Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@lexaurin
Last active Dec 11, 2015
Embed
What would you like to do?
How to manage changelog by git tags? Prefix tags with "v" letter and use this alias:
[alias]
changelog = "!git tag -l v* -n20 | sed -n 'H;${;g;s/\\n[^v]/\\x00/g;p}' | sort -rV | tr \\\\000 \\\\n | less"
@lexaurin
Copy link
Author

lexaurin commented Jan 22, 2013

@lexaurin
Copy link
Author

lexaurin commented Jan 22, 2013

@lexaurin
Copy link
Author

lexaurin commented Jan 22, 2013

Rev2 by https://twitter.com/pracj3am bez použití /tmp

@hroncok
Copy link

hroncok commented Jan 22, 2013

A nakonec stejně skončíš takhle, pokud neuděláš s každým commitem rovnou nový tag:
0.8.0 Releasing 0.8.0
0.8.1 Releasing 0.8.1
0.8.2 Releasing 0.8.2
0.8.3 Releasing 0.8.3
0.8.4 Releasing 0.8.4
0.9.0 Releasing 0.9.0
0.9.1 Releasing 0.9.1
0.9.2 Releasing 0.9.2
0.9.3 Release 0.9.3
0.9.4 Releasing 0.9.4
0.9.5 Releasing 0.9.5
0.9.7 Releasing 0.9.7

@lexaurin
Copy link
Author

lexaurin commented Mar 18, 2013

to hroncok:
My tohle pouzivame na verzovani knihoven. Piseme srozumitelne zpravy commitu a pridavame neanotovane znacky. Pokud je popis commitu nesrozumitelny, pridame na nej znacku anotovanou. Funguje to pekne, viz ukazka:

v5.0      Přidána podpora pro UI komponentový strom via nx\Component,
  přidáno rozhraní nx\IComponentFactory; nx\Layout je také komponenta.
  BC break: nx\Component vyžaduje v konstruktoru implementaci nx\IComponentFactory
v4.19      Aktualizace nette na v2.0.3
v4.18      Aktualizace Nette na v2.0.2
v4.17      Přidána interface \nx\Router, do \nx\latte\Factory přidána nepovinná
  závislost na \Nette\Caching\IStorage a \nx\Router.
v4.16      Pridani memory do diagnostiky
v4.15      Aktualizace Nette na v2.0.1
v4.14      Pridani bezpecneho FileJournal
v4.13      Presunuti __call do Layout
v4.12      Aktualizace dokumentace
v4.10      Uprava quickhelp close button

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment