Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jarmo

jarmo/bondora.md Secret

Last active Oct 4, 2015
Embed
What would you like to do?

Kuidas investeerida professionaalselt Bondoraga?

Septembri esimeses pooles tuli Bondora välja rõõmustava uudisega - nende platvormile on lisandumas ülivajalik lisafunktsionaalsus - Bondora API. Tavainimesele ei ütle see midagi, kuid tarkvaraarendajatele tähendab API (application program interface) ust uute teenuste loomise maailma. Lihtsustatult öeldes, Bondora hakkab (loodetavasti varsti) toetama mitte ainult kasutajaid läbi veebibrauseri, vaid ka täiesti teisi eraldiseisvaid süsteeme.

Mida see täpsemalt tähendab?

API toe tulekuga on võimalik igal väheke kogenumal tarkvaraarendajal luua täiesti uusi teenuseid töötamaks käsikäes Bondoraga. Selline praktika on tänapäeval väga levinud paljude teenuste/toodete puhul - googeldage kasvõi näiteks sõnapaari "Facebook API" või mõnda teist teenust, millest kuulnud olete. Väga rõõmustav uudis, et ka Bondora liigub avatuma süsteemi poole. Sellega kaasneb (loodetavasti) omakorda nähtus, kus Bondora saab keskenduda oma veebiliideses põhiväärtustele ja kõige olulisemale funktsionaalsusele, jättes kõik erandlikud kasutusjuhud lahendada kolmandatele osapooltele. Bondora värbab sellega juurde kliente ja kolmandad osapooled saavad hakata pakkuma uut funktsionaalsust - win-win kõikidele osapooltele.

BeePlus - Bondora steroididel

Mina, Jarmo, olen üks sellistest tarkvaraarendajatest, kes antud võimalusest kinni haarata üritab. Nimelt olen ma loomas uut teenust BeePlus, mis sedasama API funktsionaalsust efektiivselt ära kasutada üritab. Minu poolt pakutav (tasuta) teenus võimaldab investoritel luua detailsemaid laenudesse investeerimise põhimõtteid, kui võimaldab seda Bondora portfellihaldur. Investor saab koostada erineva riskitaseme ja kriteeriumitega nn. reegleid, mille põhjal hakata osalema laenude oksjonitel. Näiteks saab investor koostada reegli "investeeri 10-50 EUR laenu, kui selle intress on 10-20%, laenaja on meesterahvas vanuses 20-30 ja pärit Eestist". BeePlus otsib välja Bondora süsteemist oksjonid, mis kirjeldatud reegli nõudeid täidavad ja investeerib sinna automaatselt 24/7 investori eest.

Hetkeseis

Kahjuks on hetkel Bondora API avatud ainult test-keskkonnas, mis tähendab, et päris investeeringuid veel teha ei saa. Samuti eksisteerib veel mitmeid teisi puudujääke - näiteks see, et BeePlus'i peab sisse logima enda Bondora kasutajanime ja parooliga, et saada ligipääsu API-kihile (ma garanteerin, et BeePlus parooli kuhugi maha ei salvesta ja sellest midagi ei hakka teadma). Samuti on palju küsimusi seoses oksjonitel panustamise reeglite ja teiste detailide osas. Loodetavasti avatakse API teenus juba varsti päris-süsteemile ja tekib parem arusaam reaalsest maailmas ja seeläbi võimalus paremini investeerimiseks kui praegu.

Küll aga on BeePlus hetkel aktiivses arendusfaasis ja töötab nii palju, kui Bondora API seda võimaldab. On mitmeid mõtteid, kuidas tulevikus edasi liikuda, kuid seni olen pannud väga palju rõhku sellele, et kontseptsioon kui selline töötaks. Kui peaks BeePlus inimestele korda minema, siis on plaanis panna väga palju rõhku kasutusmugavusele ja lihtsale, kuid olulisele funktsionaalsusele. Kõik ideed/mõtted on sellegipoolest juba praegu teretulnud e-mailile jarmo.p@gmail.com.

Kas tead veel mõnda analoogset teenust, mis Bondora API-t kasulikult ära kasutama hakkab?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.