Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Petr Klobás klobinoid

 • Brno
View GitHub Profile
@klobinoid
klobinoid / linux.md
Created Jun 5, 2020
Linux commands cheatsheet
View linux.md

Permissions

 • Permissions in octal form: stat -f "%Sp %OLp %N" file|folder | stat -c '%A %a %n' file|folder (tux flavour dependent)
View pdp2019.md

PDProject 2019

 • Nette 2.4
  • zrušen metapackage nette/nette a rozpad na závislosti, které skutečně používáme
  • povýšení ~20 knihoven a jejich závislostí, likvidace forků
 • Práce s obrázky
  • ImageResizer
   • rozdělení zodpovědností: ImageLocator + ImageResizer (thx MPXL)
  • podpora placehold.it
  • podpora ObjectFit
  • podpora souborového formátu WebP
You can’t perform that action at this time.