Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Tgrade are nevoie de tine!

Tgrade lansează un nou mecanism de consens, Proof of Engagement (Dovada de Implicare), care se bazează pe o constituție scrisă. În centrul mecanismului de Proof of Engagement, se află comunitatea care este angajată în funcționarea Tgrade și este motivată să fie implicată. Pentru a gestiona recompensele, există o Comunitate de Supraveghere auto-suverană care evaluează implicarea și, la fel de important, leagă efortul făcut de o adresă blockchain, pentru a se asigura că persoana recompensată a făcut efectiv activitatea revendicată.

Puterile Comunității de Supraveghere sunt detaliate în constituție împreună cu regulamentul de procedură, care descrie mecanismele.

Constituția introduce Arbiter Pool (Grup de Arbitraj), care este un grup auto-suveran conceput să fie independent față de Comunitatea de Supraveghere și care oferă soluționarea disputelor și motivarea deciziilor acolo unde există ambiguități în constituție.

Comunitatea de Supraveghere

În timp ce regulamentul și procedu

@loredanacirstea
loredanacirstea / change_cosmos_gov_params.json
Created April 18, 2022 20:04
Change Gov Params for Cosmos
{
"title": "Gov Tally Param Change (decrease quorum to 0.25)",
"description": "Decrease quorum from 0.334 to 0.25 during testnet testing. Increased decentralization of validators power has made it harder for core devs to obtain quorum on proposals during this testing phase. Vote to lower the quorum value.",
"changes": [
{
"subspace": "gov",
"key": "tallyparams",
"value": {"quorum":"0.250000000000000000","threshold":"0.500000000000000000","veto":"0.334000000000000000"}
}
],
$ ./init.sh
fatal: ambiguous argument 'HEAD..origin': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'
echo "Ensure dependencies have not been modified ..." >&2
Ensure dependencies have not been modified ...
go mod verify
all modules verified
go mod tidy
go install -tags "netgo ledger" -ldflags '-X github.com/cosmos/cosmos-sdk/version.Name=evmos -X github.com/cosmos/cosmos-sdk/version.AppName=evmosd -X github.com/cosmos/cosmos-sdk/version.Version=1.0.0 -X github.com/cosmos/cosmos-sdk/version.Commit=a1860c9fb13e37c9c1fa819cbb5211289a7aff08 -X "github.com/cosmos/cosmos-sdk/version.BuildTags=netgo,ledger" -X github.com/tendermint/tendermint/version.TMCoreSemVer=v0.34.16 -w -s' -trimpath ./...
@loredanacirstea
loredanacirstea / download.js
Created October 20, 2020 20:48 — forked from mkaminsky11/download.js
How to manipulate Google Drive files
/*
Download a file
*/
function downloadFile(fileId) {
var request = gapi.client.drive.files.get({
'fileId': fileId
});
request.execute(function(resp) {
window.location.assign(resp.webContentLink);
});
@loredanacirstea
loredanacirstea / YulRecursionMemoryManagement.md
Created August 14, 2020 10:52
YulRecursionMemoryManagement
==== original source ====
object "TestWasm9" {
code {
let _calldata := 96
calldatacopy(_calldata, 0, calldatasize())
let addr := mslice(_calldata, 20)
let input_ptr := add(_calldata, 20)
@loredanacirstea
loredanacirstea / yulToEwasm_forloop_bug2.txt
Created May 19, 2020 19:13
yulToEwasm_for loop - bug
====== original source =====
object "TestWasm12" {
code {
let len := 4
let result := 5
for { let i := 1 } lt(i, len) { i := add(i, 1) } {
result := add(result, i)
}
@loredanacirstea
loredanacirstea / yulToEwasm_for_bug.txt
Created May 17, 2020 22:07
yulToEwasm - for loop bug
========== original source ============
object "TestWasm11" {
code {
datacopy(0, dataoffset("Runtime"), datasize("Runtime"))
return(0, datasize("Runtime"))
}
object "Runtime" {
code {
let len := 4
@loredanacirstea
loredanacirstea / yulToEwasm_div_bug.txt
Created May 17, 2020 13:39
yulToEwasm - div with calldata argument bug
solc --version
0.6.8+commit.0bbfe453.Darwin.appleclang
solc --strict-assembly --optimize --yul-dialect evm --machine ewasm ./tests/contracts/taylor.yul
-> const wmodule = new WebAssembly.Module(hexToUint8Array(bytecode));
CompileError: WebAssembly.Module(): Compiling function #9 failed: expected 1 elements on the stack for return, found 0 @+987
======= ./tests/contracts/taylor.yul - initial source =======
@loredanacirstea
loredanacirstea / yulToEwasm_staticcall.txt
Last active May 19, 2020 20:40
Yul -> ewasm with staticcall (staticcall not included in the bytecode); solc 0.6.8+commit.0bbfe453.Darwin.appleclang
======= initial Yul source =======
object "TestWasm9_2" {
code {
datacopy(0, dataoffset("Runtime"), datasize("Runtime"))
return(0, datasize("Runtime"))
}
object "Runtime" {
code {
let _calldata := 96