Skip to content
Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

Norwegian translations for Devise
# Additional translations at http://github.com/plataformatec/devise/wiki/I18n
nb:
errors:
messages:
expired: "har utløpt, vennligst få en ny en"
not_found: "ikke funnet"
already_confirmed: "har allerede blitt bekreftet. Prøv å logg inn."
not_locked: "var ikke låst"
not_saved:
one: "Én feil gjorde at %{resource} ikke kunne lagres:"
other: "%{count} feil gjorde at %{resource} ikke kunne lagres:"
devise:
failure:
already_authenticated: 'Du er allerede logget inn.'
unauthenticated: 'Du må logge inn eller registrere deg for å kunne fortsette.'
unconfirmed: 'Du må bekrefte kontoen din for å kunne fortsette.'
locked: 'Din konto er låst.'
invalid: 'Epostadresse eller passord er ikke gyldig.'
invalid_token: 'Ugyldig autentiserings-token.'
timeout: 'Din sesjon er utløpt. Logg inn igjen for å kunne fortsette.'
inactive: 'Din konto er ikke aktivert.'
sessions:
signed_in: 'Du er nå innlogget.'
signed_out: 'Du er nå logget ut.'
passwords:
send_instructions: 'Du vil snart motta en epost med instruksjoner for å nullstille passordet ditt.'
updated: 'Ditt passord er endret og du er nå innlogget.'
send_paranoid_instructions: 'Hvis epostadressen din finnes i vår database vil du motta en epost med instruksjoner for å nullstille passordet ditt.'
confirmations:
send_instructions: 'Du vil snart motta en epost med instruksjoner for å aktivere din konto.'
send_paranoid_instructions: 'Hvis epostadressen din finnes i vår database vil du motta en epost med instruksjoner for å aktivere din konto.'
confirmed: 'Din konto er aktivert og du er nå innlogget.'
registrations:
signed_up: 'Velkommen! Din registrering er vellykket.'
signed_up_but_unconfirmed: 'En epost med en aktiveringslink er sent til din epostadresse. Vennligst klikk på linken for å aktivere din konto.'
signed_up_but_inactive: 'Du er registrert. Men vi kan ikke logge deg på siden kontoen din ennå ikke er aktiv.'
signed_up_but_locked: 'Du er registrert. Men vi kan ikke logge deg på siden kontoen din er låst.'
updated: 'Din profil er oppdatert.'
destroyed: 'Farvel. Din konto er nå slettet.'
unlocks:
send_instructions: 'Du vil snart motta en epost med instruksjon for å gjenåpne din konto.'
unlocked: 'Din konto er gjenåpnet og du er nå innlogget.'
send_paranoid_instructions: 'Hvis kontoen din eksisterer vil du motta en epost med instruksjoner for å låse den opp i løpet av noen minutter.'
omniauth_callbacks:
success: 'Vellykket autorisering fra %{kind}.'
failure: 'Kunne ikke autorisere deg fra %{kind} fordi "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Bekreftelsesinstruksjoner'
reset_password_instructions:
subject: 'Nullstilling av passord'
unlock_instructions:
subject: 'Gjenåpning av konto'
@henningjensen
Owner

Updated with missing translations for Devise 2.0.
Also fixed a few typos.

@jgorset
jgorset commented Jul 4, 2013

Thanks!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.