Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@leoschweizer
Created March 7, 2017 12:27
 • Star 0 You must be signed in to star a gist
 • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save leoschweizer/528253c75c0ecf5ccafb07ed59198b60 to your computer and use it in GitHub Desktop.

Keybase proof

I hereby claim:

 • I am leoschweizer on github.
 • I am leoschweizer (https://keybase.io/leoschweizer) on keybase.
 • I have a public key ASA2lMRDCAbzeGKYw86iqDtn-nTuhxBzbYWw7pU4tRGbeQo

To claim this, I am signing this object:

{
  "body": {
    "key": {
      "eldest_kid": "01203694c4430806f3786298c3cea2a83b67fa74ee8710736d85b0ee9538b5119b790a",
      "host": "keybase.io",
      "kid": "01203694c4430806f3786298c3cea2a83b67fa74ee8710736d85b0ee9538b5119b790a",
      "uid": "8b871154d9ad1f1984181d8cc48fab19",
      "username": "leoschweizer"
    },
    "service": {
      "name": "github",
      "username": "leoschweizer"
    },
    "type": "web_service_binding",
    "version": 1
  },
  "client": {
    "name": "keybase.io go client",
    "version": "1.0.18"
  },
  "ctime": 1488889634,
  "expire_in": 504576000,
  "merkle_root": {
    "ctime": 1488889584,
    "hash": "de5a9cc202bbb596b2c68ef4bf8aed8f421a463d892a172c25d6877f09b9140cad4a5d48b248edfd98060397e1f3813781457062a007335da8ab62d99e9d1e8b",
    "seqno": 943665
  },
  "prev": "d03ba66520c13e0b654d20000dca399558693ed6b598b1c4335e73ba331beb98",
  "seqno": 6,
  "tag": "signature"
}

with the key ASA2lMRDCAbzeGKYw86iqDtn-nTuhxBzbYWw7pU4tRGbeQo, yielding the signature:

hKRib2R5hqhkZXRhY2hlZMOpaGFzaF90eXBlCqNrZXnEIwEgNpTEQwgG83himMPOoqg7Z/p07ocQc22FsO6VOLURm3kKp3BheWxvYWTFAvR7ImJvZHkiOnsia2V5Ijp7ImVsZGVzdF9raWQiOiIwMTIwMzY5NGM0NDMwODA2ZjM3ODYyOThjM2NlYTJhODNiNjdmYTc0ZWU4NzEwNzM2ZDg1YjBlZTk1MzhiNTExOWI3OTBhIiwiaG9zdCI6ImtleWJhc2UuaW8iLCJraWQiOiIwMTIwMzY5NGM0NDMwODA2ZjM3ODYyOThjM2NlYTJhODNiNjdmYTc0ZWU4NzEwNzM2ZDg1YjBlZTk1MzhiNTExOWI3OTBhIiwidWlkIjoiOGI4NzExNTRkOWFkMWYxOTg0MTgxZDhjYzQ4ZmFiMTkiLCJ1c2VybmFtZSI6Imxlb3NjaHdlaXplciJ9LCJzZXJ2aWNlIjp7Im5hbWUiOiJnaXRodWIiLCJ1c2VybmFtZSI6Imxlb3NjaHdlaXplciJ9LCJ0eXBlIjoid2ViX3NlcnZpY2VfYmluZGluZyIsInZlcnNpb24iOjF9LCJjbGllbnQiOnsibmFtZSI6ImtleWJhc2UuaW8gZ28gY2xpZW50IiwidmVyc2lvbiI6IjEuMC4xOCJ9LCJjdGltZSI6MTQ4ODg4OTYzNCwiZXhwaXJlX2luIjo1MDQ1NzYwMDAsIm1lcmtsZV9yb290Ijp7ImN0aW1lIjoxNDg4ODg5NTg0LCJoYXNoIjoiZGU1YTljYzIwMmJiYjU5NmIyYzY4ZWY0YmY4YWVkOGY0MjFhNDYzZDg5MmExNzJjMjVkNjg3N2YwOWI5MTQwY2FkNGE1ZDQ4YjI0OGVkZmQ5ODA2MDM5N2UxZjM4MTM3ODE0NTcwNjJhMDA3MzM1ZGE4YWI2MmQ5OWU5ZDFlOGIiLCJzZXFubyI6OTQzNjY1fSwicHJldiI6ImQwM2JhNjY1MjBjMTNlMGI2NTRkMjAwMDBkY2EzOTk1NTg2OTNlZDZiNTk4YjFjNDMzNWU3M2JhMzMxYmViOTgiLCJzZXFubyI6NiwidGFnIjoic2lnbmF0dXJlIn2jc2lnxECQ7fyvxmJ6pDt7Sld1d1qea+2gjMT39DHekLOnCi6G/MYTtbECm1lzcVJxFFDiLhW1IOnO3Lb6K1MSaMA2/10NqHNpZ190eXBlIKRoYXNogqR0eXBlCKV2YWx1ZcQggTC6GT89z7CrgKv1g+DlF5M5CqN7k4s1oUbKTt8qCnajdGFnzQICp3ZlcnNpb24B

And finally, I am proving ownership of the github account by posting this as a gist.

My publicly-auditable identity:

https://keybase.io/leoschweizer

From the command line:

Consider the keybase command line program.

# look me up
keybase id leoschweizer
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment