Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View jaukia's full-sized avatar

Janne Aukia jaukia

  • Robocorp
  • Helsinki, Finland
View GitHub Profile
@jaukia
jaukia / gist:1d41a0045ab8e9f411ff
Last active August 25, 2021 05:22
Most active public GitHub users in Finland — Feb 2015

Most active public GitHub users in Finland

The count of contributions (summary of Pull Requests, opened issues and commits) to public repos at GitHub.com from Wed, 12 Feb 2014 13:09:28 GMT till Thu, 12 Feb 2015 13:09:28 GMT.

Only first 1000 GitHub users according to the count of followers are taken. This is because of limitations of GitHub search. Sorting algo in pseudocode:

githubUsers
 .filter((user) -> user.followers > 11)
Basic obot program:
1. Create a file example : test.robot
2. Add the bare minimum code:
#--START--
*** Settings ***
@jaukia
jaukia / boxes.js
Created January 15, 2019 15:52
Boxes with g9
var initialData = {
size: 100.0,
padding: 20.0
}
function render(data, ctx) {
for(var i=0; i<30; i++) {
var padding = data.padding;
var rowItems = Math.floor(ctx.width/(data.size+padding));
var step = data.size+padding;
@jaukia
jaukia / infocom-localized.js
Last active January 14, 2019 18:36
Play text adventure games in your own language
const vorpal = require('vorpal')();
const frotz = require('frotz-interfacer');
const translate = require('@k3rn31p4nic/google-translate-api');
const chalk = require('chalk');
const pMap = require('p-map');
// change the language by switching the country code
const sourceLanguage = 'fi';
// change the infocom game by adjusting this
@jaukia
jaukia / hide-links-fb.js
Last active November 23, 2016 13:41
User script for hiding all posts with links from Facebook newsfeed
@jaukia
jaukia / neural-style-aws.md
Created May 28, 2016 09:14
Neural stylen ajaminen Amazonin AWS:ssä

Neural stylen ajaminen Amazonin AWS:ssä

CPU:lla onnistunee myös noiden laskeminen, mutta on ainakin paljon hitaampaa, en ole kokeillut. Tyypillisesti 1000 iteraatiota GPU:lla kesti noin 10 minuuttia AWS:ssä.

AWS:n setuppaaminen onnistuu aika helposti jos on yhtään komentorivi-mitään tehnyt koneella. Toki esim joku ssh-yhteys julkisella avaimella tms voi olla ongelmallista, jos ei ole sitä tehnyt aiemmin.

Mä tein näin suurin piirtein:

  1. Amazon AWS-tunnukset
  2. Amazonin AWS-konsolista EC2, sieltä "Spot Requests" , "Request Spot Instances", "Community AMIs" ja hakukenttään "neural style". jos oikeasta ylänurkasta valittuna "N. California", niin tuolta pitäis löytyä kaksi valmista imagea:
@jaukia
jaukia / dumas.txt
Last active May 22, 2016 17:32
Tarinoita suomeksi tietokoneen generoimana (char-RNN Project Gutenberg -teksteistä)
"Hän on, kaikki releihin, asiasta varistumatta."
"Ei, mikä oli molemmiin myönnyttänyt, kasvattava Pariisin valtaluhdin kiittämättömyydet,
hänellä on Valentine, ja kovin pohillisella ovella
siinä lisää."
"Te olette piilän pelkätkään!"
"Minä tunnustan toivon."
var arDrone = require('ar-drone');
var client = arDrone.createClient();
client.takeoff();
client
.after(5000, function() {
this.clockwise(0.5);
})
.after(3000, function() {
@jaukia
jaukia / blogien-kuolema.markdown
Created April 17, 2012 10:58
Blogien kuolema?

Blogien kuolema?

Vielä viisi vuotta sitten blogi tuntui olennaiselta osalta webbikommunikaatiota. Pian "tumblr" on yleisempi sana verkossa kuin "blog". Myös blogaaminen itsessään tuntuu kovin vanhanaikaiselta ja tahmealta. Wordpressiä ei tee mieli enää avata.

Mikä on muttunut?

Webbi on kehittynyt kahteen suuntaan viime vuosina:

  1. Toisaalta, Twitter ja Facebook mahdollistavat hajautetun, repaleisen tiedon. Jokainen blogipostaus voi olla vaikkapa omalla domainillaan joihin sitten linkit levitetään sosiaalisen median kautta — erillistä blogia ei enää tarvita. Jokainen Twitter-tili on ikäänkuin oma rss-streaminsa ja Twitter itsessään on aggregaattori. Sama pätee myös Facebookiin.
// example of use $(elem).animate( {top: 100}, $.softeasing(.25,.1,.25,1) );
/*
* jquery.softeasing.js:
* http://janne.aukia.com/softeasing
*
* Version history:
* 0.01 xxx
*
* LICENCE INFORMATION: