Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@marioosh
Created March 28, 2011 21:04
Show Gist options
  • Save marioosh/891279 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save marioosh/891279 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Devise polish translation, for version 1.2 and up
# Works with devise 1.2 rails 3 (rails 2 not tested)
pl:
errors:
messages:
not_found: "nie znaleziono"
already_confirmed: "już został aktywowany"
not_locked: "nie był zablokowany"
not_saved:
one: "%{resource} nie został zapisany z powodu jednego błędu:"
other: "%{resource} nie został zapisany z powodu %{count} błędów:"
devise:
failure:
unauthenticated: 'Aby kontynuować zaloguj lub zarejestruj się.'
unconfirmed: 'Aby kontynuować aktywuj konto.'
locked: 'Konto jest zablokowane.'
invalid: 'Niepoprawny adres email lub hasło.'
invalid_token: 'Niepoprawny token.'
timeout: 'Sesja wygasła, aby kontynuować zaloguj się ponownie.'
inactive: 'Konto nie zostało jeszcze aktywowane.'
sessions:
signed_in: 'Zalogowano pomyślnie.'
signed_out: 'Wylogowano pomyślnie.'
passwords:
send_instructions: 'Instrukcja zmiany hasła zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres email.'
updated: 'Hasło zmienione poprawnie. Zostałeś automatycznie zalogowany.'
confirmations:
send_instructions: 'Instrukcja jak aktywować konto zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres email.'
confirmed: 'Konto zostało poprawnie aktywowane. Zostałeś automatycznie zalogowany.'
registrations:
signed_up: 'Rejestracja zakończyła się sukcesem.'
inactive_signed_up: 'Rejestracja zakończyła się pomyślnie. Nie zostałeś jednak zalogowany ponieważ konto jest %{reason}.'
updated: 'Konto zostało pomyślnie zauktualizowane.'
destroyed: 'Konto zostało usunięte.'
unlocks:
send_instructions: 'Instrukcja jak odblokować konto zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres email.'
unlocked: 'Pomyślnie odblokowano konto. Zostałeś automatycznie zalogowany.'
omniauth_callbacks:
success: 'Logowanie przez konto %{kind} zakończyło się sukcesem.'
failure: 'Logowanie przez konto %{kind} zakończyło się błedęm z powodu "%{reason}".'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Instrukcja aktywacji konta'
reset_password_instructions:
subject: 'Instrukcja ustawienia nowego hasła'
unlock_instructions:
subject: 'Instrukcja odblokowania konta'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment