Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@maads
Last active May 25, 2016 14:51
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?

Tid for lesning av vilkår

alt text

App Tid Totalt (minutt)
Angry Birds 0 - 45 45
Candy Crush 45 - 2t 20 95
Clash of Clans 2t 20 - 3t 29 69
Dropbox 3t 29 - 3t 57 28
Facebook + Messenger 3t 57 - 4t 49 52
Finn 4t 49 - 5t 36 47
Gmail 5t 36 - 6t 14 38
Gulesider 6t 14 - 6t 40 26
Instagram 6t 40 - ~7t 50 70
ITunes ~7t 50 - 11t 03 193
Kindle 11t 03 - 12t 04 61
MyFitnessPal 12t 04 - 14t 42 158
LinkedIn * 14t 42 - (15t 28) ? 117
Skype * ? - ? 114
Snapchat * ? - ? 66
Netflix * ? - ? 46
Ruter * ? - ? 12
NRK TV * ? - ? 11
mCash * ? - ? 50
Runkeeper * ? - ? 58
Soundcloud * (21t 20)? - 22t 08 169
Spotify 22t 08 - 24t 00 112
My Talking Tom 24t 00 - 25t 15 75
Tidal 25t 15 - 26t 32 77
Tinder 26t 32 - 27t 40 68
Twitter 27t 40 - 28t 34 54
VG 28t 34 - 28t 51 17
Vipps 28t 51 - 28t 54 3
WhatsApp 28t 54 - 29t 36 42
Wordfeud 29t 36 - 30t 07 31
Yelp 30t 07 - 30t 56 49
Youtube 30t 56 - 31t 49 53

* estimert

Estimat

På grunn av tekniske problemer ble det ikke registrert lesetid mellom midnatt (15t 28) og kl 06 (21t 20). Jeg har derfor tatt meg friheten til å estimere lesetid basert på tidligere leste vilkår.

I snitt antar jeg at det har blitt lest 112 ord per minutt. Dette er basert på snittet av hvor lang tid det tok å lese vilkårene til Kindle (6205 ord / 61 minutt), Instagram (8095 / 70), Finn (5535 / 47) og Dropbox (3233 / 28). Med forbehold om at de vilkårene jeg har tatt utgangspunkt i er det samme som ble lest.

Antall ord i vilkårene som danner grunnlaget for estimatet: Linkedin - 13143, Netflix - 5203, Snapchat - 7449, Soundcloud - 18950, Ruter - 1407, Skype - 12777, NRK - 1242, mCash - 5640, Runkeeper - 6507

Datainnsamling

Innhenting av data har foregått ved at det automatisk har blitt tatt en skjermdump av opplesningen hvert minutt. Når jeg har sett at det er fremskritt på tavlen i bakgrunnen har jeg funnet frem til første skjermdump hvor appen har blitt markert som ferdig lest og notert meg klokkeslettet.

Kilde Forbrukerrådet - appvilkår minutt for minutt

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment