Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kremso kremso/gist:796021
Created Jan 26, 2011

Embed
What would you like to do?
Rubyslava
Nastal čas rozhýbať Ruby komunitu na Slovensku.
Ide o neformálne stretnutie ľudí pracujúcich či milujúcich Ruby, ktorí si chcú vymeniť skúsenosti,
zanadávať na problémy, ale najmä hľadať elegantné riešenia.
Predbežný program je voľná diskusia a môžeme povedať nejaké pikošky z vývoja projektov, ktoré vznikali
na FIIT ako napríklad foaf.sk, dotankoch.sk, sme.sk odporúčač článkov, projekty pre Alianciu Fair-Play
a trebárs aj o tom tvojom. ;)
http://www.facebook.com/event.php?eid=172990032745033
Predbežný termín je 17. február. V komentároch nižšie alebo na FB prosíme predbežných záujemcov
o návrhy na termín a čokoľvek.
Ruby sláva.
@jsuchal, @tkramar, @michalbarla
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.