Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@honzajavorek
Last active August 29, 2015 14:05
Show Gist options
 • Save honzajavorek/c5936657609c30071466 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save honzajavorek/c5936657609c30071466 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Pyvo v Brně

Pyvo v Brně

Kronika: http://lanyrd.com/series/brno-pyvo/

2011

 • Ruby sraz v Brně, dotaz na Twitteru zda existuje Python sraz (odpověď: neexistuje, založ)
 • Při hledání názvu jsem se dověděl, že Rasťo Turek založil v Bratislavě Pyvo a Pyoniery - řekl jsem si, že nic lepšího nevymyslím
 • 26.4. sraz u stolečku ve Falku, kam přišlo 8 lidí a bavili jsme se o všem možném
 • další Pyva s přednáškami
 • Michal Janík, Seznam
 • Facebook a Srazy.info
 • Falk, Kaverna

2012

 • Průlom: NoSQL Pyvo, první tématické Pyvo, přišlo ~40 lidí, přijeli kluci z Bratislavy i z Prahy, skvělá atmosféra
 • prázdniny se vynechávaly pro malou účast
 • punková organizace, občas jsem nesehnal projektor, občas přišlo pět lidí, neměl jsem moc energii (zkoušky, státnice)
 • po prázdninách pokus o to nakopnout, ale "Nebezpečné" Pyvo byl spíš organizační fail (byť s velkou návštěvou)
 • v říjnu se pražské Python/Django srazy přejmenovaly na Pyvo
 • Petr Viktorin, nahánění Red Hatu přes Tyler
 • začalo se s pokusy o natáčení, ustálil se formát "témat"
 • Facebook a Lanyrd
 • Kaverna, U Dřeváka

2013

 • Průlom: Verzovací Pyvo - první spojení s Ruby srazem (BRUG), velká návštěva, opět hosti z Prahy apod.
 • stabilizace - jasný formát, uhlazování "procesů", tým organizátorů, pravidelné zvaní přednášejících, natáčení přednášek
 • Pyva se začala dělat i o prázdninách
 • na podzim začala být tématická Pyva střídána s "lehčími" lightning talk edicemi, aby bylo víc prostoru pro Pyvo a nenakračovali směrem k minikonferenci
 • větší příklon k Pyvec.org a tvrobě komunity u nás, založení Pyva v Ostravě, Rubyslava se koncepčně vzdaluje
 • Žít kino sprint, zárodky PyLadies, návštěvy v Bratislavě, ve Vídni, v Praze
 • Ivan Nečas, Petr Viktorin, Red Hat
 • Facebook a Lanyrd
 • U Dřeváka, Koločava

2014

 • Překladačové Pyvo se povedlo jako silný tématický speciál, jinak spíše lehčí témata/netémata (ztrácí Pyvo dech?)
 • První čistě výjezdové Pyvo - výlet na Rubyslavu v konferenční edici
 • První čistě grilovací Pyvo
 • O "plnohodnotných" PyLadies se hovoří stále více a dostávají nějaké reálné obrysy
 • v Brně i Ostravě se daří navazovat kontakty s polskými Pythonisty
 • Honza se stěhuje do Prahy
 • vznikají procesy na zpracování videí a konečně nějaká i vypouštíme do světa
 • Facebook a Lanyrd
 • Koločava

2015

???

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment