Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Dansk stopords liste / Danish stopwords
ad
af
aldrig
alle
alt
anden
andet
andre
at
bare
begge
blev
blive
bliver
da
de
dem
den
denne
der
deres
det
dette
dig
din
dine
disse
dit
dog
du
efter
ej
eller
en
end
ene
eneste
enhver
er
et
far
fem
fik
fire
flere
fleste
for
fordi
forrige
fra
får
før
god
godt
ham
han
hans
har
havde
have
hej
helt
hende
hendes
her
hos
hun
hvad
hvem
hver
hvilken
hvis
hvor
hvordan
hvorfor
hvornår
i
ikke
ind
ingen
intet
ja
jeg
jer
jeres
jo
kan
kom
komme
kommer
kun
kunne
lad
lav
lidt
lige
lille
man
mand
mange
med
meget
men
mens
mere
mig
min
mine
mit
mod
ned
nej
ni
nogen
noget
nogle
nu
ny
nyt
når
nær
næste
næsten
og
også
okay
om
op
os
otte
over
se
seks
selv
ser
ses
sig
sige
sin
sine
sit
skal
skulle
som
stor
store
syv
sådan
tag
tage
thi
ti
til
to
tre
ud
under
var
ved
vi
vil
ville
vor
vores
være
været
alene
allerede
alligevel
altid
bag
blandt
burde
bør
dens
derefter
derfor
derfra
deri
dermed
derpå
derved
egen
ellers
endnu
ens
enten
flest
foran
først
gennem
gjorde
gjort
gør
gøre
gørende
hel
heller
hen
henover
herefter
heri
hermed
herpå
hvilke
hvilkes
hvorefter
hvorfra
hvorhen
hvori
hvorimod
hvorved
igen
igennem
imellem
imens
imod
indtil
langs
lave
lavet
ligesom
længere
mellem
mest
mindre
mindst
måske
nemlig
nogensinde
nok
omkring
overalt
samme
sammen
selvom
senere
siden
stadig
synes
syntes
således
temmelig
tidligere
tilbage
tit
uden
udover
undtagen
via
vore
vær
øvrigt
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment