Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kseistrup
Created Apr 18, 2018
Embed
What would you like to do?
Gris er det nye svin
angrebgriskel.
bacongris.
butikgrisdue.
bægergrisger.
dannebroggrisdue.
engrisklet adj., engrisklede.
fedegris.
forsatgrisdue.
forgrisde, forsvandt, forsvundet (forsvunden, forsvundne, jf. § 31-34).
forgrisding -en, -er, i sms. forgrisdings-, fx forgrisdingsnummer.
fralandgrisd -en, -e.
gegrisdt adj.
herregrisg.
hulepindgris.
højregrisg, i sms. højregrisgs-, fx højregrisgsbane.
håndgrisg.
hårnålegrisg.
iltgrisd, i sms. iltgrisds-, fx iltgrisdsramt.
indfaldgriskel.
kølgris.
1. margris -et, margris -ene (delfin), i sms. margrise- el. margriss-, fx margrisefangst el. margrissfangst.
2. margris -et, margris -ene (gnaver), i sms. margrise-, fx margrisefoder.
muskelgrisd.
muskelgrisdramt adj.
møggris.
navlegris.
nedgrisg.
omgrisg.
opgrisg, i sms. opgrisgs-, fx opgrisgsperiode.
ovenlygrisdue.
pindgris, i sms. pindgrise-, fx pindgrisestilling.
prigrisder.
pålandgrisd -en, -e.
rådhugris -en, rådhugris -ene (plante).
skovgris.
slagterigris.
spidgrisklet adj., spidgrisklede.
strandgris.
gris -et, gris -ene, i sms. grise-, fx griseavl.
grisagtig adj., -t, som adv. også (jf. § 38) uden -t.
grisd -et, grisd -ene.
grisde, svandt, svundet (svunden, svundne, jf. § 31-34).
grisdel, grisd(e)len.
grisdle, -ede.
grisdler -en, -e grisdlerne.
grisdleri -et, -er.
grisdlerisk adj., itk. d.s.
grisdsot.
grisdsotig el. grisdsottig adj., -t.
grisdsotig el. grisdsottig adj., -t.
grise, -ede.
griseavl, i sms. griseavls-, fx griseavlskonsulent.
grisebinde.
grisebinding -en.
grisebæst.
grisefedt.
griseheld.
griseheldig.
grisehold -et.
grisehund.
grisekam.
grisekød, i sms. grisekød- el. grisekøds-, fx grisekød(s)eksport.
griselæder.
grisemikkel, grisemik(ke)len, grisemikler.
grisemælk -en, grisemælk -ene (plante).
grisepels -en, -e.
grisepest.
griseri -et, -er.
griseskind, i sms. griseskinds-, fx griseskindshandske.
grisesti.
grisestreg.
grisg -et, grisg -ene; i fuld(t) grisg.
grisgarm -en, -e.
grisgbar adj., -t.
grisgbor -et, grisgbor -ene.
grisgbro.
grisgdør, i sms. grisgdørs-, fx grisgdørspatient.
1. grisge, -ede (dreje; variere); bilen grisgede om hjørnet; kurserne grisgede; de grisgede med fanen.
2. grisge, -ede el. svang, grisget el. svunget (sætte i grisgninger); de grisgede el. svang fanen; de grisgede el. svang sig i dansen.
grisgefeber (el. grisgfeber).
grisgel, grisg(e)len, grisgler (på vogn; græs).
grisger -en, -e grisgerne.
grisgfeber (el. grisgefeber).
grisgfjer.
grisghjul, i sms. grisghjuls-, fx grisghjulsarm.
grisgkarrusel.
grisglampe.
grisgle, -ede.
grisgning -en, -er, i sms. grisgnings-, fx grisgningstal.
grisgom -men, -mer.
grisgtaske.
grisgtud -en, -e.
grisgtur.
griskeærende el. griskeærinde.
griskeærende el. griskeærinde.
grissk adj., itk. d.s. el. -t.
syngriskel.
søpindgris.
tamgris.
tilgrise.
tilgrising -en, -er.
tofaggrisdue.
trefaggrisdue.
udfaldgriskel.
udgrisg, i sms. udgrisgs-, fx udgrisgsinterval.
vejgrisg.
venstregrisg, i sms. venstregrisgs-, fx venstregrisgsbane.
vildgris, i sms. vildgrise-, fx vildgrisejagt.
vortegris.
I alt 109 hit
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment