Created

Embed URL

HTTPS clone URL

SSH clone URL

You can clone with HTTPS or SSH.

Download Gist

Devise polish translation, for version 1.2 and up

View devise.pl.yml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
# Works with devise 1.2 rails 3 (rails 2 not tested)
 
pl:
errors:
messages:
not_found: "nie znaleziono"
already_confirmed: "już został aktywowany"
not_locked: "nie był zablokowany"
not_saved:
one: "%{resource} nie został zapisany z powodu jednego błędu:"
other: "%{resource} nie został zapisany z powodu %{count} błędów:"
 
devise:
failure:
unauthenticated: 'Aby kontynuować zaloguj lub zarejestruj się.'
unconfirmed: 'Aby kontynuować aktywuj konto.'
locked: 'Konto jest zablokowane.'
invalid: 'Niepoprawny adres email lub hasło.'
invalid_token: 'Niepoprawny token.'
timeout: 'Sesja wygasła, aby kontynuować zaloguj się ponownie.'
inactive: 'Konto nie zostało jeszcze aktywowane.'
sessions:
signed_in: 'Zalogowano pomyślnie.'
signed_out: 'Wylogowano pomyślnie.'
passwords:
send_instructions: 'Instrukcja zmiany hasła zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres email.'
updated: 'Hasło zmienione poprawnie. Zostałeś automatycznie zalogowany.'
confirmations:
send_instructions: 'Instrukcja jak aktywować konto zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres email.'
confirmed: 'Konto zostało poprawnie aktywowane. Zostałeś automatycznie zalogowany.'
registrations:
signed_up: 'Rejestracja zakończyła się sukcesem.'
inactive_signed_up: 'Rejestracja zakończyła się pomyślnie. Nie zostałeś jednak zalogowany ponieważ konto jest %{reason}.'
updated: 'Konto zostało pomyślnie zauktualizowane.'
destroyed: 'Konto zostało usunięte.'
unlocks:
send_instructions: 'Instrukcja jak odblokować konto zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres email.'
unlocked: 'Pomyślnie odblokowano konto. Zostałeś automatycznie zalogowany.'
omniauth_callbacks:
success: 'Logowanie przez konto %{kind} zakończyło się sukcesem.'
failure: 'Logowanie przez konto %{kind} zakończyło się błedęm z powodu "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Instrukcja aktywacji konta'
reset_password_instructions:
subject: 'Instrukcja ustawienia nowego hasła'
unlock_instructions:
subject: 'Instrukcja odblokowania konta'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.