Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Daniel Hnyk hnykda

View GitHub Profile
View gist:f57963831d22b50616511613158b39cd
Dobrý den, do naší domácnosti v rodinném domě (180m2) hledáme někoho, kdy by nám byl pravidelně ochoten pravidelně (nehledáme nutně pouze jednoho člověka, momentálně je pro nás nejdůležitější vaření):
1. vypomoci s úklidem domácnosti (standardní úklid jako plochy, luxování, prach, koupelny, ...)
2. navařit na pár dní dopředu zdravé jídlo (většinou vegetariánské, suroviny můžeme obstarat, recepty můžeme také dodat ale rádi si necháme poradit) a zamrazit/uložit
3. občas pohlídat pětiletou dceru (která je moc fajn)
Jsme dost flexibilní, máme v lidech důvěru, necháme si poradit a jde nám spíš o funkčnost, než o dokonalost. Samozřejmě oceníme případné schopnosti navíc, v případě hlídání například respektující a naslouchající přístup k dítěti (momentálně navštěvuje Montessori školku), nebo komunikaci v jiném jazyce (umí plynule česky, anglicky a španělsky).
Preferujeme dlouhodobou spolupráci a umíme ji ocenit.
View features.json
{"data": [{"properties": {}, "commands": {}, "components": [], "apiVersion": 1, "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288155/gateways/7633107011920219/devices/0/features/heating.circuits.1.operating.programs.active", "gatewayId": "7633107011920219", "feature": "heating.circuits.1.operating.programs.active", "timestamp": "2022-03-29T10:14:40.323Z", "isEnabled": false, "isReady": true, "deviceId": "0"}, {"properties": {"active": {"value": false, "type": "boolean"}}, "commands": {}, "components": [], "apiVersion": 1, "uri": "https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/1288155/gateways/7633107011920219/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.modes.dhw", "gatewayId": "7633107011920219", "feature": "heating.circuits.0.operating.modes.dhw", "timestamp": "2022-03-29T10:14:39.531Z", "isEnabled": true, "isReady": true, "deviceId": "0"}, {"properties": {"active": {"value": false, "type": "boolean"}}, "commands": {"activate": {"uri": "https://api.viessmann.com/iot/v1/equip
View gist:e93564abdb78468acdfc332fc3624ae1
// 20220110161336
// http://192.168.0.117/status
{
"wifi_sta": {
"connected": true,
"ssid": "artpolis",
"ip": "192.168.0.117",
"rssi": -58
},
View gist:d67c9322f444d39d98286e5b13eddbe2
from PyViCare.PyViCare import PyViCare
COMFORT = "comfort"
NORMAL = "normal"
REDUCED = "reduced"
SLEEP = 5
@pyscript_executor
View gist:e545bb502223ea81ef81b0f65d8d6dcb
2021-12-29 21:44:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.script.websocket_api_script] websocket_api script: Error executing script. Unexpected error for call_service at pos 1: (PyViCareCommandError(...), 'Command failed with status code 422. Reason given was: VALIDATION_ERROR')
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 381, in _async_step
await getattr(self, handler)()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 584, in _async_call_service_step
await service_task
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1495, in async_call
task.result()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1530, in _execute_service
await handler.job.target(service_call)
View gist:ab44c3b1dfe4c88f80130e5ac5f1c7f1
0x804b50fffe8b85a3:33515/1 (0,3,1)
2021-11-18T19:10:15.224Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":33515,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":768,"transid":11,"options":0,"radius":30,"len":7,"data":{"type":"Buffer","data":[1,4,10,198,1,10,0]}}
2021-11-18T19:10:15.225Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,17,36,1,235,130,1,1,0,3,11,0,30,7,1,4,10,198,1,10,0,142]
2021-11-18T19:10:15.233Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
2021-11-18T19:10:15.233Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
2021-11-18T19:10:15.233Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
2021-11-18T19:10:15.233Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
2021-11-18T19:10:15.233Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2021-11-18T19:10:16.080Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,205,1,11,0]
2021-11-18T19:
View gist:615499c348d0d50ad447d23c9d998528
2021-11-10 04:05:23 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for climate.vicare_heating fails
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 468, in async_update_ha_state
await self.async_device_update()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 658, in async_device_update
raise exc
File "/usr/local/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/vicare/climate.py", line 176, in update
_room_temperature = self._circuit.getRoomTemperature()
View anohter part of log
2021-11-09T20:21:20.968Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - getExtAddr - {"extaddress":"0x00124b001cd6ea1e"}
2021-11-09T20:21:20.968Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2021-11-09T20:21:20.969Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvLength - {"id":130}
2021-11-09T20:21:20.970Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,19,130,0,178]
2021-11-09T20:21:20.974Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,19,24,0,104]
2021-11-09T20:21:20.974Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,19,24,0,104]
2021-11-09T20:21:20.974Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 19 - [24,0] - 104
2021-11-09T20:21:20.974Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvLength - {"length":24}
2021-11-09T20:21:20.975Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2021-11-09T20:21:20.975Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvReadExt - {"id":130,"offset":0}
View example2
2021-10-28T20:35:51.848Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - endDeviceAnnceInd - {"srcaddr":24903,"nwkaddr":24903,"ieeeaddr":"0x804b50fffe4466e0","capabilities":128}
2021-10-28T20:35:51.848Z zigbee-herdsman:controller:log Device announce '0x804b50fffe4466e0'
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-28 22:35:51: Device 'TRVAlpha' announced itself
Zigbee2MQTT:info 2021-10-28 22:35:51: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"TRVAlpha","ieee_address":"0x804b50fffe4466e0"},"type":"device_announce"}'
2021-10-28T20:35:51.892Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
2021-10-28T20:35:55.392Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0xb4e3f9fffeb6c2d5:11351/1 (0,3,1)
2021-10-28T20:35:55.393Z zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":11351,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[24,6,11,10,0]}}
2021-10-28T20:35:55.3
View gist:890c62c9be182436f474b4267f05cb5e
Zigbee2MQTT:info 2021-10-25 12:39:49: Updating 'UpperBathroomCeiling' to latest firmware
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-25 12:39:49: Received Zigbee message from 'UpperBathroomCeiling', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"dateCode":"20190114","swBuildId":"2.1.022"}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-25 12:39:49: Updating to latest '0xb4e3f9fffeb6c2d5' (GUNNARP panel round)
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-25 12:39:49: Using endpoint '1'
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-25 12:39:51: Received Zigbee message from 'UpperBathroomCeiling', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":1,"fileVersion":553788977,"imageType":16902,"manufacturerCode":4476}' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-25 12:39:51: Device 'UpperBathroomCeiling' requested OTA
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-25 12:39:51: Got OTA request '{"fieldControl":1,"manufacturerCode":4476,"imageType":16902,"fileVersion":553788977}'
Zigbee2MQTT:debug 2021-10-25 12:39:52: Received Zigbee message