Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@maximilianschwab

maximilianschwab/output.py Secret

Created Nov 21, 2017
Embed
What would you like to do?
Core Dump LoPy
Connected to Wifi
Subscribed to topic
published
mem free: 43152
mem free before: None
mem free after: 44704
Guru Meditation Error of type LoadProhibited occurred on core 0. Exception was unhandled.
Register dump:
PC : 0x40082b09 PS : 0x00060630 A0 : 0x801a804c A1 : 0x3ffe3350
A2 : 0x3ffc0aa0 A3 : 0x3ffe3358 A4 : 0x00000000 A5 : 0x3ffe3438
A6 : 0x00000000 A7 : 0x00000000 A8 : 0xffffffff A9 : 0x3ffe3330
A10 : 0x0000000c A11 : 0x3ffc0ac8 A12 : 0x3ffc0aa0 A13 : 0x3ffd82c8
A14 : 0x00000000 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000000 EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0x00000017 LBEG : 0x40098428 LEND : 0x40098456 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace: 0x40082b09:0x3ffe3350 0x401a8049:0x3ffe3370 0x401a6d6d:0x3ffe33a0 0x401a7162:0x3ffe33f0 0x40145b1f:0x3ffe34a0 0x40144f3a:0x3ffe34c0 0x4010be9a:0x3ffe34e0 0x4010bf21:0x3ffe3510 0x4019f0d2:0x3ffe3530 0x40198036:0x3ffe3570 0x4017e877:0x3ffe3590 0x4017e93e:0x3ffe35b0
================= CORE DUMP START =================
dDgAABAAAABsAQAA
AGT9P5Ay/j9ANv4/
4DP+P+A1/j8AAAAAmEH8P5hB/D8AZP0/kEH8PwYAAAD0Yf0/9GH9PwBk/T8AAAAA
EwAAAEQq/j9CdGNfdGFzawAAAAAAAAAAAAAAAEA2/j8AAAAAIAIGABMAAAABAAAA
xIL9PwAAAAAwNA1AAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
paWlpQkrCEAwBgYATIAagFAz/j+gCvw/WDP+PwAAAAA4NP4/AAAAAAAAAAD/////
MDP+PwwAAADICvw/oAr8P8iC/T8AAAAAAAAAAAAAAAAcAAAAFwAAACiECUBWhAlA
AAAAAKAK/D/Igv0/6CsIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAK/D/Igv0/AAAAAAAAAABwbRqAcDP+PwAAAABEzBpA
AAAAADg0/j8AAAAAAAAAAGVxGoCgM/4/8DP+P2A0/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1D78P9A+/D8AAAAAIVsUQCJbFIDwM/4/iBb9PwAAAED/////AAAAADANBgCBNAiA
AAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIwQGACAEBgAAAAAA/////wAAAAAAAAAA
PU8UgKA0/j+IFv0/IOZBP+Az/j+gNP4/AAAAAAAAAADANP4/oDT+PyJbFEAAAABA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4DP+P6A0/j8AAAAAAAAAAMA0/j+gNP4/
IlsUQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAACoFv0/IOZBP2AAAACoFv0/AAAAAPAz/j+dvhCAwDT+PxQAAABQ50E/
iFIUQEgW/T8AAP8AAAAA/yS/EIDgNP4/AAAAAAAAAAABAAAA4DT+PziJ/T8gAQAA
1fAZgBA1/j8QhkI/AQAAAAbwGYAQNf4/xHH9PwAAAAABAAAANDX+PwEAAAAAhP0/
OYAZgDA1/j8QhkI/xHH9PzQ1/j8AAAAAFAAAAAASAAB66BeAcDX+PxCGQj806BdA
/////wAAAAAUAAAAABIAAHroF4BwNf4/AAAAADToF0BoAQAAlJn8PwBkAAAWAAAA
QekXgJA1/j+wNf4/AAAAAAhC/D+kmfw/2Ar8P9AAAAAAAAAAsDX+P9yV/D8AAAAA
FGL9PwAAAAD0Y/0/AQAAAAAAAADgNf4/AAAAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOw1/j8AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
tHv7P9B5+z+se/s/
0Hn7P0B7+z/LQQAAlED8P5RA/D+0e/s/jED8PxMAAACwCu37ImPYgrR7+z8AAAAA
BgAAALBx+z9Mb1JhAMAOzDitSgacDMsAAAAAAKx7+z8AAAAAIQAGAAYAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADYBAQ==
OCwIQISqCEAwCAYAWgEQgJB6+z/LQQAACEL8P9gK/D8AAAAAAAAAAAAAAACEqgiA
cHr7PwAAAADLQQAAngUAAPQXQD8DAAAAIwAGAAcAAABwevs/AAAAAM2ECUABhQlA
AAAAADEuCED0F0A/QLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsHr7PxhS/D8AAAAA
2Ar8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAe/s/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
wFP8PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEx7+z8AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
lEP8PyCj/T9Uqf0/
IKP9P/Co/T/jQAAAgED8P9zS/T+UQ/w/eED8PxQAAADEXfs/xF37P5RD/D8AAAAA
BQAAAFiJ/T9NaWNyb1B5AAAAAAAAAAAAAAAAAFSp/T8AAAAAIQAGAAUAAAABAAAA
nGL7P2BM/D8wNA1AAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
OCwIQPC/AEAwAwYAYKYIgOCj/T8AAAAAIwMGACADBgAkYv0/AGQAAAAAAACREgiA
sKP9P6QK/D8jAgYAIAIGAGBl/T+QaP0/DwAAABAAAAAAAAAAAAAAACiECUBWhAlA
/////zEuCEBgZf0/QLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8Ab9P8AAAAAUnAiA8KP9PxRi/T+IP/w/
uekXgBCk/T/IYf0/AQAAANgK/D8FAAAABQAAAAEAAACw2xeAUKT9PwAAAAAAAAAA
AGT9PwAAAAAAAAAAAQAAAP////8AAAAAjGv7PwEAAAAUYv0/AAAAADwAAAAAAAAA
tGIOgICk/T8BAQAAAAAAAABkAAAAAAAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAABcAAABNAgAA
cWQOgLCk/T/wSfw/AQAAAABkAACwpP0/8En8PwEAAAChlfw/pJX8PwgAAAAeCgAA
+ncPgOCk/T/wSfw/AAAAAAAQFwEAEA4AAgAAACim/T/gpP0/AgAAAJxCQD8AAAAA
bP4OgCCl/T88P0A/AAAAAAcAAAAAAAAAIKb9PwAAAAAAAAAAtExCPziAQD8CAAAA
AAAAACCm/T8BAAAA8gEAALawD4BApf0/PD9APwAAAAAAAAAAIKb9PwAAAAAAAAAA
NzUPgGCl/T8AAAAAs5j+PwAAAAAgpv0/iKX9PxCl/T9s/g6AAKb9P6RM/D+kTPw/
4Kb9PwDR/T83NQ+AYKX9P+Cm/T8LAAAASKb9PwAAAABEpv0/AAAAAAAAAAAAAAAA
EAAAAJCT/j9s/g6AAKb9P6RM/D+kTPw/5qMPgGR8/j8LAAAABwAAADym/T8AAAAA
AAAAAACm/T9Ipv0/RKb9PwoAAAAAAAAAAAAAABym/T8cpv0/AAAAADD///+0mP4/
mf4OgKCm/T+Qb/4/AAAAANaW/j+ymP4/EI/+Pxim/T88pv0/pEz8PwsAAAA8P0A/
oJL+PzBk/j9BXQEAAAAAACFRAQAAAAAAUhMAAGdFAACmDAAAdJhAPxcAAADAd/4/
p9kNgOCm/T8AAAAAEAAAANKW/j+Qpv0/sKb9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAA
AKb9PwAAAAALAAAAYKb9P1LYDYDApv0/kG/+PwAAAAAAAAAAAAAAAECR/j/Ad/4/
p9kNgOCm/T+Qb/4/EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP0AAABjyw2AgKf9PwAAAAAADPw/
AAAAAAAAAACn2Q2A4Kb9PwAAAAAAAAAAAQAAAAAAAADE4UA/CAAAAAEAAAAITvw/
PtINgECn/T9jyw2AgKf9PwAAAAAADPw//9cNgBiW/j/wlf4/YKf9P7geQD9EIkA/
YEz8PwD/AAAAAP8AAAAA/wEAAAB0JwAAwHf+PwEAAAABAAAAAAAAAMThQD8IAAAA
AAAAALCn/T8ADPw/AAAAAHAHAABmBwAAsIP+P2BM/D9Ap/0/AAAAAAAAAADcSPw/
AAAAAPCo/T8AAAAAAAAAAAEAAAClpaWlpaWlpaWlpaVoBgAAIQDGASBCT09ULlBZ
AKWlpaWlYm9vdC5weQClpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
paWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWlpaWl
OCwIQHjIDUAwAAUAAAAAAPCo/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAD/////
AAAAAF5l8lYRHIPxLJ0ZPXuMyUS5i7w3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAZALCn/T8AAAAA
AAwBAAAAAAAAAAAAAAAAANMdQD9ERfw/AQAAALgdQD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AQAAAAEAAAD8qP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA==
1NL9P2DR/T/M0v0/
YNH9P2DS/T/MQQAAnEP8P4BA/D/U0v0/eED8PxQAAABkP8/nUijqetTS/T8AAAAA
BQAAANDK/T9TZXJ2ZXJzADxsry67kK8AAAAAAMzS/T8AAAAAIQAGAAUAAAAAAAAA
LH77PwAAAAAwNA1AAAAAAAsAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOj4w==
OCwIQISqCEAwCAYAjcwNgCDS/T/MQQAACEL8P9gK/D8AAAAAAAD/AAAAAP+EqgiA
ANL9PwAAAADMQQAACwAAAMyL/D/gi/w/AQAAAAAAAADzew6AAAD9PyiECUBWhAlA
/////zEuCEDMi/w/QLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABACABcAAAAAxIv8P8SL/D8AAAAAQNL9P/QL/D8BAAAA
NEdAPwAAAAAAAP8AAAAA/wAAAABg0v0/AAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAMZH/D8AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbNL9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
PID9P+B+/T80gP0/
4H79P9B//T/jQAAAMED8PzBA/D88gP0/KED8PxgAAABsd/0/bHf9PzyA/T8AAAAA
AQAAADh4/T9UbXIgU3ZjAF//0JTpxiAAAAAAADSA/T8AAAAAIQAGAAEAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI0iyA==
OCwIQJW3CEAwCQYAAAAAAKB//T8BAAAA40AAAAAAAAAUQvw/DEL8P+JAAACVtwiA
gH/9PwAAAADYCvw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAB4uAiAYH/9PyiECUBWhAlA
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0H/9PwAAAAAAAAAA
AAAAAPs8AABE2/0/AAAAAAAAAAAUQvw/DEL8P844AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAADcf/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA==
0HX9P2B0/T/Idf0/
YHT9P2B1/T+B4bU3HED8PxxA/D/Qdf0/FED8PxkAAAAwpLK/Dfz4eNB1/T8AAAAA
AAAAAMxx/T9JRExFAM0cyAJVNACmP7AAAAAAAMh1/T8AAAAAIQAGAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAXscw==
OCwIQLxCFEAwCwYAeqsIgCB1/T8gAAAAAQAAAAAAAACcifw/////fwAAAAC4ifw/
AHX9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAYA8Kj9PwwAAACjngiAYAf8P6xlDkDoZQ5A
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAGAPCo/T8AAAAAQHX9PwAAAAC4P/w/
AAAAAJyJ/D////9/AAAAAAAAAABgdf0/AAAAAAAAAABccf0/2Ar8PwAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbHX9PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
wLb9P9C0/T+4tv0/
0LT9P1C2/T/uQQAACED8PwhA/D/Atv0/AED8PwcAAAC4q/0/uKv9P8C2/T+wq/0/
EgAAALys/T90aVQA1r/nz1H9twYiTRAA////f7i2/T8AAAAAIQAGABIAAAABAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOSzBw==
OCwIQMSfCEAwCAYAOecVgJC1/T+Mq/0/ILb9P9ir/T8AAAAA4Kv9PwAAAADEnwiA
cLX9PwAAAAAmAAAACEL8PwAAAADYCvw/AAAAAB8AAADQtf0/sIz8P0HSFUBK0hVA
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKC1/T+Atf0/EAAAAEC5CEANbhWA0LX9P7CM/D8gtv0/
AAAAAMhBAAAAAAAAAAAAACYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYbhWA4LX9PwAAAADYMQhA
F/oUgAC2/T+wjPw/ILb9Pxf6FIAAtv0/sIz8PyC2/T8mAAAAyEEAAJxg/T8UAAAA
AAAAACC2/T805BVAAAAAADST/D9MbBVAAAAAAAAAAAAAAAAAULb9PwAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAABctv0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAA=
YMn9P6DH/T9Yyf0/
oMf9P/DI/T9t8dKmiNj7PxhK/j9gyf0/pD/8PwUAAAAwuf0/MLn9P2DJ/T8ouf0/
FAAAAFy//T9ldmVudFRhc2sA/NgO89oAAAAAAFjJ/T8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGPFFQ==
OCwIQMSfCEAwAQYA4EEUgGDI/T8Euf0/oMj9P1C5/T8AAAAAWLn9PwAAAADEnwiA
QMj9PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AAAAAAAAAABgyf0/AAAAACiECUBWhAlA
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGDJ/T+A2Ps/qzGhCAhC/D8AAAAAoMj9P3SJ/D8AAAAA
AAAAAGE0AADYCvw/AAAAAP////+gyP0/dIn8PwAAAABQuf0/AAAAAHi6/T8BAAAA
AAAAAPDI/T8AAAAAAAAAAAcAAADAqLwn////AMCovAEAqLwnQCf7PwMAAAAjAAYA
M40VgJC1/T84ZPs/tFz7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAD8yP0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAA=
gNj7P9DW+z942Ps/
0Nb7PxDY+z/qDfuiYGD9P2jJ/T+A2Ps/pD/8PwIAAAAQwvs/EML7P4DY+z8Iwvs/
FwAAAHzI+z93aWZpAJ6cSHXKjG/BlDEAAAAAAHjY+z8AAAAAIQAGABcAAAABAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhq+g==
OCwIQMSfCEAwCAYAUI0SgJDX+z/kwfs/4Nf7PzDC+z8AAAAAOML7PwAAAADEnwiA
cNf7PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/EQEAABgAAADgaxKAgAAAACiECUBWhAlA
/////zEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQ1/s/CK/8P2Bw/D8AAAAA0Nf7Pwiv/D9gcPw/
AAAAAJlBAAAIr/w/9zHwAP////+wXvs/AAAAAAAAAADIYf0/0NwRQPUAAAAEAAAA
AAAAABDY+z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
GgAAABuOEkCIh0E/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzY+z8AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
WGD9P4Ao/j88Kv4/
gCj+P9Ap/j8XAAGNiBP9P4jY+z9YYP0/pD/8PwIAAACQcf0/kHH9P1hg/T+Icf0/
FwAAAEAa/j9idENvbnRyb2xsZXIAQ0MAAAAAADwq/j8AAAAAIQAGABcAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
OCwIQMSfCEAwCAYAHW8IgEAp/j9kcf0/oCn+P7Bx/T8AAAAAuHH9PwAAAADEnwiA
ICn+PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AAAAAB0AAADddrhI7WNzpLyDCUDPgwlA
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGj9+j9gjfs/AAAAAOC3+z9zFRqAgCn+P2Rx/T+gKf4/
AAAAAMhBAADYCvw/AAAAAP////+AKf4/AQAAAKAp/j+wcf0/AAAAALhx/T8BAAAA
AAAAAKAp/j/wNPw/FDX8P/////9YYP0/////fwAAAAAAAAAA0Cn+PwAAAAAAAAAA
AwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQNfw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAADcKf4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA
gBP9P/AR/T94E/0/
8BH9PxAT/T/hbUak+Fn7P2Bg/T+AE/0/pD/8PwMAAABQCf0/UAn9P4AT/T9ICf0/
FgAAAHwJ/T9lc3BfdGltZXIAq4tq3SwAAAAAAHgT/T8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHPtRw==
OCwIQMSfCEAwCgYAPSQNgLAS/T8kCf0/AAAAAHAJ/T8AAAAAJAn9PwAAAADEnwiA
kBL9PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACiECUBWhAlA
/////zEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhC/D8AAAAA2Ar8PwIAAAAAAAAA8BL9P9w+/D/kPvw/
AAAAAMhBAADYCvw/AgAAAP/////wEv0/uE77P+Q+/D9wCf0/AAAAACQJ/T8AAAAA
AAAAABAT/T8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5D78PwAAAACpEQiAEDz+P5A//D8jZUA/
AAAAAAAAAAAcE/0/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAA=
8Fn7P1BY+z/oWfs/
UFj7P4BZ+z+c4ZIRQAv+P4gT/T/wWfs/pD/8PwQAAAAIT/s/CE/7P/BZ+z8AT/s/
FQAAAOxP+z9wbVQAU8c9cwB3nDqtvcUA////f+hZ+z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANtwzA==
OCwIQMSfCEAwCAYAyWESgBBZ+z/cTvs/UFn7PyhP+z8AAAAAME/7PwAAAADEnwiA
8Fj7PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/bIP8PwAAAAAzMzMD2Ar8PyiECUBWhAlA
/////zEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADoAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUFn7PxBv/D+khUE/
AAAAAMlBAAAQb/w/pIVBP/////8AAAAAAAAAAAAAAAAoT/s/AAAAADBP+z8AAAAA
AAAAAIBZ+z8AAAAAAAAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAABMcPw/EG/8PywBAAAAAAAg
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAjFn7PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
OAv+P4Da/z8U3P8/
gNr/P7Db/z8AAAAAaDr+P/hZ+z84C/4/pD/8PwMAAAAgE/4/IBP+PzgL/j8YE/4/
FgAAABjS/z9oY2lIb3N0VAAAAAAAAAAAAAAAABTc/z8AAAAAIQAGABYAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
OCwIQMSfCEAwAAYAvGQZgEDb/z/0Ev4/gNv/P0AT/j8AAAAASBP+PwAAAADEnwiA
INv/PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/UA4AAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgNv/P9SX/D8AAAAA
AAAAAMtBAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAALDb/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvNv/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
YDr+P4Dk/z8Y5v8/
gOT/P7Dl/z//////vDz+P0AL/j9gOv4/pD/8PwQAAAB0Nv4/dDb+P2A6/j9sNv4/
FQAAABzc/z9oY2lINFQAAEAE/j/AOwAAAAAAABjm/z8AAAAAIQAGABUAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEL8Pw==
OCwIQMSfCEAwAAYANOwZgEDl/z9INv4/gOX/P5Q2/j8AAAAAnDb+PwAAAADEnwiA
IOX/PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/oAIAAAAAAAClpaWlpaWlpQAAAAAAAAAA
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgOX/P7SZ/D8AAAAA
AAAAAMtBAAAAAAAAAAAAAP////8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAALDl/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvOX/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
tDz+PwD6/z+U+/8/
APr/PzD7/z/uAAAArD/8P2g6/j+0PP4/pD/8PwUAAABM5v8/TOb/P7Q8/j9E5v8/
FAAAAJjp/z9idHVUABMOAMgpCEC8ZQEAAAAAAJT7/z8AAAAAIQAGABQAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACFx2w==
OCwIQMSfCEAwDgYAsH8YgMD6/z8g5v8/APv/P2zm/z8AAAAAdOb/PwAAAADEnwiA
oPr/PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyGCUAXhglA
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgdhlAAAAAABMAAAAAAAAAAPv/P6yZ/D/IeEI/
AAAAAM1BAADYCvw/AAAAAP////8A+/8/w38YQMh4Qj9s5v8/AAAAAITp/z8BAAAA
AAAAADD7/z8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPP38PyB2GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPv/PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
EEr+P2Bh/j98Y/4/
YGH+PxBj/j8AAAAAaMn9P6w//D8QSv4/pD/8Pw4AAABw1P0/cNT9PxBK/j9o1P0/
CwAAAIBL/j9JUlFzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHxj/j8AAAAAIQAGAAsAAAAAAAAA
AAAAAKxi/j8AAAAAAAAAAAAAAACAB/0/6Af9P1AI/T8AAAAAAAAAAAEAAAAAAAAA
qFFAPwAAAAAIjAlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA==
OCwIQMSfCEAwDwYA53EOgCBi/j9E1P0/wGL+P5DU/T8AAAAAmNT9PwAAAADEnwiA
AGL+PwAAAAD/////CEL8PwAAAADYCvw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAADEuCEAAAAAAQLkIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAApaWlpaWlpaUczg2AYGL+PzBL/D/AYv4/
AAAAABkAAAAAAAAAAAAAAP////9gYv4/CE78P8Bi/j8AAAAAAQAAACRL/D/II/w/
AAAAAPBi/j8kS/w/AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJEv8PwAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkTPw/
pEz8PwAAAADAYv4/ABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkTPw/EEr+P////38AAAAA
AAAAABBj/j8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAcY/4/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA
================= CORE DUMP END =================
Rebooting...
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff9028,len:8
load:0x3fff9030,len:1076
load:0x4009fa00,len:0
ho 12 tail 0 room 4
load:0x4009fa00,len:15344
entry 0x400a070c
Scanning for known wifi nets
Connected to NGNCC-Pub with IP address:192.168.188.39
MicroPython v1.8.6-839-g536c958c on 2017-11-15; LoPy with ESP32
Type "help()" for more information.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment