Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save jwallstreet/118ed2c88773bd848964f548e08403ff to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jwallstreet/118ed2c88773bd848964f548e08403ff to your computer and use it in GitHub Desktop.
### Keybase proof
I hereby claim:
* I am jwallstreet on github.
* I am jwallstreet (https://keybase.io/jwallstreet) on keybase.
* I have a public key ASDW9AKay-Chw5O-iC1YO2U2jqUd9h7TZR4jzV0gibDBxQo
To claim this, I am signing this object:
```json
{
"body": {
"key": {
"eldest_kid": "0120d6f4029acbe0a1c393be882d583b65368ea51df61ed3651e23cd5d2089b0c1c50a",
"host": "keybase.io",
"kid": "0120d6f4029acbe0a1c393be882d583b65368ea51df61ed3651e23cd5d2089b0c1c50a",
"uid": "67bc574121b23d4e53e7e5de21dc8219",
"username": "jwallstreet"
},
"merkle_root": {
"ctime": 1499807474,
"hash": "eac0739359e0b82ce6d59cce8c321c2b6c6c88b95655679eb08d117db09886f9bc99aa21dfb97d8cc47ec8fbf3670adc41c18dfe3a9348514afb2bffdf5831ff",
"hash_meta": "470a1f72b485a9c4f73828e8bc8bcd55cfc3d8ff1b5ba105a91bd0911cbbe083",
"seqno": 1226318
},
"service": {
"name": "github",
"username": "jwallstreet"
},
"type": "web_service_binding",
"version": 1
},
"client": {
"name": "keybase.io go client",
"version": "1.0.24"
},
"ctime": 1499807480,
"expire_in": 504576000,
"prev": "8f9fd8098c1d3478fdcbf5ac4347f68663158a3ab88d9647dc0ee50dce3167ab",
"seqno": 3,
"tag": "signature"
}
```
with the key [ASDW9AKay-Chw5O-iC1YO2U2jqUd9h7TZR4jzV0gibDBxQo](https://keybase.io/jwallstreet), yielding the signature:
```
hKRib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEg1vQCmsvgocOTvogtWDtlNo6lHfYe02UeI81dIImwwcUKp3BheWxvYWTFA0J7ImJvZHkiOnsia2V5Ijp7ImVsZGVzdF9raWQiOiIwMTIwZDZmNDAyOWFjYmUwYTFjMzkzYmU4ODJkNTgzYjY1MzY4ZWE1MWRmNjFlZDM2NTFlMjNjZDVkMjA4OWIwYzFjNTBhIiwiaG9zdCI6ImtleWJhc2UuaW8iLCJraWQiOiIwMTIwZDZmNDAyOWFjYmUwYTFjMzkzYmU4ODJkNTgzYjY1MzY4ZWE1MWRmNjFlZDM2NTFlMjNjZDVkMjA4OWIwYzFjNTBhIiwidWlkIjoiNjdiYzU3NDEyMWIyM2Q0ZTUzZTdlNWRlMjFkYzgyMTkiLCJ1c2VybmFtZSI6Imp3YWxsc3RyZWV0In0sIm1lcmtsZV9yb290Ijp7ImN0aW1lIjoxNDk5ODA3NDc0LCJoYXNoIjoiZWFjMDczOTM1OWUwYjgyY2U2ZDU5Y2NlOGMzMjFjMmI2YzZjODhiOTU2NTU2NzllYjA4ZDExN2RiMDk4ODZmOWJjOTlhYTIxZGZiOTdkOGNjNDdlYzhmYmYzNjcwYWRjNDFjMThkZmUzYTkzNDg1MTRhZmIyYmZmZGY1ODMxZmYiLCJoYXNoX21ldGEiOiI0NzBhMWY3MmI0ODVhOWM0ZjczODI4ZThiYzhiY2Q1NWNmYzNkOGZmMWI1YmExMDVhOTFiZDA5MTFjYmJlMDgzIiwic2Vxbm8iOjEyMjYzMTh9LCJzZXJ2aWNlIjp7Im5hbWUiOiJnaXRodWIiLCJ1c2VybmFtZSI6Imp3YWxsc3RyZWV0In0sInR5cGUiOiJ3ZWJfc2VydmljZV9iaW5kaW5nIiwidmVyc2lvbiI6MX0sImNsaWVudCI6eyJuYW1lIjoia2V5YmFzZS5pbyBnbyBjbGllbnQiLCJ2ZXJzaW9uIjoiMS4wLjI0In0sImN0aW1lIjoxNDk5ODA3NDgwLCJleHBpcmVfaW4iOjUwNDU3NjAwMCwicHJldiI6IjhmOWZkODA5OGMxZDM0NzhmZGNiZjVhYzQzNDdmNjg2NjMxNThhM2FiODhkOTY0N2RjMGVlNTBkY2UzMTY3YWIiLCJzZXFubyI6MywidGFnIjoic2lnbmF0dXJlIn2jc2lnxEBwCtzcQCSv9Et46qQ5a3t7g7KXyZuQnCQsPmWZYgTuZbHCZjS9p7q4czOikL/PI4C6GMn1uZ9iZvn7TiXWyXYAqHNpZ190eXBlIKRoYXNogqR0eXBlCKV2YWx1ZcQgTkLX8p8wJWwOEcKIQ9lCziQKRazTYygdkTBlmHUUD1qjdGFnzQICp3ZlcnNpb24B
```
And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.
### My publicly-auditable identity:
https://keybase.io/jwallstreet
### From the command line:
Consider the [keybase command line program](https://keybase.io/download).
```bash
# look me up
keybase id jwallstreet
```
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment