Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Jakub Jirutka jirutka

View GitHub Profile
@jirutka
jirutka / koronavir-fatalni-stret-s-realitou.md
Created Aug 3, 2020
Článek „Koronavir – Fatální střet s realitou“ z webu mppraha.cz
View koronavir-fatalni-stret-s-realitou.md

Koronavir - Fatální střet s realitou

Problémy při prvním nástupu koronavirové krize by se ještě daly pochopit nedostatkem znalostí a zkušeností osob, které rozhodují o našich osudech. Následující příběh však popisuje reálnou situaci, kterou na vlastní kůži zažil v posledních čtrnácti dnech jeden z našich zaměstnanců bydlící ve Středočeském kraji. Informace jsou pravdivé a identita zaměstnance je nám samozřejmě známa.

11. 7. Můj dospělý syn navštívil s přáteli dnes již bohužel legendární pražský klub, přičemž neporušil žádné platné mimořádné opatření ve vztahu k šíření SARS-CoV-2.

11. 7. – 16. 7. V tomto období neměl žádné příznaky ani zdravotní komplikace, které by indikovaly, že byl nakažen.

16. 7. Objevila se mírná bolest hlavy, prostě nic co by nevyřešil, stejně jako dříve, obyčejný volně prodejný prášek proti bolesti.

@jirutka
jirutka / print-fit-linux.ppd
Last active Apr 22, 2020
Modified PPD file for Kyocera TASKalfa 6053ci with support for overwriting the accounting username sent to the print server.
View print-fit-linux.ppd
*PPD-Adobe: "4.3"
*cupsLanguages: "de es fr it pt"
*%=============================================================================
*%
*% PPD file for Kyocera TASKalfa 6053ci
*% Linux Version
*%
*% (C) 2019 KYOCERA Document Solutions Inc.
*%
*% Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am jirutka on github.
  • I am jirutka (https://keybase.io/jirutka) on keybase.
  • I have a public key whose fingerprint is D785 8912 669D 3A20 F4F4 6BD2 F95B D679 104D 3115

To claim this, I am signing this object:

View acme-challenge.conf
#
# Server challenge directory for Let's encrypt!
#
location /.well-known/acme-challenge/ {
alias /var/www/acme/;
}
@jirutka
jirutka / cz-qwerty-ng
Last active Oct 28, 2018
Czech QWERTY keyboard layout revisited
View cz-qwerty-ng
partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "qwerty-ng" {
// 2018 by Jakub Jirutka <jakub@jirutka.cz>
name[Group1]= "Czech (QWERTY/ng)";
// Unmodified, Shift, AltGr, Shift+AltGr
key <TLDE> { [ semicolon, asciitilde, grave, degree ] };
key <AE01> { [ exclam, 1, exclamdown, notsign ] };
@jirutka
jirutka / cz
Created Jun 6, 2018
Keyboard layout for X11 that corresponds to the Apple's Czech – QWERTY
View cz
partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "qwerty-mac" {
// This layout corresponds to the Apple's Czech - QWERTY.
// 2018 by Jakub Jirutka <jakub@jirutka.cz>
include "latin"
name[Group1]= "Czech (QWERTY, Macintosh)";
// Unmodified, Shift, AltGr, Shift+AltGr
@jirutka
jirutka / procs-using-deleted-files
Last active Sep 11, 2020
Find processes that use (maps into memory) files which have been deleted or replaced on disk.
View procs-using-deleted-files
#!/bin/sh
#---help---
# Usage: procs-using-deleted-files [options]
#
# Find processes that use (maps into memory) files which have been deleted
# or replaced on disk. If /proc/$PID/map_files is accessible, then it omits
# files that have been replaced by the same files (i.e. content is the same).
#
# Options:
# -e PATT... Case pattern (POSIX shell's "case") specifying paths to exclude
@jirutka
jirutka / rc-service-pid
Last active Apr 11, 2018
Script for finding PID of running OpenRC service and vice versa.
View rc-service-pid
#!/bin/sh
#---help---
# Usage: rc-service-pid [-h | SVCNAME | PID]
#
# Prints list of running OpenRC services with their PIDs (services which PID
# cannot be resolved are omitted). If SVCNAME is provided, prints only PID
# of service with name SVCNAME. If PID is provided, prints name of the
# service that started process with the given PID or its ancestor.
#
# Source: <https://gist.github.com/jirutka/5cf0e731dbc39a3a6fff0c6e1a2c2510>
@jirutka
jirutka / Makefile
Created Nov 13, 2017
Custom OpenLDAP overlay that adds a “virtual” attribute with person’s full name constructed from other attributes.
View Makefile
LDAP_SRC = ../../..
LDAP_BUILD = $(LDAP_SRC)
LDAP_INC = -I$(LDAP_BUILD)/include -I$(LDAP_SRC)/include -I$(LDAP_SRC)/servers/slapd
LDAP_LIB = $(LDAP_BUILD)/libraries/libldap_r/libldap_r.la \
$(LDAP_BUILD)/libraries/liblber/liblber.la
LIBTOOL = $(LDAP_BUILD)/libtool
CC = gcc
OPT = -O2 -Wall -Wno-discarded-qualifiers -Wno-format-extra-args -pedantic
DEFS =
@jirutka
jirutka / prague-voting-places.json
Created Oct 20, 2017
Voting places in Prague for year 2017 in JSON. Source: https://app.iprpraha.cz/apl/app/volby/PS_2017
View prague-voting-places.json
[
{
"voting_districts": [
1001
],
"districts_ruian": [
30531
],
"address": "Pohořelec 111/25, Hradčany, 11800 Praha 1",
"name": "Pobočka Městské knihovny Praha - Pohořelec",
You can’t perform that action at this time.