Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@michalczukm michalczukm/michalczukm.md Secret
Last active May 15, 2019

Embed
What would you like to do?

info

Michał Michalczuk

website

https://michalczukm.xyz

Bio PL

Full-Stack Software Developer, trener IT w infoShare Academy, gdy jest potrzeba scrum master i team leader, okazjonalnie prelegent. Fan i promotor TypeScript. Na froncie najczęściej pracuje z Angular’em, ale dzielnie eksploruje inne frameworki. Na tyłach preferuje C# i ASP.NET lub Node.js, ale pracował w różnych językach i technologiach - od Pythona i Django, przez WPF i Silverlight, Visual Basic czy PHP. Uwielbia dzielić się wiedzą, szerzyć dobre praktyki oraz rozwiązywać problemy. https://michalczukm.xyz

Bio EN

Full-Stack Software Developer, IT trainer at infoShare Academy, if there is a need - scrum master, architect and team leader. TypeScript fan and promoter.

As a front-end dev I am focused on TypeScript and Angular. As a back-end dev I prefer C# and ASP.NET or Node.js, but vary of technologies and languages went through my fingers - from Python and Django, through WPF and Silverlight, Visual Basic, PHP etc.

And yes ... I love to talk and share knowledge. https://michalczukm.xyz

Photos

Attached above

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.