.com/clojure/contrib-api-doc
https://github.com/clojure/core.cache
https://github.com/clojure/core.match
https://github.com/clojure/data.csv
https://github.com/clojure/data.json
https://github.com/clojure/data.priority-map
https://github.com/clojure/data.zip
https://github.com/clojure/java.classpath
https://github.com/clojure/java.data
https://github.com/clojure/math.combinatorics
https://github.com/clojure/tools.deps.alpha
https://github.com/coast-framework/coast
https://github.com/coast-framework/template
https://github.com/codebeige/cucumber-clj-example
https://github.com/codecitizen/clj-jwt
https://github.com/codonnell/flowbot
https://github.com/cognitect-labs/day-of-datomic-cloud
https://github.com/cognitect-labs/test-runner
https://github.com/cognitect-labs/transcriptor
https://github.com/colindresj/re-frame-10x-shadow-repro
https://github.com/colinkahn/cljs-starter
https://github.com/colinkahn/control-state
https://github.com/comnik/clj-3df
https://github.com/comnik/datamorgana
https://github.com/controlroom/show
https://github.com/cwhitey/hanging-spandex-problem
https://github.com/daemianmack/fallout-hacking-helper
https://github.com/danielneal/graphql-builder-repro
https://github.com/danielsz/meyvn
https://github.com/dantheobserver/drawing-experiments
https://github.com/darkleaf/building-application
https://github.com/darkleaf/cider-tools-deps
https://github.com/darkleaf/either
https://github.com/darkleaf/publicator
https://github.com/darkleaf/repl-tools-deps
https://github.com/darwin/defstyled
https://github.com/datamadic/cljs-seed
https://github.com/daveduthie/cljs-doo-lib
https://github.com/daveyarwood/blockchain-in-clj
https://github.com/dball/robustified
https://github.com/ddellacosta/why-dont-foreign-libs-work
https://github.com/deathtenk/clj-nifi-config
https://github.com/defndaines/hanafuda
https://github.com/defndaines/meiro
https://github.com/delonnewman/zera
https://github.com/dfornika/onto-spec-scratchpad
https://github.com/dimovich/blockchain
https://github.com/dimovich/configs
https://github.com/dimovich/proto
https://github.com/dimovich/roll
https://github.com/dirv/might-i-suggest
https://github.com/dispatchframework/clojure-base-image
https://github.com/djblue/dotfiles
https://github.com/djblue/race-pace
https://github.com/dpassen/project_euler
https://github.com/drcode/fbc-utils
https://github.com/drewverlee/app
https://github.com/drewverlee/bar
https://github.com/drewverlee/example-1
https://github.com/drewverlee/foo
https://github.com/drewverlee/lib
https://github.com/drewverlee/playgroud
https://github.com/drewverlee/try-boot
https://github.com/droptheplot/playground
https://github.com/eauc/test-cljs
https://github.com/eliassona/bchain
https://github.com/emlyn/otp
https://github.com/entranceplus/ep-build
https://github.com/entranceplus/snow
https://github.com/entranceplus/web
https://github.com/equals9/dta.json
https://github.com/ethagnawl/tools-deps-experiment
https://github.com/exoscale/reporter
https://github.com/ezmiller/datemo
https://github.com/facjure/replify
https://github.com/fhofherr/dot-files
https://github.com/fhofherr/stub-fn
https://github.com/flosca/.dotfiles
https://github.com/floybix/bok
https://github.com/floybix/cljbox2d
https://github.com/floybix/cppn
https://github.com/floybix/gpai
https://github.com/floybix/motility
https://github.com/flybot-sg/console
https://github.com/flybot-sg/debug
https://github.com/flybot-sg/fn-graph
https://github.com/flybot-sg/kahn
https://github.com/flybot-sg/registrar
https://github.com/forward-blockchain/qlkit
https://github.com/forward-blockchain/qlkit-material-ui
https://github.com/frankiesardo/expo.deps.edn
https://github.com/frericksm/paul
https://github.com/frzng/harvest2toggl
https://github.com/ga2arch/tools.api.alpha
https://github.com/gaberger/nparser
https://github.com/gaberger/programming_templates
https://github.com/genetic-sandbox/genetic-sandbox
https://github.com/glts/couplet
https://github.com/goodsoftwareengineering/time-align-mobile
https://github.com/gordonlin89/pekoe
https://github.com/gpsoft/doclj
https://github.com/grahamcarlyle/deps.edn-compile-opts-bug
https://github.com/grahamcarlyle/deps.edn-expo
https://github.com/grinderrz/time-lib
https://github.com/grzm/ex.boot-javac
https://github.com/grzm/ex.boot-tools-deps-alt-test
https://github.com/grzm/zo.alpha
https://github.com/hackberryhike/hackberryhike.com
https://github.com/hagmonk/depify
https://github.com/hagmonk/find-deps
https://github.com/hagmonk/log.dev.deps
https://github.com/haywoood/deb
https://github.com/healthfinch/depstar
https://github.com/heyestom/expo-todo
https://github.com/hiredman/queue
https://github.com/hiteshjasani/clj-fdb
https://github.com/hlakela/clj-user-deps
https://github.com/hlolli/csound-cljs
https://github.com/hlprmnky/ion-appsync-example
https://github.com/hyperfiddle/hypercrud.server
https://github.com/iku000888/deps-edn-monorep-demo
https://github.com/ivansviatenko/time-lib
https://github.com/jacobmorzinski/diceware-clj
https://github.com/jaju/sk-react
https://github.com/jarohen/with-open
https://github.com/jasongilman/proto-repl-demo
https://github.com/jayzawrotny/100-days-of-clojure
https://github.com/jayzawrotny/clj-deploy
https://github.com/jayzawrotny/clj-sign
https://github.com/jcf/minimal-clojure-example
https://github.com/jebberjeb/javafx-neovimpane
https://github.com/jenriquejr/hello-lang
https://github.com/jgoodhcg/gfs-barcode
https://github.com/jigkoxsee/cljs-expo-navigation-example
https://github.com/jimpil/duratom
https://github.com/jkk/honeysql
https://github.com/jlesquembre/dotfiles
https://github.com/jmingtan/assets
https://github.com/jmjoy/caipiao
https://github.com/johbra/ZustandsloseApplikationen
https://github.com/johnmn3/cljs-main-code-splitting
https://github.com/johnmn3/mod-acme
https://github.com/johnmn3/repl-ws
https://github.com/jonahbenton/flower
https://github.com/jooter/eval-cljs-web
https://github.com/jooter/example-cljs-websocket
https://github.com/jooter/freactive-example-math-game
https://github.com/jordancoil/clojurescript-learning
https://github.com/jpaulobneto/books
https://github.com/jpmonettas/cgol
https://github.com/jpmonettas/clj-tree-layout
https://github.com/jpmonettas/reagent-flowgraph
https://github.com/jramb/mandelbrot
https://github.com/jramb/stacker
https://github.com/jurkotroll/rf-mater
https://github.com/juxt/edge
https://github.com/juxt/pack.alpha
https://github.com/kawasima/rascaloid-ri
https://github.com/kirang89/cljboot
https://github.com/kirillsalykin/kanat
https://github.com/kitallis/silvestris
https://github.com/knubie/cljs-srs
https://github.com/kommen/cljs-slate
https://github.com/kommen/clojurescript-webworker-demo
https://github.com/kyleburton/sandbox
https://github.com/l3nz/cli-matic
https://github.com/lagenorhynque/spec-examples
https://github.com/lambdaisland/ansi
https://github.com/lambdaisland/kaocha
https://github.com/lambdaisland/li40-ultimate
https://github.com/lambdaisland/nrepl
https://github.com/ldnclj/hangman-to-tictactoe
https://github.com/levand/test-runner
https://github.com/liquidz/dotfiles
https://github.com/lloydshark/figwheel-main-example
https://github.com/luchiniatwork/cambada
https://github.com/luchiniatwork/lowline
https://github.com/luchiniatwork/migrana
https://github.com/luchiniatwork/pushy
https://github.com/mainstreetgenome/hoplon-seed
https://github.com/mangosmoothie/cljs_spa_starter
https://github.com/markwoodhall/clova
https://github.com/markwoodhall/marge
https://github.com/martinklepsch/boot-as-library
https://github.com/martinklepsch/cljdoc
https://github.com/martinklepsch/deps-edn-closure-compiler
https://github.com/matemagyari/swarm-clojure
https://github.com/mathias/gleam
https://github.com/mathias/gnar
https://github.com/maximderbin/zine
https://github.com/mbuczko/revolt-edge
https://github.com/megadoc/megadoc
https://github.com/mfikes/advent-of-code
https://github.com/mfikes/coal-mine
https://github.com/mfikes/mt-cljs
https://github.com/mfikes/patch-tender
https://github.com/mfikes/shrimp
https://github.com/mfikes/tubular
https://github.com/mfikes/word-clouds
https://github.com/mhuebert/maria
https://github.com/michael-okeefe/website-generator
https://github.com/minimal-xyz/minimal-coast-server
https://github.com/miorimmax/midje-runner
https://github.com/mjmeintjes/shadow-cljs-nodejs-bug
https://github.com/mkarp/cljs-sourcemap-demo
https://github.com/mogenslund/liquid-starter-kit
https://github.com/mogenslund/liquid-vim
https://github.com/mogenslund/pragmatic-robot
https://github.com/monjohn/sm2-plus
https://github.com/mox601/dot-clojure
https://github.com/moxaj/mikron
https://github.com/mpenet/thorn
https://github.com/mprokopov/clojure-assignments
https://github.com/mrmcc3/aws-metrics-collector
https://github.com/mrmcc3/cljs-aws-signature
https://github.com/mrroman/devtools
https://github.com/mvc-works/calcit-threejs-workflow
https://github.com/mvc-works/mvc-works.org
https://github.com/mvc-works/termina
https://github.com/nagesh-salunke/hello-world
https://github.com/nativekloud/nn
https://github.com/niamu/terraform-lambda-cljs-demo
https://github.com/niclasnilsson/version-example
https://github.com/nijohando/deferable
https://github.com/nijohando/event
https://github.com/nijohando/failable
https://github.com/niquola/local-deps-bug
https://github.com/niquola/play-with-deps-edn
https://github.com/niquola/route-map
https://github.com/noxecane/neuro
https://github.com/nwjsmith/generators.graph
https://github.com/oakes/Dynadoc
https://github.com/oakes/Lightmod
https://github.com/oakes/Nightcode
https://github.com/oakes/Nightcoders.net
https://github.com/oakes/Nightlight
https://github.com/oakes/cross-parinfer
https://github.com/oakes/defexample
https://github.com/oakes/edna
https://github.com/oakes/eval-soup
https://github.com/oakes/html-soup
https://github.com/oakes/paren-soup
https://github.com/oakes/play-cljs
https://github.com/oakes/tag-soup
https://github.com/obarbeau/dotfiles
https://github.com/oconn/re-frame-request
https://github.com/oconn/reagent-form
https://github.com/omnypay/clj-jline
https://github.com/paullucas/les-clj
https://github.com/pdlug/adlibs-cljs
https://github.com/pesterhazy/reagent-playground
https://github.com/pesterhazy/see-el-jay-ess
https://github.com/petterik/lajt
https://github.com/petterik/lajter
https://github.com/pkpkpk/neo
https://github.com/planck-repl/planck
https://github.com/pleasetrythisathome/datohm
https://github.com/plexus/tablizer
https://github.com/plperron-cs/clojure-1.9-template
https://github.com/potetm/advent-2017
https://github.com/potetm/rentpath
https://github.com/prertik/dotfile-of-need
https://github.com/protocol55/re-state
https://github.com/psdp/cljs-simple-rn-app
https://github.com/psdp/my-crypto-tracker
https://github.com/pyr/clostack
https://github.com/pyr/constance
https://github.com/pyr/net
https://github.com/pyr/signal
https://github.com/pyr/stevedore
https://github.com/quangv/cljs-hello-webpack
https://github.com/raymcdermott/add-lib-demo-app
https://github.com/raymcdermott/reptile-tail
https://github.com/razzius/clojure
https://github.com/rbr8791/fs-languages-catalog
https://github.com/rcvink/hello-clojure
https://github.com/rcvink/time-lib
https://github.com/rjungemann/keo
https://github.com/rk222ev/immotile
https://github.com/rmoehn/joall
https://github.com/robert-stuttaford/bridge
https://github.com/robert-stuttaford/stuttaford.me
https://github.com/robertluo/lean-schema
https://github.com/robertluo/lite-build
https://github.com/rogeriochaves/npm-force-resolutions
https://github.com/roman01la/amsterdamjs-clojurescript-workshop
https://github.com/roman01la/citrus
https://github.com/roman01la/javascript-to-clojurescript
https://github.com/roman01la/zprint-clj
https://github.com/roomkey/content-flow
https://github.com/schmudde/photo-gallery
https://github.com/seancorfield/boot-tools-deps
https://github.com/seancorfield/dot-clojure
https://github.com/seancorfield/test-app
https://github.com/seantempesta/expo-cljs-template
https://github.com/semperos/conjul
https://github.com/semperos/exex
https://github.com/semperos/kintampo
https://github.com/shakdwipeea/clj-playground
https://github.com/shakdwipeea/reframe-state-transition-bug
https://github.com/shakdwipeea/tdeps-transitive-repo-test
https://github.com/shanipribadi/dep-project
https://github.com/signifier-jp/onyx-datomic-cloud-ci
https://github.com/skilbjo/leinless
https://github.com/slipset/friendly
https://github.com/slipstream/SlipStreamServer
https://github.com/snoe/clojure-lsp
https://github.com/solatis/onyx-google-pubsub
https://github.com/solussd/blah
https://github.com/spinningarrow/.files
https://github.com/sssmi/hello-cljs
https://github.com/stathissideris/eggshell
https://github.com/stathissideris/kubiq
https://github.com/stathissideris/rakk
https://github.com/status-im/pluto
https://github.com/status-im/status-react
https://github.com/stuarthalloway/amazon-bill-guesser
https://github.com/superstructor/boot-git
https://github.com/svincen2/clj-util
https://github.com/svincen2/product-fetcher
https://github.com/svincen2/product-name-stats
https://github.com/tailrecursion/hoplon-uberwar
https://github.com/tailrecursion/missile-command
https://github.com/tailrecursion/presioke
https://github.com/tatut/specql
https://github.com/taylorwood/clj.native-image
https://github.com/tconnel/test
https://github.com/teesloane/cljs-npm-tests
https://github.com/tentamen/bib-detect
https://github.com/tentamen/clj-brainfuck
https://github.com/tentamen/deps-repl
https://github.com/tentamen/dot-files
https://github.com/tentamen/fortune-vn-twit
https://github.com/tentamen/gist
https://github.com/theasp/lapidary
https://github.com/thheller/cljs-bad-resolve
https://github.com/thiru/mflows
https://github.com/tirkarthi/pom-parse-deps
https://github.com/tirkarthi/respec
https://github.com/tisnik/clojure-examples
https://github.com/tkjone/clojurescript-30
https://github.com/tkjone/reveng-edge
https://github.com/tomisme/click-lang
https://github.com/tomisme/gateworld
https://github.com/tonsky/clojure-bits
https://github.com/tonsky/clojure-bits-server
https://github.com/tsokkonen/time-lib
https://github.com/uswitch/uswitch-academy
https://github.com/uwo/ui
https://github.com/vigilancetech-com/hello-world
https://github.com/webcityim/bookshops
https://github.com/wilkerlucio/multi-timer
https://github.com/workframers/artemis
https://github.com/workframers/catchpocket
https://github.com/workframers/inkvine
https://github.com/workframers/stillsuit
https://github.com/xlm-sg/clj-stellar-sdk
https://github.com/yegortimoshenko/core.storage
https://github.com/yegortimoshenko/data.docx
https://github.com/yegortimoshenko/data.html
https://github.com/yegortimoshenko/data.pdf
https://github.com/yegortimoshenko/ui.swing
https://github.com/yoonbae81/yQuant.StockData
https://github.com/zentrope/blog.ftbb
https://github.com/zerg000000/clojure-petclinic
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment