Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View mateuszbaldyga's full-sized avatar

Mateusz Bałdyga mateuszbaldyga

View GitHub Profile
@font-face {
font-family: "NP Futura PT";
src: url("data:application/font-woff;charset=utf-8;base64,d09GRgABAAAAAKioAA8AAAABrtwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABGRlRNAACojAAAABoAAAAcZICE5EdERUYAAHVAAAAAUQAAAGgWAxM4R1BPUwAAfPAAACucAACViol3d8ZHU1VCAAB1lAAAB1wAABLiu2lLw09TLzIAAAHQAAAAXAAAAGCObHjxY21hcAAABvQAAAOyAAAFWvRVyylnYXNwAAB1OAAAAAgAAAAI//8AA2dseWYAAA+YAABVugAAyyQ8Y65EaGVhZAAAAVgAAAA0AAAANgGoYfloaGVhAAABjAAAACEAAAAkBv4Fo2htdHgAAAIsAAAExwAACgghhXFTbG9jYQAACqgAAATtAAAFBmNEMDhtYXhwAAABsAAAAB8AAAAgAssAVW5hbWUAAGVUAAAG4AAAEH3ihckUcG9zdAAAbDQAAAkEAAAT+Audne542mNgZGBgYGQ8raH14ko8v81XBm7mF0ARhvOb+CJg9L9p/z6x9DMvB3I5GJhAogCKxw4LeNpjYGRgYL727woDA8uGf9P+z2HpZwCKIAOmJgC1dQeoAAAAeNpjYGRgYGpiCGJgZwABJiBmBEIGBgcwnwEAGMoBIwB42mNgYuxiPMTAysDC1MUUwcDA4A2hGeMYjBh+cTAzcbMxMTGxMDEzL2Bg+h/AoODNAAUBjkGODA4MCr+ZmH7/F2aUYr7GqKPAwDAdJMe4lGk2kFJgYAEAx7wPV3jajZZNaFxVFMfPvW8cw7RMNcaY1hCmg4QxiAwlpCHEsS0hhLSGWYwSsijVVZBSZRDRjWRRgmQhXYighFIkCwmhlCJYQymlCw1FXYhfYCkhxBBLKVLjgFQy/s5596XTiSkO/Od/77lf556v++R3sZ97iT9t/yNH3Ckp+nFp8/1yJOqR/X5a
@mateuszbaldyga
mateuszbaldyga / .slate
Created December 14, 2019 15:47
Slate config
config defaultToCurrentScreen true
# Abstract positions
alias full move screenOriginX;screenOriginY screenSizeX;screenSizeY
alias lefthalf move screenOriginX;screenOriginY screenSizeX/2;screenSizeY
alias leftchrome move screenOriginX;screenOriginY 6*screenSizeX/7;screenSizeY
alias righthalf move screenOriginX+screenSizeX/2;screenOriginY screenSizeX/2;screenSizeY
alias rightterm move screenOriginX+6*screenSizeX/7;screenOriginY+1*screenSizeY/10 1*screenSizeX/7;7*screenSizeY/10
alias tophalf move screenOriginX;screenOriginY screenSizeX;screenSizeY/2
alias bottomhalf move screenOriginX;screenOriginY+screenSizeY/2 screenSizeX;screenSizeY/2