Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mackuba
Last active December 15, 2015 19:49
Show Gist options
 • Save mackuba/5314127 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mackuba/5314127 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Notes from Kraków Lambda Lounge meetup [PL]

Notatki z Lambda Lounge meetup

Ogólnie:

 • immutability
 • higher-order functions
 • first-class functions
 • stan przekazywany explicit w argumentach, a nie przechowywany gdzieś tam i zmieniany w miejscu przez nie wiadomo kogo
 • referential transparency - funkcja dostając dane argumenty zawsze zwróci tą samą wartość
 • nie ma rozróżnienia na == vs. equals
 • primitive obsession
 • czytelniejszy kod, prostsze testowanie i debugowanie
 • łatwiejsza współbieżność
 • nowy punkt widzenia, stymulacja mózgu ;)
 • podobny sposób myślenia jak w matematyce
 • znajomość języków funkcyjnych pozwala pisać lepszy kod w językach imperatywnych/obiektowych
 • może być trudno znaleźć ludzi do pracy i pracę (języki dla samotnych wilków)
 • kod napisany przez jednego wymiatacza może być niezrozumiały dla innego

Ocaml

 • jakaś firma w USA pisze w tym soft do gry na giełdzie
 • poza tym mało kto tego używa

Lisp

 • można w nim napisać wszystko
 • Paul Graham w nim napisał Yahoo Store
 • kod traktowany tak samo jak dane
 • mało kto tego używa, przynajmniej w Polsce

Clojure

 • współpraca z JVM
 • kod traktowany tak samo jak dane
 • trochę bardziej popularny niż zwykły Lisp
 • niektórzy z Ruby/Rails community się przenoszą, są biblioteki do web development
 • jakiś startup w Krakowie

Erlang

 • dobrze rozwiązana współbieżność
 • nacisk bardziej na współbieżność niż funkcyjność
 • jest trochę dużych firm które tego używają

Haskell

 • bardziej “true” niż reszta
 • mało popularny

Scala

 • współpraca z JVM
 • multi-paradigm, więc łatwiej się przerzucić i łatwiej przekonać team lub znaleźć ludzi
 • ale też łatwiej iść na łatwiznę i nie pisać całkiem funkcyjnie
 • jeszcze za szybko się zmienia żeby była enterprise-ready
 • Twitter, Yammer, jest parę firm w Krakowie
@gumik
Copy link

gumik commented Apr 11, 2013

"referential transparency = referencyjna transparentność, albo idempotencja funkcji"

referential transparency to co innego niż indempotency:
http://en.wikipedia.org/wiki/Idempotence
http://en.wikipedia.org/wiki/Referential_transparency_(computer_science)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment