Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@matsuu matsuu/spec.md
Created Feb 9, 2018

Embed
What would you like to do?
alibaba cloud CentOS 7.4

/etc/redhat-release

CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)

rpm -qa | sort

GeoIP-1.5.0-11.el7.x86_64
NetworkManager-1.8.0-9.el7.x86_64
NetworkManager-libnm-1.8.0-9.el7.x86_64
NetworkManager-team-1.8.0-9.el7.x86_64
NetworkManager-tui-1.8.0-9.el7.x86_64
NetworkManager-wifi-1.8.0-9.el7.x86_64
acl-2.2.51-12.el7.x86_64
aic94xx-firmware-30-6.el7.noarch
alsa-firmware-1.0.28-2.el7.noarch
alsa-lib-1.1.3-3.el7.x86_64
alsa-tools-firmware-1.1.0-1.el7.x86_64
at-3.1.13-22.el7.x86_64
audit-2.7.6-3.el7.x86_64
audit-libs-2.7.6-3.el7.x86_64
authconfig-6.2.8-30.el7.x86_64
autogen-libopts-5.18-5.el7.x86_64
avahi-libs-0.6.31-17.el7.x86_64
basesystem-10.0-7.el7.centos.noarch
bash-4.2.46-29.el7_4.x86_64
bc-1.06.95-13.el7.x86_64
bind-libs-lite-9.9.4-51.el7.x86_64
bind-license-9.9.4-51.el7.noarch
binutils-2.25.1-32.base.el7_4.1.x86_64
biosdevname-0.7.2-2.el7.x86_64
btrfs-progs-4.9.1-1.el7.x86_64
bzip2-libs-1.0.6-13.el7.x86_64
ca-certificates-2017.2.14-71.el7.noarch
centos-logos-70.0.6-3.el7.centos.noarch
centos-release-7-4.1708.el7.centos.x86_64
chkconfig-1.7.4-1.el7.x86_64
chrony-3.1-2.el7.centos.x86_64
coreutils-8.22-18.el7.x86_64
cpio-2.11-25.el7_4.x86_64
cpp-4.8.5-16.el7.x86_64
cracklib-2.9.0-11.el7.x86_64
cracklib-dicts-2.9.0-11.el7.x86_64
cronie-1.4.11-17.el7.x86_64
cronie-anacron-1.4.11-17.el7.x86_64
crontabs-1.11-6.20121102git.el7.noarch
cryptsetup-libs-1.7.4-3.el7.x86_64
cups-client-1.6.3-29.el7.x86_64
cups-libs-1.6.3-29.el7.x86_64
curl-7.29.0-42.el7.x86_64
cyrus-sasl-lib-2.1.26-21.el7.x86_64
dbus-1.6.12-17.el7.x86_64
dbus-glib-0.100-7.el7.x86_64
dbus-libs-1.6.12-17.el7.x86_64
dbus-python-1.1.1-9.el7.x86_64
device-mapper-1.02.140-8.el7.x86_64
device-mapper-libs-1.02.140-8.el7.x86_64
dhclient-4.2.5-58.el7.centos.x86_64
dhcp-common-4.2.5-58.el7.centos.x86_64
dhcp-libs-4.2.5-58.el7.centos.x86_64
diffutils-3.3-4.el7.x86_64
dmidecode-3.0-5.el7.x86_64
dracut-033-502.el7.x86_64
dracut-config-rescue-033-502.el7.x86_64
dracut-network-033-502.el7.x86_64
e2fsprogs-1.42.9-10.el7.x86_64
e2fsprogs-libs-1.42.9-10.el7.x86_64
ebtables-2.0.10-15.el7.x86_64
ed-1.9-4.el7.x86_64
elfutils-default-yama-scope-0.168-8.el7.noarch
elfutils-libelf-0.168-8.el7.x86_64
elfutils-libs-0.168-8.el7.x86_64
ethtool-4.8-1.el7.x86_64
expat-2.1.0-10.el7_3.x86_64
file-5.11-33.el7.x86_64
file-libs-5.11-33.el7.x86_64
filesystem-3.2-21.el7.x86_64
findutils-4.5.11-5.el7.x86_64
fipscheck-1.4.1-6.el7.x86_64
fipscheck-lib-1.4.1-6.el7.x86_64
firewalld-0.4.4.4-6.el7.noarch
firewalld-filesystem-0.4.4.4-6.el7.noarch
freetype-2.4.11-15.el7.x86_64
fxload-2002_04_11-16.el7.x86_64
gawk-4.0.2-4.el7_3.1.x86_64
gcc-4.8.5-16.el7.x86_64
gdbm-1.10-8.el7.x86_64
gettext-0.19.8.1-2.el7.x86_64
gettext-libs-0.19.8.1-2.el7.x86_64
glib2-2.50.3-3.el7.x86_64
glibc-2.17-196.el7.x86_64
glibc-common-2.17-196.el7.x86_64
glibc-devel-2.17-196.el7.x86_64
glibc-headers-2.17-196.el7.x86_64
gmp-6.0.0-15.el7.x86_64
gnupg2-2.0.22-4.el7.x86_64
gobject-introspection-1.50.0-1.el7.x86_64
gpg-pubkey-f4a80eb5-53a7ff4b
gpgme-1.3.2-5.el7.x86_64
gpm-libs-1.20.7-5.el7.x86_64
grep-2.20-3.el7.x86_64
groff-base-1.22.2-8.el7.x86_64
grub2-2.02-0.64.el7.centos.x86_64
grub2-common-2.02-0.64.el7.centos.noarch
grub2-pc-2.02-0.64.el7.centos.x86_64
grub2-pc-modules-2.02-0.64.el7.centos.noarch
grub2-tools-2.02-0.64.el7.centos.x86_64
grub2-tools-extra-2.02-0.64.el7.centos.x86_64
grub2-tools-minimal-2.02-0.64.el7.centos.x86_64
grubby-8.28-23.el7.x86_64
gzip-1.5-9.el7.x86_64
hardlink-1.0-19.el7.x86_64
hostname-3.13-3.el7.x86_64
hwdata-0.252-8.6.el7.x86_64
info-5.1-4.el7.x86_64
initscripts-9.49.39-1.el7.x86_64
iproute-3.10.0-87.el7.x86_64
iprutils-2.4.14.1-1.el7.x86_64
ipset-6.29-1.el7.x86_64
ipset-libs-6.29-1.el7.x86_64
iptables-1.4.21-18.0.1.el7.centos.x86_64
iputils-20160308-10.el7.x86_64
irqbalance-1.0.7-10.el7.x86_64
ivtv-firmware-20080701-26.el7.noarch
iwl100-firmware-39.31.5.1-56.el7.noarch
iwl1000-firmware-39.31.5.1-56.el7.noarch
iwl105-firmware-18.168.6.1-56.el7.noarch
iwl135-firmware-18.168.6.1-56.el7.noarch
iwl2000-firmware-18.168.6.1-56.el7.noarch
iwl2030-firmware-18.168.6.1-56.el7.noarch
iwl3160-firmware-22.0.7.0-56.el7.noarch
iwl3945-firmware-15.32.2.9-56.el7.noarch
iwl4965-firmware-228.61.2.24-56.el7.noarch
iwl5000-firmware-8.83.5.1_1-56.el7.noarch
iwl5150-firmware-8.24.2.2-56.el7.noarch
iwl6000-firmware-9.221.4.1-56.el7.noarch
iwl6000g2a-firmware-17.168.5.3-56.el7.noarch
iwl6000g2b-firmware-17.168.5.2-56.el7.noarch
iwl6050-firmware-41.28.5.1-56.el7.noarch
iwl7260-firmware-22.0.7.0-56.el7.noarch
iwl7265-firmware-22.0.7.0-56.el7.noarch
jansson-2.10-1.el7.x86_64
kbd-1.15.5-13.el7.x86_64
kbd-legacy-1.15.5-13.el7.noarch
kbd-misc-1.15.5-13.el7.noarch
kernel-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
kernel-3.10.0-693.el7.x86_64
kernel-headers-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
kernel-tools-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
kernel-tools-libs-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
kexec-tools-2.0.14-17.el7.x86_64
keyutils-libs-1.5.8-3.el7.x86_64
kmod-20-15.el7_4.2.x86_64
kmod-libs-20-15.el7_4.2.x86_64
kpartx-0.4.9-111.el7.x86_64
krb5-libs-1.15.1-8.el7.x86_64
less-458-9.el7.x86_64
libacl-2.2.51-12.el7.x86_64
libassuan-2.1.0-3.el7.x86_64
libattr-2.4.46-12.el7.x86_64
libblkid-2.23.2-43.el7.x86_64
libcap-2.22-9.el7.x86_64
libcap-ng-0.7.5-4.el7.x86_64
libcom_err-1.42.9-10.el7.x86_64
libcroco-0.6.11-1.el7.x86_64
libcurl-7.29.0-42.el7.x86_64
libdaemon-0.14-7.el7.x86_64
libdb-5.3.21-20.el7.x86_64
libdb-utils-5.3.21-20.el7.x86_64
libdrm-2.4.74-1.el7.x86_64
libedit-3.0-12.20121213cvs.el7.x86_64
libestr-0.1.9-2.el7.x86_64
libfastjson-0.99.4-2.el7.x86_64
libffi-3.0.13-18.el7.x86_64
libgcc-4.8.5-16.el7.x86_64
libgcrypt-1.5.3-14.el7.x86_64
libgomp-4.8.5-16.el7.x86_64
libgpg-error-1.12-3.el7.x86_64
libidn-1.28-4.el7.x86_64
libmnl-1.0.3-7.el7.x86_64
libmount-2.23.2-43.el7.x86_64
libmpc-1.0.1-3.el7.x86_64
libndp-1.2-7.el7.x86_64
libnetfilter_conntrack-1.0.6-1.el7_3.x86_64
libnfnetlink-1.0.1-4.el7.x86_64
libnl3-3.2.28-4.el7.x86_64
libnl3-cli-3.2.28-4.el7.x86_64
libpcap-1.5.3-9.el7.x86_64
libpciaccess-0.13.4-3.el7_3.x86_64
libpipeline-1.2.3-3.el7.x86_64
libpwquality-1.2.3-4.el7.x86_64
libseccomp-2.3.1-3.el7.x86_64
libselinux-2.5-11.el7.x86_64
libselinux-python-2.5-11.el7.x86_64
libselinux-utils-2.5-11.el7.x86_64
libsemanage-2.5-8.el7.x86_64
libsepol-2.5-6.el7.x86_64
libss-1.42.9-10.el7.x86_64
libssh2-1.4.3-10.el7_2.1.x86_64
libstdc++-4.8.5-16.el7.x86_64
libsysfs-2.1.0-16.el7.x86_64
libtasn1-4.10-1.el7.x86_64
libteam-1.25-5.el7.x86_64
libunistring-0.9.3-9.el7.x86_64
libuser-0.60-7.el7_1.x86_64
libutempter-1.1.6-4.el7.x86_64
libuuid-2.23.2-43.el7.x86_64
libverto-0.2.5-4.el7.x86_64
libxml2-2.9.1-6.el7_2.3.x86_64
linux-firmware-20170606-56.gitc990aae.el7.noarch
lm_sensors-libs-3.4.0-4.20160601gitf9185e5.el7.x86_64
logrotate-3.8.6-14.el7.x86_64
lsscsi-0.27-6.el7.x86_64
lua-5.1.4-15.el7.x86_64
lzo-2.06-8.el7.x86_64
m4-1.4.16-10.el7.x86_64
mailx-12.5-16.el7.x86_64
make-3.82-23.el7.x86_64
man-db-2.6.3-9.el7.x86_64
mariadb-libs-5.5.56-2.el7.x86_64
microcode_ctl-2.1-22.el7.x86_64
mozjs17-17.0.0-19.el7.x86_64
mpfr-3.1.1-4.el7.x86_64
ncurses-5.9-14.20130511.el7_4.x86_64
ncurses-base-5.9-14.20130511.el7_4.noarch
ncurses-libs-5.9-14.20130511.el7_4.x86_64
net-tools-2.0-0.22.20131004git.el7.x86_64
newt-0.52.15-4.el7.x86_64
newt-python-0.52.15-4.el7.x86_64
nscd-2.17-196.el7.x86_64
nspr-4.13.1-1.0.el7_3.x86_64
nss-3.28.4-12.el7_4.x86_64
nss-pem-1.0.3-4.el7.x86_64
nss-softokn-3.28.3-8.el7_4.x86_64
nss-softokn-freebl-3.28.3-8.el7_4.x86_64
nss-sysinit-3.28.4-12.el7_4.x86_64
nss-tools-3.28.4-12.el7_4.x86_64
nss-util-3.28.4-3.el7.x86_64
ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.2.x86_64
ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.2.x86_64
numactl-libs-2.0.9-6.el7_2.x86_64
openldap-2.4.44-5.el7.x86_64
openssh-7.4p1-12.el7_4.x86_64
openssh-clients-7.4p1-12.el7_4.x86_64
openssh-server-7.4p1-12.el7_4.x86_64
openssl-1.0.2k-8.el7.x86_64
openssl-libs-1.0.2k-8.el7.x86_64
os-prober-1.58-9.el7.x86_64
p11-kit-0.23.5-3.el7.x86_64
p11-kit-trust-0.23.5-3.el7.x86_64
pam-1.1.8-18.el7.x86_64
parted-3.1-28.el7.x86_64
passwd-0.79-4.el7.x86_64
patch-2.7.1-8.el7.x86_64
pciutils-libs-3.5.1-2.el7.x86_64
pcre-8.32-17.el7.x86_64
perl-5.16.3-292.el7.x86_64
perl-Carp-1.26-244.el7.noarch
perl-Encode-2.51-7.el7.x86_64
perl-Exporter-5.68-3.el7.noarch
perl-File-Path-2.09-2.el7.noarch
perl-File-Temp-0.23.01-3.el7.noarch
perl-Filter-1.49-3.el7.x86_64
perl-Getopt-Long-2.40-2.el7.noarch
perl-HTTP-Tiny-0.033-3.el7.noarch
perl-PathTools-3.40-5.el7.x86_64
perl-Pod-Escapes-1.04-292.el7.noarch
perl-Pod-Perldoc-3.20-4.el7.noarch
perl-Pod-Simple-3.28-4.el7.noarch
perl-Pod-Usage-1.63-3.el7.noarch
perl-Scalar-List-Utils-1.27-248.el7.x86_64
perl-Socket-2.010-4.el7.x86_64
perl-Storable-2.45-3.el7.x86_64
perl-Text-ParseWords-3.29-4.el7.noarch
perl-Time-HiRes-1.9725-3.el7.x86_64
perl-Time-Local-1.2300-2.el7.noarch
perl-constant-1.27-2.el7.noarch
perl-libs-5.16.3-292.el7.x86_64
perl-macros-5.16.3-292.el7.x86_64
perl-parent-0.225-244.el7.noarch
perl-podlators-2.5.1-3.el7.noarch
perl-threads-1.87-4.el7.x86_64
perl-threads-shared-1.43-6.el7.x86_64
pinentry-0.8.1-17.el7.x86_64
pkgconfig-0.27.1-4.el7.x86_64
plymouth-0.8.9-0.28.20140113.el7.centos.x86_64
plymouth-core-libs-0.8.9-0.28.20140113.el7.centos.x86_64
plymouth-scripts-0.8.9-0.28.20140113.el7.centos.x86_64
policycoreutils-2.5-17.1.el7.x86_64
polkit-0.112-12.el7_3.x86_64
polkit-pkla-compat-0.1-4.el7.x86_64
popt-1.13-16.el7.x86_64
postfix-2.10.1-6.el7.x86_64
procps-ng-3.3.10-16.el7.x86_64
psmisc-22.20-15.el7.x86_64
pth-2.0.7-23.el7.x86_64
pygpgme-0.3-9.el7.x86_64
pyliblzma-0.5.3-11.el7.x86_64
python-2.7.5-58.el7.x86_64
python-backports-1.0-8.el7.x86_64
python-backports-ssl_match_hostname-3.4.0.2-4.el7.noarch
python-configobj-4.7.2-7.el7.noarch
python-decorator-3.4.0-3.el7.noarch
python-firewall-0.4.4.4-6.el7.noarch
python-gobject-base-3.22.0-1.el7.x86_64
python-iniparse-0.4-9.el7.noarch
python-libs-2.7.5-58.el7.x86_64
python-linux-procfs-0.4.9-3.el7.noarch
python-perf-3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
python-pycurl-7.19.0-19.el7.x86_64
python-pyudev-0.15-9.el7.noarch
python-schedutils-0.4-6.el7.x86_64
python-setuptools-0.9.8-7.el7.noarch
python-slip-0.4.0-2.el7.noarch
python-slip-dbus-0.4.0-2.el7.noarch
python-urlgrabber-3.10-8.el7.noarch
python2-pip-8.1.2-5.el7.noarch
pyxattr-0.5.1-5.el7.x86_64
qrencode-libs-3.4.1-3.el7.x86_64
readline-6.2-10.el7.x86_64
redhat-lsb-core-4.1-27.el7.centos.1.x86_64
redhat-lsb-submod-security-4.1-27.el7.centos.1.x86_64
rootfiles-8.1-11.el7.noarch
rpm-4.11.3-25.el7.x86_64
rpm-build-libs-4.11.3-25.el7.x86_64
rpm-libs-4.11.3-25.el7.x86_64
rpm-python-4.11.3-25.el7.x86_64
rsyslog-8.24.0-12.el7.x86_64
sed-4.2.2-5.el7.x86_64
selinux-policy-3.13.1-166.el7_4.4.noarch
selinux-policy-targeted-3.13.1-166.el7_4.4.noarch
setup-2.8.71-7.el7.noarch
shadow-utils-4.1.5.1-24.el7.x86_64
shared-mime-info-1.8-3.el7.x86_64
slang-2.2.4-11.el7.x86_64
snappy-1.1.0-3.el7.x86_64
spax-1.5.2-13.el7.x86_64
sqlite-3.7.17-8.el7.x86_64
strace-4.12-4.el7.x86_64
sudo-1.8.19p2-11.el7_4.x86_64
sysstat-10.1.5-12.el7.x86_64
systemd-219-42.el7_4.1.x86_64
systemd-libs-219-42.el7_4.1.x86_64
systemd-sysv-219-42.el7_4.1.x86_64
sysvinit-tools-2.88-14.dsf.el7.x86_64
tar-1.26-32.el7.x86_64
tcp_wrappers-libs-7.6-77.el7.x86_64
tcpdump-4.9.0-5.el7.x86_64
teamd-1.25-5.el7.x86_64
time-1.7-45.el7.x86_64
tuned-2.8.0-5.el7.noarch
tzdata-2017b-1.el7.noarch
ustr-1.0.4-16.el7.x86_64
util-linux-2.23.2-43.el7.x86_64
vim-common-7.4.160-2.el7.x86_64
vim-enhanced-7.4.160-2.el7.x86_64
vim-filesystem-7.4.160-2.el7.x86_64
vim-minimal-7.4.160-2.el7.x86_64
virt-what-1.13-10.el7.x86_64
wget-1.14-15.el7.x86_64
which-2.20-7.el7.x86_64
wpa_supplicant-2.6-5.el7.x86_64
xfsprogs-4.5.0-12.el7.x86_64
xz-5.2.2-1.el7.x86_64
xz-libs-5.2.2-1.el7.x86_64
yum-3.4.3-154.el7.centos.noarch
yum-metadata-parser-1.1.4-10.el7.x86_64
yum-plugin-fastestmirror-1.1.31-42.el7.noarch
zlib-1.2.7-17.el7.x86_64
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.