Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Petras Kudaras kudaras

Block or report user

Report or block kudaras

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View gist:30f3f4ba2cc17fedc9eab2b8879c45e0
Komisaras Vytenis Andriukaitis
=> patarėja Vilija Sysaitė
=> socialdemokrato Algirdo Syso dukra
Buvęs premjeras Algirdas Butkevičius
=> buvęs atstovas spaudai Mindaugas Janulionis
=> dabar naujojo ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus atstovas spaudai
=> tėtis Rimantas Sinkevičius buvo susisiekimo ministras
=> tėtis dukterinės „Lietuvos geležinkelių“ įmonės „Gelmagis“ vadovas
=> vėliau sujungta su kita dukterine LG įmone UAB „Geležinkelių tiesimo centru“
View gist:1ffd870bfad2687a7d2c8fc6734b6cae
select
ac_u.entry_date,
ac_u.active_users,
sess.bootups,
sess.sessions,
sess.new_users
FROM
( select
au.entry_date as entry_date,
sum(au.counter) as active_users,
View tfmodel.py
#!/Users/petras/.conda/envs/tensorflow3/bin/python
import tensorflow as tf
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime
import time
#####
ITERATIONS = 100
View gist:a41597ecca4adea1e748
select
coalesce(sklypai.Sklypo_adresas, 'Be adreso') as adresas,
coalesce(sklypu_sumos.Moketojo_pavadinimas, 'Be pavadinimo') as Nuomininkas,
coalesce(sklypai.Naudojimo_pradzia, 'Nenurodyta') as Naudojimo_pradzia,
coalesce(sklypai.Naudojimo_pabaiga, 'Nenurodyta') as Naudojimo_pabaiga,
sklypai.Plotas*sklypai.Skaitiklis / sklypai.Vardiklis as Nuomojamas_plotas,
coalesce((sklypu_sumos.Suma) / (datediff(
least(
curdate(),
coalesce(sklypai.Naudojimo_pabaiga, curdate())),
You can’t perform that action at this time.