Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Random Polish names generator / Generator losowych nazwisk, lista losowych nazwisk
Anna
Maria
Katarzyna
Małgorzata
Agnieszka
Krystyna
Barbara
Ewa
Elżbieta
Zofia
Janina
Teresa
Joanna
Magdalena
Monika
Jadwiga
Danuta
Irena
Halina
Helena
Beata
Aleksandra
Marta
Dorota
Marianna
Grażyna
Jolanta
Stanisława
Iwona
Karolina
Bożena
Urszula
Justyna
Renata
Alicja
Paulina
Sylwia
Natalia
Wanda
Agata
Aneta
Izabela
Ewelina
Marzena
Wiesława
Genowefa
Patrycja
Kazimiera
Edyta
Stefania
Jan
Andrzej
Piotr
Krzysztof
Stanisław
Tomasz
Paweł
Józef
Marcin
Marek
Michał
Grzegorz
Jerzy
Tadeusz
Adam
Łukasz
Zbigniew
Ryszard
Dariusz
Henryk
Mariusz
Kazimierz
Wojciech
Robert
Mateusz
Marian
Rafał
Jacek
Janusz
Mirosław
Maciej
Sławomir
Jarosław
Kamil
Wiesław
Roman
Władysław
Jakub
Artur
Zdzisław
Edward
Mieczysław
Damian
Dawid
Przemysław
Sebastian
Czesław
Leszek
Daniel
Waldemar
Nowak
Kowalski
Wiśniewski
Dąbrowski
Lewandowski
Wójcik
Kamiński
Kowalczyk
Zieliński
Szymański
Woźniak
Kozłowski
Jankowski
Wojciechowski
Kwiatkowski
Kaczmarek
Mazur
Krawczyk
Piotrowski
Grabowski
Nowakowski
Pawłowski
Michalski
Nowicki
Adamczyk
Dudek
Zając
Wieczorek
Jabłoński
Król
Majewski
Olszewski
Jaworski
Wróbel
Malinowski
Pawlak
Witkowski
Walczak
Stępień
Górski
Rutkowski
Michalak
Sikora
Ostrowski
Baran
Duda
Szewczyk
Tomaszewski
Pietrzak
Marciniak
Wróblewski
Zalewski
Jakubowski
Jasiński
Zawadzki
Sadowski
Bąk
Chmielewski
Włodarczyk
Borkowski
Czarnecki
Sawicki
Sokołowski
Urbański
Kubiak
Maciejewski
Szczepański
Kucharski
Wilk
Kalinowski
Lis
Mazurek
Wysocki
Adamski
Kaźmierczak
Wasilewski
Sobczak
Czerwiński
Andrzejewski
Cieślak
Głowacki
Zakrzewski
Kołodziej
Sikorski
Krajewski
Gajewski
Szymczak
Szulc
Baranowski
Laskowski
Brzeziński
Makowski
Ziółkowski
Przybylski
#!/usr/bin/env ruby
n = ARGV[0].to_i || 10
gender = ARGV[1] && ARGV[1].to_sym
# lists borrowed from:
# http://www.futrega.org/etc/nazwiska.html
# http://bit.ly/i2yMob
last_names = File.open("last.txt", "r").lines.to_a
first_names = { }
first_names[:m] = File.open("first-m.txt", "r").lines.to_a
first_names[:f] = File.open("first-f.txt", "r").lines.to_a
n.times do
g = gender || [:m, :f].sample
last_name = last_names.sample.chomp
first_name = first_names[g].sample.chomp
last_name.gsub!(/ski$/, "ska") if g == :f
last_name.gsub!(/cki$/, "cka") if g == :f
last_name.gsub!(/dzki$/, "dzka") if g == :f
puts "#{first_name} #{last_name}"
end
Paulina Sobczak
Henryk Bąk
Kazimierz Górski
Irena Wójcik
Marian Chmielewski
Małgorzata Jaworska
Ewa Duda
Jakub Malinowski
Jadwiga Brzezińska
Roman Sawicki
Marcin Szymczak
Joanna Baranowska
Maciej Szczepański
Czesław Wróbel
Grażyna Górska
Wanda Krawczyk
Renata Urbańska
Wiesława Tomaszewska
Bożena Baranowska
Ewelina Malinowska
Anna Krajewska
Mieczysław Zając
Wiesław Przybylski
Dorota Tomaszewska
Jerzy Wróblewski
Magdalena Adamczyk
Władysław Piotrowski
Marek Wiśniewski
Stanisława Głowacka
Agata Kubiak
Marian Kowalski
Piotr Szymański
Stanisław Kowalski
Aleksandra Szulc
Tomasz Kucharski
Marcin Mazurek
Sebastian Baranowski
Agata Wysocka
Grażyna Mazur
Marcin Gajewski
Krystyna Sikorska
Krzysztof Kowalski
Małgorzata Mazurek
Adam Jasiński
Patrycja Makowska
Piotr Adamczyk
Waldemar Wieczorek
Edward Szulc
Janusz Andrzejewski
Edyta Nowakowska
Joanna Woźniak
Mateusz Michalak
Marta Sobczak
Waldemar Makowski
Marzena Jabłońska
Maciej Sikora
Monika Szewczyk
Genowefa Cieślak
Edyta Nowicka
Piotr Malinowski
Krzysztof Głowacki
Andrzej Szewczyk
Mariusz Grabowski
Stefania Król
Wiesław Szczepański
Małgorzata Wasilewska
Józef Szczepański
Mariusz Kowalczyk
Janina Kozłowska
Roman Kwiatkowski
Jadwiga Kamińska
Agnieszka Zając
Robert Włodarczyk
Henryk Kowalski
Kazimiera Zalewska
Sylwia Kaźmierczak
Dorota Maciejewska
Jacek Laskowski
Michał Sobczak
Genowefa Lis
Mirosław Czerwiński
Agata Gajewska
Zofia Bąk
Marek Adamczyk
Agata Pawlak
Adam Jankowski
Mieczysław Adamczyk
Wanda Czarnecka
Andrzej Ziółkowski
Jarosław Laskowski
Iwona Urbańska
Aneta Jakubowska
Zdzisław Król
Maria Wiśniewska
Grzegorz Borkowski
Maria Głowacka
Jakub Pietrzak
Danuta Piotrowska
Sebastian Chmielewski
Adam Andrzejewski
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.