Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@iiic
Last active November 26, 2019 14:43
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
zápisky wordpress SEO

Přístupové údaje do databáze jsou v souboru wp-config.php … hledat se dá řetězec DB_PASSWORD.

Stránka (asi produkt) se dá editovat přes odkaz, který se zobrazí na frontendu po přihlášení do administrace… text odkazu je "Upravit kategorii produktu". SEO věci jsou v sekci "Yoast SEO".

Alternativně se to samé dá udělat přes databázi, ale vypadá to na zdlouhavější způsob, tak to asi nemá moc cenu. Dělalo by se to přes tabulku 4w_options a klíč wpseo_taxonomy_meta (dá se prostě vyhledat text z původního description v celé tabulce 4w_options), nalezne to nějaký serializovaný objekt, nevím ani v jakém formátu. Každopádně text je uložený v řetězci a ten je uvozený pomocí s:XXX: kde XXX je číslo, délka řetězce bez unicode (tedy například znak s diakritikou je kódován do 2 znaků, dá se použít php funkce \strlen() ) a zakončený ;

Textové stránky (produktů) jsou v tabulce 4w_term_taxonomy… zatím mi to moc nedává smysl. Text mi nešel editovat v administraci se zapnutým javascriptem, totiž javascript selhal a nějaký wisiwig se pak nenačetl. Při vypnutém JS můžu alespoň editovat html-ko.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment