Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
💭
I may be slow to respond.

Hasan Tayyar Beşik hasantayyar

💭
I may be slow to respond.
View GitHub Profile
@hasantayyar
hasantayyar / fbgetalbumphotos.js
Created Feb 29, 2012
Get Facebook Albums and Album Photos
View fbgetalbumphotos.js
function getAlbumPhotos(albumid){
FB.api("/"+albumid+"/photos",function(response){
var photos = response["data"];
var html = "count "+photos.length;
for(var i=0;i<photos.length;i++) {
var images = photos[i]["images"];
html+= "Photo "+(v+1);
html+= '<img src="'+images[(images.length-1)]["source"]+'" />';
var tmp = "";
for(var j = 0 ;j<images.length;j++) {
View ffmpeg.md
@hasantayyar
hasantayyar / graph.js
Last active Feb 16, 2021
extracte the state machien svg graph library from aws bundle
View graph.js
/*global dagreD3*/
/*global d3*/
/*global WheelEvent*/
/*global window */
(function () {
"use strict";
var module = angular.module("WorkflowGraph", []);
function intersectRect(node, point) {
View terraform-aliases.sh
alias t="terraform"
alias tplanshort="terraform plan -no-color | grep -E '^[[:punct:]]|Plan'"
alias tplanless="terraform plan -no-color | grep -E '(^.*[#~+-] .*|^[[:punct:]]|Plan)'"
@hasantayyar
hasantayyar / kurumliste.md
Created Sep 16, 2014
akademik kurumlar örnek listesi
View kurumliste.md
  • ABANT IZZET BAYSAL UNIV
  • ABDULLAH GUL UNIV
  • ACIBADEM UNIV
  • ADALET BAKANLIGI
  • ADANA BILIM VE TEKNOLOJI UNIV
  • ADANA NUMUNE EAH
  • ADIYAMAN UNIV
  • ADNAN MENDERES UNIV
  • AFYON KOCATEPE UNIV
  • AGRI IBRAHIM CECEN UNIV
@hasantayyar
hasantayyar / movies.md
Last active May 10, 2020
movie list tr
View movies.md

https://eksisozluk.com/entry/57082433

film severler için efsane nitelikte ve şahsen bayağı faydası olacağını düşündüğüm listedir. adamlar tek tek uğraşmış ve site kullanıcıları tarafından en çok beğenilen, 20 farklı kategoride toplam 135 ayrı liste yayınlamışlar.

listelerde yaklaşık olarak yanlış saymadıysam; 3885 tane film belirtilmiş fakat bu filmlerin bir çoğu ayrı listelerde de yer alıyor zira; hem farklı farklı editörlerin yapmış olduğu listeler olmasından hem de yönetmen isimlerine göre, aldıkları ödüllere göre, editörlerin yaptığı kategorilere göre, görsel ya da yazılı basının yaptıkları film listelerine göre kategorize edildiğinden bir çok listede aynı filmler denk gelebilir. tek tek film araştırmaktan üşenen bünyeler için bulunmaz hint kumaşı tadında olabilir. listede; her yaştan, her kesimden, her zevkten, her bakış açısına kadar bulunacak türde filmler mevcut. kısa filmden bağımsıza, aksiyondan bilim-kurguya, yol filmlerinden beyin yakan filmlere, müzikalden biyografiye, spordan cinselliğe, d

@hasantayyar
hasantayyar / .htaccess
Last active Apr 19, 2020
Maintenance page redirection with htaccess
View .htaccess
# check if there is a file named maintenance.html
# so when you want to disable maintenance mode just remname "mv maintenance.html maintenance.html.disabled"
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/maintenance.html -f
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !maintenance.html
RewriteRule ^.*$ /maintenance.html [R=503,L]
ErrorDocument 503 /maintenance.html
@hasantayyar
hasantayyar / mysql-kill.sh
Created Apr 8, 2014
kill slow processes
View mysql-kill.sh
#!/bin/bash
linecount=0
processes=$(echo "show processlist" | mysql -uroot -proot)
oldIfs=$IFS
IFS='
'
echo "Checking for slow MySQL queries..."
for line in $processes
do
if [ "$linecount" -gt 0 ]
@hasantayyar
hasantayyar / README.md
Created Aug 17, 2012 — forked from scttnlsn/README.md
Pub/sub with MongoDB and Node.js
View README.md

Pub/sub with MongoDB and Node.js

Setup:

$ mongo
> use pubsub
> db.createCollection('messages', { capped: true, size: 100000 })
> db.messages.insert({})
View install-theano.sh
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y \
build-essential \
git \
libopenblas-dev python-dev python-pip \
python-nose python-numpy python-scipy
# or `sudo pip install ...`
$ pip install --upgrade --no-deps git+git://github.com/Theano/Theano.git