Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View jaukia's full-sized avatar

Janne Aukia jaukia

  • Robocorp
  • Helsinki, Finland
View GitHub Profile
View Test robot
Basic obot program:
1. Create a file example : test.robot
2. Add the bare minimum code:
#--START--
*** Settings ***
@jaukia
jaukia / boxes.js
Created January 15, 2019 15:52
Boxes with g9
View boxes.js
var initialData = {
size: 100.0,
padding: 20.0
}
function render(data, ctx) {
for(var i=0; i<30; i++) {
var padding = data.padding;
var rowItems = Math.floor(ctx.width/(data.size+padding));
var step = data.size+padding;
@jaukia
jaukia / infocom-localized.js
Last active January 14, 2019 18:36
Play text adventure games in your own language
View infocom-localized.js
const vorpal = require('vorpal')();
const frotz = require('frotz-interfacer');
const translate = require('@k3rn31p4nic/google-translate-api');
const chalk = require('chalk');
const pMap = require('p-map');
// change the language by switching the country code
const sourceLanguage = 'fi';
// change the infocom game by adjusting this
@jaukia
jaukia / neural-style-aws.md
Created May 28, 2016 09:14
Neural stylen ajaminen Amazonin AWS:ssä
View neural-style-aws.md

Neural stylen ajaminen Amazonin AWS:ssä

CPU:lla onnistunee myös noiden laskeminen, mutta on ainakin paljon hitaampaa, en ole kokeillut. Tyypillisesti 1000 iteraatiota GPU:lla kesti noin 10 minuuttia AWS:ssä.

AWS:n setuppaaminen onnistuu aika helposti jos on yhtään komentorivi-mitään tehnyt koneella. Toki esim joku ssh-yhteys julkisella avaimella tms voi olla ongelmallista, jos ei ole sitä tehnyt aiemmin.

Mä tein näin suurin piirtein:

  1. Amazon AWS-tunnukset
  2. Amazonin AWS-konsolista EC2, sieltä "Spot Requests" , "Request Spot Instances", "Community AMIs" ja hakukenttään "neural style". jos oikeasta ylänurkasta valittuna "N. California", niin tuolta pitäis löytyä kaksi valmista imagea:
@jaukia
jaukia / dumas.txt
Last active May 22, 2016 17:32
Tarinoita suomeksi tietokoneen generoimana (char-RNN Project Gutenberg -teksteistä)
View dumas.txt
"Hän on, kaikki releihin, asiasta varistumatta."
"Ei, mikä oli molemmiin myönnyttänyt, kasvattava Pariisin valtaluhdin kiittämättömyydet,
hänellä on Valentine, ja kovin pohillisella ovella
siinä lisää."
"Te olette piilän pelkätkään!"
"Minä tunnustan toivon."
@jaukia
jaukia / hide-links-fb.js
Last active November 23, 2016 13:41
User script for hiding all posts with links from Facebook newsfeed
View hide-links-fb.js
@jaukia
jaukia / gist:1d41a0045ab8e9f411ff
Last active August 25, 2021 05:22
Most active public GitHub users in Finland — Feb 2015
View gist:1d41a0045ab8e9f411ff

Most active public GitHub users in Finland

The count of contributions (summary of Pull Requests, opened issues and commits) to public repos at GitHub.com from Wed, 12 Feb 2014 13:09:28 GMT till Thu, 12 Feb 2015 13:09:28 GMT.

Only first 1000 GitHub users according to the count of followers are taken. This is because of limitations of GitHub search. Sorting algo in pseudocode:

githubUsers
 .filter((user) -&gt; user.followers &gt; 11)
View gist:ae7ebf7d91759a26b89d

Most active GitHub users in Finland programming in JavaScript

The count of contributions (summary of Pull Requests, opened issues and commits) to public repos at GitHub.com from Thu, 12 Dec 2013 15:54:31 GMT till Fri, 12 Dec 2014 15:54:31 GMT.

Only first 1000 GitHub users according to the count of followers are taken. This is because of limitations of GitHub search. Sorting algo in pseudocode:

githubUsers
 .filter((user) -&gt; user.followers &gt; 11)
View gist:b23b15d2859e6cf5386b

Most active public GitHub users in Finland

The count of contributions (summary of Pull Requests, opened issues and commits) to public repos at GitHub.com from Fri, 13 Dec 2013 15:07:05 GMT till Sat, 13 Dec 2014 15:07:05 GMT.

Only first 1000 GitHub users according to the count of followers are taken. This is because of limitations of GitHub search. Sorting algo in pseudocode:

githubUsers
 .filter((user) -&gt; user.followers &gt; 11)
View flyingrobots.js
var arDrone = require('ar-drone');
var client = arDrone.createClient();
client.takeoff();
client
.after(5000, function() {
this.clockwise(0.5);
})
.after(3000, function() {