Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kuballa
kuballa / notatnik14_11_2020.md
Last active Nov 22, 2020
NOTATNIK_PROJEKT_POMOCNIK_STUDENTA
View notatnik14_11_2020.md
  • Ustalenie współpracy w projekcie
  • Wstępne rozdzielenie zadań dla każdego członka
  • Zrobić koncept programu "ocena"
@kuballa
kuballa / GitCommitEmoji.md
Created Nov 30, 2020 — forked from parmentf/GitCommitEmoji.md
Git Commit message Emoji
View GitCommitEmoji.md