Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Sverigedemokratiska definitioner
 • vänsterextremist, vänsterpack = person(-er) som inte delar SD:s åsikter
 • politiskt korrekt = egenskap hos varje person som inte delar SD:s åsikter; motsatsen är politiskt inkorrekta vilket här blir ett positivt laddat ord.
 • censur = när SD-positiva eller rasistiska inlägg raderas, men inte när SD-negativa eller antirasistiska inlägg raderas
 • tryckfrihet = lag som borde ge dig rätten att smutskasta invandrare, men inte att tala negativt om SD
 • tänka självständigt = dela SD:s åsikter
 • övergrepp av rättssamhället = när en sverigedemokrat döms för brott
 • landsförrädare = en som inte röstar på SD
 • antidemokratisk = alla som inte aktivt underlättar för Sverigedemokraterna.
 • odemokratiskt = när partier valda av 95% av befolkningen styr och inte SD.
 • avskräde = motdemonstrant
 • den grå sörjan = är ofta en beteckning på regeringspartierna men kommer ur ett tidigare uttryck som i vit makt-kretsar användes om resultatet av integration.
 • fågelskrämma = motdemonstrant som klär sig schavigt.
 • invandrarkramare = så gott om alla som står fast vid svensk flyktingpolitik.
 • kriminell = lika gärna som någon som begår kriminella handlingar en beteckning på en person som enligt SD har tveksam moral och etik.
 • kulturberikare = ett begrepp som används flitigt bland mer extrema nationalister som Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti. Det är ett djupt rasistiskt uttryck eftersom det innebär att man skrattar åt en person med mörk hudfärg samtidigt som man ger en känga till alla dem som uppskattar mångkultur. Ordet kan även betyda våldtäktsman med invandrarbakgrund. Riksdagsledamoten Kent Ekeroth använder termen flitigt.
 • massinvandring = svensk flyktingpolitik.
 • multikulturalist = en person som uppskattar mångfald.
 • mångkulturalist = se ovan.
 • svenskfientlig = rasism riktad mot svenskar, men kan också användas om alla som inte tycker som Sverigedemokraterna.
 • våldtäktsvåg = en kraftig ökning av våldtäkter som SD anser sig ha upptäckt. Kampanj med exakt samma tema drevs under sommaren av en organisation kring Info14 och Svenskarnas parti. Våldtäkterna sägs begås av utländska män och svenska kvinnor är offer.
 • yttrandefrihet = rätten att kräva att någon annan ska underlätta för sverigedemokrater att framföra sina åsikter; deras yttrandefrihet begränsas när andra ifrågasätter dem. (Se även tryckfrihet.)
 • lättkränkt = invandrare som blivit smädad (t.ex. blivit kallad "negerjävel") och sedan tilldömts skadestånd.
 • troll = meningsmotståndare som försöker debattera mot SD på nätet, speciellt om det är på Avpixlat, Fria Tider eller liknande.
@Nikkelin

This comment has been minimized.

Copy link

@Nikkelin Nikkelin commented Jun 18, 2012

Snyggt! Det finns en del sådana här ordlistor över Sverigedemokratisk nomenklatur. En av dem sammanställdes i reportageboken Svensk, svenskare, svenskast av de båda journalisterna Annika Hamrud och Elisabet Qvarford. De har publicerat delar av den på SVTs sajt: http://debatt.svt.se/2010/10/31/sa-tolkar-du-sverigedemokraternas-hemliga-kodord/

Här är bitar av den:
Antidemokratisk – alla som inte aktivt underlättar för Sverigedemokraterna.
Avskräde – motdemonstrant
Den grå sörjan – är ofta en beteckning på regeringspartierna men kommer ur ett tidigare uttryck som i vit makt-kretsar användes om resultatet av integration.
Fågelskrämma – motdemonstrant som klär sig schavigt.
Invandrarkramare – så gott om alla som står fast vid svensk flyktingpolitik.
Kriminell – lika gärna som någon som begår kriminella handlingar en beteckning på en person som enligt SD har tveksam moral och etik.
Kulturberikare – ett begrepp som används flitigt bland mer extrema nationalister som Nationaldemokraterna och Svenskarnas parti. Det är ett djupt rasistiskt uttryck eftersom det innebär att man skrattar åt en person med mörk hudfärg samtidigt som man ger en känga till alla dem som uppskattar mångkultur. Ordet kan även betyda våldtäktsman med invandrarbakgrund. Riksdagsledamoten Kent Ekeroth använder termen flitigt.
Massinvandring – svensk flyktingpolitik.
Multikulturalist – en person som uppskattar mångfald.
Mångkulturalist – se ovan.
Politiskt korrekta, PKism och PKister – är beteckningen för alla som inte är sverigedemokrater. Motsatsen är politiskt inkorrekta vilket här blir ett positivt laddat ord.
Svenskfientlig – rasism riktad mot svenskar, men kan också användas om alla som inte tycker som Sverigedemokraterna.
Straffrabatt – det svenska rättsystemet innebär att man får en dom, inte en dom per brott. Detta kallar Sverigedemokraterna att man får straffrabatt.
Våldtäktsvåg – en kraftig ökning av våldtäkter som SD anser sig ha upptäckt. Kampanj med exakt samma tema drevs under sommaren av en organisation kring Info14 och Svenskarnas parti. Våldtäkterna sägs begås av utländska män och svenska kvinnor är offer.
Yttrandefrihet – rätten att kräva att någon annan ska underlätta för sverigedemokrater att framföra sina åsikter. Deras yttrandefrihet begränsas när andra ifrågasätter dem.

Själv vill jag även lägga till kulturmarxist, ett ord som användes av Sverigedemokrater långt innan 22 juli 2011.

@md2perpe

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@md2perpe md2perpe commented Jun 18, 2012

Införlivade listan från @Nikkelin.

@empezar:
Straffet kan visst bli längre än för det grövsta brottet, men de summeras inte ihop. En mer korrekt jämförelse skulle vara "Köp 3 till priset av 2".

@md2perpe

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@md2perpe md2perpe commented Jun 18, 2012

Funderar över om jag överhuvudtaget skall ha med "straffrabatt". Skulle vilja ha någon mer ironisk eller sarkastisk definition. Kanske den du ger med något tillägg i stil med "Om en sverigedemokrat får straffrabatt kallas det i stället för xxxx".

@Nikkelin

This comment has been minimized.

Copy link

@Nikkelin Nikkelin commented Jun 18, 2012

Jag håller med. Stryk straffrabatt från listan. Det är ett för allmänt använt ord för sammanhanget.

@md2perpe

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@md2perpe md2perpe commented Jun 18, 2012

Listan är på allvar. Den visar vad begreppen betyder när SD använder dem eller kriterierna för att SD skall plocka fram orden.

@md2perpe

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@md2perpe md2perpe commented Jun 18, 2012

Tog bort straffrabatt.

@md2perpe

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@md2perpe md2perpe commented Jun 18, 2012

Jag tror att @empezar blev kränkt nu.

@Nikkelin

This comment has been minimized.

Copy link

@Nikkelin Nikkelin commented Jun 18, 2012

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.