Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Laravel için Sms Servis Paketi Örneklendirme
Sms::Service("Mutlucell") //Yada desteklenen diğer servis sağlayıcı ismi
->config(
'user' => array(
'originator' => '', //Görünecek isim
'username' => '', //Kullanıcı adınız
'password' => '', //Kullanıcı şifreniz, API Key'de olabilir
'charset' => 'Turkish', //Karakter destekleme, Turkish
'operator' => array('Turkcell', 'Avea', 'Vodafone'), //Sadece izin verilen operatöre gönderilir.
'country' => array('90'), //Sadece izin verilen ülkelere gönderilir.
'test' => false //Test kullanıcısı iseniz: true
),
'response' => array(
'debug' => true,
),
//Mesaj gönderdikten sonra kullanıcıdan belirli sürelerde yanıt almak istiyorsanız,
//Sadece belirli operatörler destekler,
//Örneğin, kullanıcı bir mesaja evet yazarak cevaplaması.
'request' => array()
);
//Sms gönderimi sırasında default ayarları özelleştirebilirsiniz.
Sms::Service('Mutlucell')
->replace('config', array(
'user' => array(
'test' = true
)
))
->message('905531234567', 'Bir Sms Gönder!')
->send();
//Varsayılan ayarlar kullanılarak temiz sms gönderimi.
Sms::Service("Mutlucell")
->message('905531234567', 'Bir Sms Gönder! Kabul ediyorsanız EVET yaz 2222\'e gönder.')
->send();
Sms::Service("Mutlucell")
->lines('|', array('Name' => 'Mert', 'Surname' => 'Kabadayı', 'Telephone' => '904441111'))
->message('905531234567', 'Sn. |Name |Surname, lütfen bizi |Telephone numaramızdan arayınız.')
->send();
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment