Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@honzajavorek
Last active July 21, 2021 15:07
Show Gist options
  • Save honzajavorek/b1a77651e566cb6405a131bbf1fb0692 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save honzajavorek/b1a77651e566cb6405a131bbf1fb0692 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Seznam úkolů pro přípravu klubové přednášky na junior.guru
najít speakera
oslovit speakera, nabídnout roční členství v klubu zdarma
poslat speakerovi základní informace https://junior.guru/events/#speakers-info
pořešit se speakerem jeho očekávání ohledně návštěvnosti - lidi to hltají, ale ne všem vyhovuje čas, mnoho se podívá na záznam
domluvit téma, datum a čas
pozvat speakera do klubu přes odkaz na členství s kupónem
vysvětlit speakerovi základy Discordu, kde může zkoušet, připomenout ať si vypne zvuky u hovorů
přidat přednášku do events.yml
vygenerovaný plakátek hodit na sociální sítě
v den přednášky vyzkoušet, zda mi funguje nahrávání přes OBS
drateny sluchatka
v discordu ve video audio nastavit blackhole jako vystup
v discordu ve video audio vypnout echo cancellation
input nastaveny na mic na notasu
nahravat v mistnosti kde neni ozvena (veci, ne hala)
v den přednášky si připravit úvod před přednáškou, který budu říkat
nastavit se DND kvůli notifikacím
30min před přednáškou vyzkoušet se speakerem call a vyzkoušet i sdílení obrazovky, musí to být v místnosti, ne 1-1
15min před přednáškou se připojit do klubovny a „rozehřívat“ místnost
zapnout nahrávání a další komunikaci vést přes Discord v mobilu
po přednášce poděkovat a pořešit dotazy
vypnout nahrávání
poděkovat všem a ukončit přednášku s tím, že se odpojuji, ale kdo chce ať zůstane a povídá si
zaznamenat odkazy, slajdy (přijdou do popisku na YouTube, v events.yml na to zatím není místo)
v discordu ve video audio odnastavit blackhole jako vystup
v discordu ve video audio zapnout echo cancellation
nahrát video na YouTube jako „unlisted“
do popisku videa dát informace o přednášce, odkazy, slajdy
odkaz na video hodit do #oznámení, poslat speakerovi
do events.yml přidat odkaz na příspěvek v #oznámení jako odkaz na záznam
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment