Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@honzajavorek
Created June 24, 2022 11:21
Show Gist options
  • Save honzajavorek/ed2036751a65c6e6820e4c813b9d950d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save honzajavorek/ed2036751a65c6e6820e4c813b9d950d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Moje původní texty z Patreonu a GitHub Sponsors

I create useful websites and guides, mainly to the benefit of the communities of the Czech programming juniors and the Czech Python users. I develop everything as open source and give it away for free so it can help as much people as possible.

5 things I work on right now:

  1. 🐣 At junior.guru I show people a way how they can start learning programming, from zero. I also guide them to get their first job in tech. Every day I spend hours collecting, sorting, assesing, and writing down everything which might come handy to the beginners. The long-term goal is to promote programming as an empowerment for underrepresented groups. I already co-operate with the local PyLadies chapter and I'm a member of the Czech National Coalition for Digital Jobs. All of this is just in Czech so far, but with more resources I could maintain it in more languages.

  2. ⚙️ I write cojeapi.cz, materials explaining web APIs to beginners. I've spent 10 years around APIs. 5 years in Apiary, a successful startup acquired by Oracle, where I've been maintaining Dredd. From time to time together with PyLadies I co-organize workshops for beginners based on the materials, of course free of charge. Every year, I add to the materials and improve them. With enough resources, I could complete them and translate to English.

  3. 🐍 Since 2011 I have been helping to drive the growth and success of the Czech Python User Group. I created the website python.cz and for years I have been participating in volunteer-driven meetups, courses, workshops, conferences, and more. Lately I focus mainly on our nonprofit, where I write public guides on everything I see. With enough resources, I could create a new version of python.cz and I could generally assist the community more.

  4. ✍ Since 2007 I write articles on my blog, often re-published elsewhere as well. Mainly tech topics: universities, soft skills, Python community. I wrote an article about two personalities of developers, which went viral in the Czech Republic. I like to write, but one article is a several days work.

  5. 👨‍🏫 For years I share my experience at meetups and conferences. Preparation of a single talk takes more than a week of labor, and I'm not even mentioning my nerves as from a big part I'm an introvert. Still I do it, because I see how it helps to share knowledge. In Feb 2020 I made a self-funded trip to give a talk at PyCon Namibia, to support the programming community in Africa.

That's all, I can't really get done more 😅

Tvořím užitečné weby a návody. <strong>Svou práci dávám k dispozici zdarma, aby mohla pomáhat co nejvíce lidem.</strong> 5 věcí, na kterých teď dělám:<br>
<ol>
<li>
Na <a href="https://junior.guru/">junior.guru</a> ukazuji lidem <strong>způsob, jakým se mohou bez jakýchkoliv předchozích znalostí sami naučit programovat a případně si i sehnat svou první práci v IT</strong>. Každý den několik hodin sbírám, přebírám, a sepisuji všechno, co by se začátečníkům mohlo hodit. Dlouhodobým cílem je, abych mohl skrze práci v IT dát příležitost i lidem ve znevýhodněných podmínkách. Už dnes spolupracuji s <a href="https://pyladies.cz">PyLadies</a> a jsem členem národní <a href="https://digikoalice.cz/">DigiKoalice</a>. Další info na <a href="https://junior.guru/donate/">Pošli LOVE!</a></li>
<li>
Píšu <a href="https://cojeapi.cz">cojeapi.cz</a>, <strong>materiály vysvětlující začátečníkům webová API</strong>. 10 let jsem se oboru věnoval profesionálně. 5 let z toho jsem pracoval pro úspěšný český startup <a href="https://byznys.ihned.cz/c1-65593630-oracle-kupuje-za-miliardy-korun-cesky-start-up-apiary-zakladatele-ve-firme-zustavaji">Apiary</a>. Jednou za čas podle materiálů pořádám spolu s <a href="https://pyladies.cz/">PyLadies</a> workshop pro začátečnice, samozřejmě zdarma. Materiály každý rok vylepšuji a dopisuji. Pokud bych měl dost prostředků, text bych dopsal a přeložil do angličtiny.</li>
<li>
Od roku 2011 soustavně pomáhám s růstem a úspěchem <strong>české Python komunity</strong>. Vytvořil jsem web <a href="https://python.cz/">python.cz</a>, roky se podílím na dobrovolnicky organizovaných <a href="https://pyvo.cz/">srazech</a>, <a href="https://pyladies.cz/">kurzech</a>, workshopech, <a href="https://cz.pycon.org/">konferencích</a> a dalších věcech. Poslední dobou se angažuji hlavně v naší <a href="http://pyvec.org/">neziskovce</a>, kde sepisuji <a href="https://docs.pyvec.org/">veřejné návody</a> na všechno, co mi přijde pod ruku. Pokud bych měl dost prostředků, mohl bych vytvořit novou verzi <a href="https://python.cz/">python.cz</a> a celkově se komunitě věnovat víc.</li>
<li>
Od roku 2007 <strong>píšu články</strong> na <a href="https://honzajavorek.cz/blog/">blog</a>, často publikované i na <a href="https://www.zdrojak.cz/autori/honza-javorek/">Zdrojak.cz</a>. Převážně programátorská témata: věnoval jsem se vysokým školám, měkkým dovednostem, Python komunitě. Napsal jsem <a href="https://honzajavorek.cz/blog/kolonizatori-a-spravci-kolonii/">článek o dvou programátorských povahách</a>, který obletěl český internet. Psát mě baví, ale jeden článek je práce na několik dní.</li>
<li>
Roky <strong>sdílím své zkušenosti na srazech a konferencích</strong>. Příprava jedné přednášky mi zabere víc jak týden práce, a to ani nemluvím o nervech, které mě to jako částečného introverta stojí. Stejně to ale dělám, protože vidím, jak tím pomáhám šířit znalosti. V únoru 2020 jsem jel na vlastní náklady přednášet na <a href="https://na.pycon.org/">PyCon Namibia</a>, abych podpořil programátorskou komunitu v Africe.</li>
</ol>
Více toho už nestíhám :) Vše, co dělám, je samozřejmě Open Source.
<br>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment