Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@manhleo93 manhleo93/backlink.txt
Last active Dec 18, 2019

Embed
What would you like to do?
+200 Forum Backlinks Việt Nam © Copyright 2018 by Vũ Đức Mạnh
@manhleo93

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

manhleo93 commented Dec 1, 2017

Danh sách diễn đàn đi backlink được tạo bởi Vũ đức Mạnh
website: www.sampres.com

@sanyo897

This comment has been minimized.

Copy link

sanyo897 commented Mar 10, 2018

http://thaydoicachnghi.com/ cam on ban da ghe tham

@leatain87

This comment has been minimized.

Copy link

leatain87 commented Mar 23, 2018

@leatain87

This comment has been minimized.

Copy link

leatain87 commented Mar 23, 2018

@zenfortech

This comment has been minimized.

Copy link

zenfortech commented May 11, 2018

@anhphuongx

This comment has been minimized.

Copy link

anhphuongx commented May 25, 2018

http://giabaoglass.com/vach-tam-kinh-cuong-luc cảm ơn bạn đã chia sẻ

@saidong

This comment has been minimized.

Copy link

saidong commented May 25, 2018

https://laptopas.vn/ địa chỉ sửa laptop uy tín

@mountain90

This comment has been minimized.

Copy link

mountain90 commented May 25, 2018

Cảm ơn Mạnh nhé. Mình đang SEO cho https://onapstanda.vn/https://standavietnam.net/ nên cần nhiều backlink chất lượng!

@thuemay

This comment has been minimized.

Copy link

thuemay commented May 25, 2018

https://thuemayphotogiare.vn cho thuê máy photocopy giá siêu rẻ mấy bác ơi

@thuemay

This comment has been minimized.

Copy link

thuemay commented May 25, 2018

Tìm hiểu thông tin về bệnh viêm tinh hoàn : http://benhviemtinhhoan.net

@khanhinfor

This comment has been minimized.

Copy link

khanhinfor commented Jul 3, 2018

Hàng Úc xách tay, mời các bạn ghé thăm, thanks: https://shopkhala.com/hang-uc-xach-tay

@khanhnguyen201191

This comment has been minimized.

Copy link

khanhnguyen201191 commented Nov 25, 2019

Thank bác. Em đã đặt kha khá blacklink trên các trang ở đây mà chưa thấy trỏ về. Không biết tại sao. Bác cho em lời khuyên với ạ
https://bepducloc.com/

@MaiThanhTam222

This comment has been minimized.

Copy link

MaiThanhTam222 commented Dec 17, 2019

Cám ơn danh sách backlink của bác, vô cùng hữu ích đó ạ. Nhờ bác cho em đặt link: https://store.soft365.vn/mua-ban-office-365-ban-quyen.html . Cám ơn bác rất nhiều!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.