Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mdlincoln
Last active Aug 29, 2015
Embed
What would you like to do?
{
"acquisition" : {
"method" : "bruikleen",
"date" : "1808-01-01T00:00:00Z",
"creditLine" : "Bruikleen van de gemeente Amsterdam"
},
"artistRole" : null,
"associations" : [ ],
"catRefRPK" : [ ],
"classification" : {
"iconClassIdentifier" : [
"45(+26)",
"45C1",
"48C7341",
"31D11222",
"45D12",
"34B11"
],
"motifs" : [ ],
"events" : [ ],
"periods" : [ ],
"places" : [
"Amsterdam"
],
"people" : [ ]
},
"colors" : [
"#261808",
"#5E3C14",
"#9C8238",
"#885617",
"#AF9F6B",
"#6C6238",
"#D7CB9E"
],
"colorsWithNormalization" : [
{
"originalHex" : "#261808",
"normalizedHex" : "#000000"
},
{
"originalHex" : " #5E3C14",
"normalizedHex" : "#B35A1F"
},
{
"originalHex" : " #9C8238",
"normalizedHex" : "#E09714"
},
{
"originalHex" : " #885617",
"normalizedHex" : "#B35A1F"
},
{
"originalHex" : " #AF9F6B",
"normalizedHex" : "#E0CC91"
},
{
"originalHex" : " #6C6238",
"normalizedHex" : "#367614"
},
{
"originalHex" : " #D7CB9E",
"normalizedHex" : "#E0CC91"
}
],
"copyrightHolder" : null,
"dating" : {
"early" : null,
"earlyPrecision" : null,
"late" : null,
"latePrecision" : null,
"year" : 1642,
"yearEarly" : 1642,
"yearLate" : 1642,
"period" : 17
},
"description" : "Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'. Schutters van de kloveniersdoelen uit een poort naar buiten tredend. Op een schild aangebracht naast de poort staan de namen van de afgebeelde personen: Frans Banninck Cocq, heer van purmerlant en Ilpendam, Capiteijn Willem van Ruijtenburch van Vlaerdingen, heer van Vlaerdingen, Lu[ij]tenant, Jan Visscher Cornelisen Vaendrich, Rombout Kemp Sergeant, Reijnier Engelen Sergeant, Barent Harmansen, Jan Adriaensen Keyser, Elbert Willemsen, Jan Clasen Leydeckers, Jan Ockersen, Jan Pietersen bronchorst, Harman Iacobsen wormskerck, Jacob Dircksen de Roy, Jan vander heede, Walich Schellingwou, Jan brugman, Claes van Cruysbergen, Paulus Schoonhoven. De schutters zijn gewapend met lansen, musketten en hellebaarden. Rechts de tamboer met een grote trommel. Tussen de soldaten links staat een meisje met een dode kip om haar middel, rechts een blaffende hond. Linksboven de vaandrig met de uitgestoken vaandel.",
"dimensions" : [
{
"unit" : "cm",
"type" : "hoogte",
"part" : null,
"value" : "379.5"
},
{
"unit" : "cm",
"type" : "breedte",
"part" : null,
"value" : "453.5"
},
{
"unit" : "kg",
"type" : "gewicht",
"part" : null,
"value" : "337"
},
{
"unit" : "kg",
"type" : "gewicht",
"part" : null,
"value" : "170"
}
],
"documentation" : [ ],
"exhibitions" : [ ],
"hasImage" : true,
"historicalPersons" : [
"Banning Cocq, Frans",
"Ruytenburch, Willem van",
"Visscher Cornelisen, Jan",
"Kemp, Rombout",
"Engelen, Reijnier Janszn",
"Bolhamer, Barent Harmansen",
"Keijser, Jan Adriaensen",
"Willemsen, Elbert",
"Leijdeckers, Jan Claesen",
"Ockersen, Jan",
"Bronchorst, Jan Pietersen",
"Wormskerck, Harman Jacobsen",
"Roy, Jacob Dircksen de",
"Heede, Jan van der"
],
"iconclass_codes" : [
"45(+26)",
"4",
"45",
"45C",
"48",
"48C",
"48C7",
"48C73",
"48C734",
"3",
"31",
"31D",
"31D1",
"31D11",
"31D112",
"31D1122",
"45D",
"45D1",
"34",
"34B",
"34B1"
],
"id" : "en-SK-C-5",
"inscriptions" : [
"Rembrandt f 1642",
"signatuur en datum",
"Frans Banning Cocq, heer van purmerlant en Ilpendam, Capiteijn Willem van Ruijtenburch van Vlaerdingen, heer van Vlaerdingen, Lu[ij]tenant, Jan Visscher Cornelisen Vaendrich, Rombout Kemp Sergeant, Reijnier Engelen Sergeant, Barent Harmansen, Jan Adriaensen Keyser, Elbert Willemsen, Jan Clasen Leydeckers, Jan Ockersen, Jan Pietersen bronchorst, Harman Iacobsen wormskerck, Jacob Dircksen de Roy, Jan vander heede, Walich Schellingwou, Jan brugman, Claes van Cruysbergen, Paulus Schoonhoven",
"inscriptie"
],
"label" : {
"title" : "Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq, Known as de ‘Night Watch’",
"makerLine" : "Rembrandt Harmensz van Rijn (1606–1669), oil on canvas, 1642",
"description" : null,
"notes" : null,
"date" : "2013-05-22"
},
"labelText" : null,
"language" : "en",
"links" : {
"search" : "https://www.rijksmuseum.nl/api/nl/collection"
},
"longTitle" : "Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq, Known as de ‘Night Watch’, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642",
"makers" : [
{
"name" : "Rembrandt Harmensz. van Rijn",
"unFixedName" : "Rembrandt Harmensz. van Rijn",
"placeOfBirth" : "Leiden",
"dateOfBirth" : "1606-07-15",
"dateOfBirthPrecision" : null,
"dateOfDeath" : "1669-10-08",
"dateOfDeathPrecision" : null,
"placeOfDeath" : "Amsterdam",
"occupation" : [
"prentmaker",
"tekenaar",
"schilder"
],
"roles" : [
"schilder"
],
"nationality" : "Noord-Nederlands",
"biography" : null,
"productionPlaces" : [ ],
"schoolStyles" : [ ],
"qualification" : null
}
],
"materials" : [
"doek",
"olieverf"
],
"normalized32Colors" : [
"#000000",
"#B35A1F",
"#E09714",
"#E0CC91",
"#367614"
],
"normalizedColors" : [
"#000000",
"#8B4513",
"#B8860B",
"#BDB76B",
"#556B2F",
"#F5DEB3"
],
"objectCollection" : [
"schilderijen"
],
"objectNumber" : "SK-C-5",
"objectTypes" : [
"schilderij"
],
"physicalMedium" : "olieverf op doek",
"physicalProperties" : [ ],
"plaqueDescriptionDutch" : "Rembrandts beroemdste en grootste doek werd gemaakt voor de Kloveniersdoelen. Dit was een van de verenigingsgebouwen van de Amsterdamse schutterij, de burgerwacht van de stad. \r\nRembrandt was de eerste die op een groepsportret de figuren in actie weergaf. De kapitein, in het zwart, geeft zijn luitenant opdracht dat de compagnie moet gaan marcheren. De schutters stellen zich op. Met behulp van licht vestigde Rembrandt de aandacht op belangrijke details, zoals het handgebaar van de kapitein en het kleine meisje op de achtergrond. Zij is de mascotte van de schutters.",
"plaqueDescriptionEnglish" : null,
"principalMaker" : "Rembrandt Harmensz. van Rijn",
"principalMakers" : [
{
"name" : "Rembrandt Harmensz. van Rijn",
"unFixedName" : "Rembrandt Harmensz. van Rijn",
"placeOfBirth" : "Leiden",
"dateOfBirth" : "1606-07-15",
"dateOfBirthPrecision" : null,
"dateOfDeath" : "1669-10-08",
"dateOfDeathPrecision" : null,
"placeOfDeath" : "Amsterdam",
"occupation" : [
"prentmaker",
"tekenaar",
"schilder"
],
"roles" : [
"schilder"
],
"nationality" : "Noord-Nederlands",
"biography" : null,
"productionPlaces" : [ ],
"schoolStyles" : [ ],
"qualification" : null
}
],
"principalOrFirstMaker" : "Rembrandt Harmensz. van Rijn",
"priref" : "5216",
"productionPlaces" : [ ],
"scLabelLine" : "Rembrandt Harmensz van Rijn (1606–1669), oil on canvas, 1642",
"showImage" : true,
"subTitle" : "h 379.5cm × b 453.5cm × g 337kg",
"subject_keywords" : [
"civilization",
"culture",
"equipment",
"military affairs",
"occupations",
"society",
"supply",
"weapon",
"art",
"artist",
"drum (musical instrument)",
"music",
"musical instrument",
"percussion instrument",
"age",
"biology",
"child",
"girl",
"human being",
"infancy",
"life",
"flag",
"standard",
"standard-bearer",
"animal",
"dog",
"domestic animal",
"indoors"
],
"techniques" : [ ],
"title" : "Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq, Known as de ‘Night Watch’",
"titles" : [
"Officieren en andere schutters van wijk II in Amsterdam onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ‘Nachtwacht’",
"Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de 'Nachtwacht'"
],
"webImage" : {
"guid" : "92253da1-794d-49f4-9e3c-e4c160715f53",
"offsetPercentageX" : 50,
"offsetPercentageY" : 100,
"width" : 2500,
"height" : 2034,
"url" : "http://lh6.ggpht.com/wwx2vAS9DzFmmyeZefPjMtmCNOdjD80gvkXJcylloy40SiZOhdLHVddEZLBHtymHu53TcvqJLYZfZF7M-uvoMmG_wSI=s0"
}
}
@mdlincoln
Copy link
Author

mdlincoln commented Jul 14, 2014

Otherwise known as:

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment