Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
python
__author__ = 'Fujitsu Siemens'
#railcatering. bijhouden van assortiment en/of geld.
drinken = {'Koffie': 10, 'Thee': 10, 'Cola': 8}
eten = {'Koek':10, 'Twix':2, 'Mars':20}
assortiment = [drinken, eten]
def iets_drinken():
vraag1 = input ("wat wit u drinken? ")
if vraag1 in drinken:
while drinken[vraag1] > 0:
drinken[vraag1] = drinken[vraag1]-1
print("Astu, en nog een prettige dag verder!")
print("Het assortiment is " + str(assortiment))
break
else:
input("Sorry dit heb ik helaas niet, ik heb wel " + str(drinken) + "\n" + "Welke zou u willen? ")
def iets_eten():
vraag1 = input("wat wit u eten? ")
if vraag1 in eten:
eten[vraag1] = eten[vraag1]-1
print("Astu, en nog een prettige dag verder!")
print("Het assortiment is " + str(assortiment))
else:
input("Sorry dit heb ik helaas niet, ik heb wel " + str(drinken) + "\n" + "Welke zou u willen? ")
vraag1 = input("Hallo, wilt u iets van de kar? ")
if vraag1 == "Ja":
vraag2 = input("Wilt u iets te eten of te drinken? ")
if vraag2 == "Drinken":
iets_drinken()
if vraag2 == "Eten":
iets_eten()
if vraag1 == "Nee":
print("Fijne dag verder")
else:
input("Sorry ik heb u niet begrepen. Wilde u iets, Ja of Nee? ")
##LOOP deze functie
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment