Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Seznam úkolů pro přípravu klubové přednášky na junior.guru
najít speakera
oslovit speakera, nabídnout roční členství v klubu zdarma
poslat speakerovi základní informace https://junior.guru/events/#speakers-info
pořešit se speakerem jeho očekávání ohledně návštěvnosti - lidi to hltají, ale ne všem vyhovuje čas, mnoho se podívá na záznam
domluvit téma, datum a čas
pozvat speakera do klubu přes odkaz na členství s kupónem
vysvětlit speakerovi základy Discordu, kde může zkoušet, připomenout ať si vypne zvuky u hovorů
přidat přednášku do events.yml
vygenerovaný plakátek hodit na sociální sítě
v den přednášky vyzkoušet, zda mi funguje nahrávání přes OBS
drateny sluchatka
v discordu ve video audio nastavit blackhole jako vystup
v discordu ve video audio vypnout echo cancellation
input nastaveny na mic na notasu
nahravat v mistnosti kde neni ozvena (veci, ne hala)
v den přednášky si připravit úvod před přednáškou, který budu říkat
nastavit se DND kvůli notifikacím
30min před přednáškou vyzkoušet se speakerem call a vyzkoušet i sdílení obrazovky, musí to být v místnosti, ne 1-1
15min před přednáškou se připojit do klubovny a „rozehřívat“ místnost
zapnout nahrávání a další komunikaci vést přes Discord v mobilu
po přednášce poděkovat a pořešit dotazy
vypnout nahrávání
poděkovat všem a ukončit přednášku s tím, že se odpojuji, ale kdo chce ať zůstane a povídá si
zaznamenat odkazy, slajdy (přijdou do popisku na YouTube, v events.yml na to zatím není místo)
v discordu ve video audio odnastavit blackhole jako vystup
v discordu ve video audio zapnout echo cancellation
nahrát video na YouTube jako „unlisted“
do popisku videa dát informace o přednášce, odkazy, slajdy
odkaz na video hodit do #oznámení, poslat speakerovi
do events.yml přidat odkaz na příspěvek v #oznámení jako odkaz na záznam
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment