Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mieky

mieky/en-orig.md Secret

Last active August 21, 2017 10:24
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save mieky/efe7d819d12eb110b46d1afdeec19266 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mieky/efe7d819d12eb110b46d1afdeec19266 to your computer and use it in GitHub Desktop.
bebraw-interview

You were awarded the title "Finnish Code Ambassador of 2017" in the Blue Arrow Awards gala. Congratulations!

How do you feel about the victory?

I found it surprising as I'm not used to winning. I rather manage things from the shadows and avoid publicity. That said, it means potential business. And since I happen to run a small business of my own, publicity must be good, right?

Maybe in retrospect, it will become a milestone, an end of an era and the beginning of a new one. I'm currently experimenting with a new business direction, so the timing was right.

What do you think were the activities you had going for you?

SurviveJS portal likely had the biggest impact. I started from a small wiki about webpack with Christian Alfoni. Later on, this grew to become a book about webpack and React. That, in turn, became two books. I put a lot of focus especially in the webpack book, and it reached paper in March this year.

During this process, webpack gained mainstream status, and I developed technology like webpack-merge to support it. The tool itself exists because of the book effort as I needed an easy way to explain how to configure webpack. Since then it has become one of the ways to manage the complexity of configuration.

I also helped to revamp webpack documentation and pushed the new documentation project into a good direction by providing information architecture for the new site and also by developing technology to support it. Antwar, site generator the portal uses, is based on webpack and React itself completing the cycle.

The site blog contains a substantial amount of developer interviews. Hyperapp interview with Jorge Bucaran is a good example. After the interview, the library spiked in popularity, and I've seen the same in other cases as well. I think it's amazing I can sometimes provide visibility to lesser-known approaches and help them find their audience. Redux interview is another good example. I had interviewed Dan before Redux took over the world. There are surprises like this in the blog, and you will learn a lot by reading through it carefully. There are over hundred posts for you to study.

As you can see, a lot of these efforts have ties to each other. Sometimes an insight in one place leads to improvement in another. I know there's a lot of work to do still. In a way it's a never ending battle as the world of development is getting more complex while some consolidation also happens. My challenge is keeping up to date somehow while improving my offering and staying in business. I have to plan my actions accordingly.

How did you become a familiar face in the frontend web development scene? What milestones have there been on your way?

Popularity has never been a goal for me. I see it as a side effect. If I did these things for popularity, my approach would be different. Maybe it's a consequence of some things. I've tried to be consistent in my work. For example, my aim is to publish one developer interview per week. The whole editing process takes a few hours (sometimes less), but I want to focus on quality and make sure ideas get the treatment they deserve.

When I develop book content actively, I follow software development process and write release notes for each release. It gets harder and harder as you approach a paper release. A paper version doesn't allow serious mistakes. On the plus side, this focus also improves the digital content.

Sometimes milestones are technical and related to my infrastructure. The more tedious work I can push to automation, the better. Doing this means using linters and related tools during the process. I have developed a style, and that takes away some of the thinking allowing me to focus on the hard problems. I still have work to do with this. The way I work is the only thing I can affect directly. The rest is up to the market to decide.

Do you feel Finland has prepared you or given you something for the journey?

It's the never-ending stamina, or the concept of sisu, that keeps me going. Even with it gets tough for a reason or another, it's easy to remind yourself how hard it must have been for the forefathers that built the country and had to fight for its existence. No matter how hard it gets, we have it better.

It's this Finnish mindset of never giving up that has been valuable for me. It's a double-edged sword, though, as you have to choose your direction carefully. Going to the wrong direction won't do any good no matter how persistent you are.

What kind of advice would you give to aspiring coders, who wish to become the next Finnish Code Ambassadors?

The hardest part of success is defining it. I've found money based goals alone aren't enough. Sure, it enables a lot of other things, but it won't buy you happiness. Find something you don't mind doing for a long time. I wouldn't rely on passion alone for this reason. Find the big why and build the rest around that. It's stronger motivator than any amount of money in the world.

Haastattelussa Suomen koodin suurlähettiläs 2017, Juho Vepsäläinen

Haastattelimme Blue Arrow Awards -gaalassa Suomen koodin suurlähettilääksi valittua Juho Vepsäläistä.

Onneksi olkoon valinnasta, Juho! Mitä se merkitsee sinulle?

Täytyy sanoa voiton yllättäneen minut, sillä yleensä työskentelen mieluiten taka-alalla ja välttelen julkisuuden valokeilaa. Olisi tietenkin hienoa, jos tästä syntyisi uutta liiketoimintaa pienelle firmalleni!

Ehkäpä voin myöhemmin todeta tämän olleen erään aikakauden loppu, ja uuden alku. Ajoitus oli mainio, sillä olen pohtinut uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Minkä asioiden luulet vaikuttaneen valintaasi?

Eniten vaikutti varmaankin SurviveJS. Aloitimme kirjoittamalla pienen wikin webpackista Christian Alfonin kanssa. Tämä kasvoi ensin yhdeksi kirjaksi webpackista ja Reactista, ja tätä puolestaan seurasi toinenkin kirja. Tein paljon töitä erityisesti webpack-kirjan eteen, ja maaliskuussa se julkaistiin paperisena.

Tämän prosessin aikana webpack saavutti mainstream-statuksen, ja kehitin sen tueksi teknologioita kuten webpack-merge. Työkalu sai alkunsa tarpeestani kertoa kirjassa ymmärrettävästi webpackin konfiguroinnista. Tästä on sittemmin tullut yksi tavoista, joilla hallita konfiguroinnin kompleksisuutta.

Autoin lisäksi uudistamaan webpack-projektin dokumentaatiota uudistamalla saitin informaatioarkkitehtuurin ja kehittämällä ylläpitoa helpottavia työkaluja. Saitti on rakennettu antwar-generaattorilla, joka puolestaan pohjautuu webpackiin ja Reactiin – ympyrä sulkeutuu.

SurviveJS-blogi sisältää monia kehittäjien haastatteluja. Hyvä esimerkki on Hyperappin luojan Jorge Bucaranin haastattelu, jonka jälkeen kirjaston suosio piikkasi, ja sama ilmiö on toistunut muissakin tapauksissa. On mielestäni mahtavaa, miten voin tuoda vähemmän tunnettuja tekniikoita näkyville ja auttaa niitä löytämään käyttäjiä. Toinen hyvä esimerkki on Reduxin luojan Dan Ambramovin haastattelu, jonka tein ennen Reduxin maailmanvalloitusta. Blogissa on yli sata artikkelia täynnä tällaisia yllätyksiä, ja voit oppia paljon lukemalla sen läpi.

Kuten saattaa huomata, monet aktiviteeteista liittyvät jollakin tavalla toisiinsa. Joskus oivallus yhdessä projektissa johtaa asioiden kehittymiseen toisessa. Tiedän, että tehtävää riittää yhä. Tavallaan kyse on päättymättömästä taistelusta maailmassa, jossa kehitystyöstä tulee yhä kompleksisempaa, mutta projektit myös tulevat lähemmäs toisiaan. Haasteeni on pysytellä ajan tasalla teknologian kehityksessä samalla, kun pidän tarjoomani bisneksen kannalta relevanttina. Se vaatii minulta huolellista suunnittelua.

Miten sinusta tuli tunnettu kasvo frontend-piireissä? Mitä virstanpylväitä matkallesi on mahtunut?

En ole ikinä tavoitellut suosiota, vaan näen sen tekemieni asioiden sivutuotteena. Jos tekisin näitä asioita vain kiillottaakseni nimeäni, tekisin monia asioita eri tavoin. Luultavasti asiaa on edesauttanut tapani työskennellä johdonmukaisesti: pyrin esimerkiksi julkaisemaan yhden kehittäjähaastattelun joka viikko. Editointiprosessi saattaa viedä joitakin tunteja, mutta tahdon keskittyä laatuun ja varmistaa, että hyvät ideat saavat arvoisensa kohtelun.

Kun luon sisältöä kirjaa varten, muistuttaa työskentelytapani ohjelmistokehitysprosessia ja kirjoitan mm. release notesit. Paperiversion julkaisun lähestyessä työskentely vaikeutuu huomattavasti, sillä siinä kaiken pitää olla kohdillaan. Toisaalta paperikirjaa varten tehty työ parantaa myös digitaalisen sisällön laatua.

Joskus virstanpylväät ovat luonteeltaan teknisiä ja liittyvät infrastruktuuriini. Jos voin automatisoida osan tympeistä vaiheista, aina parempi. Minulla on esimerkiksi oma tyylini, jonka noudattaminen vaatii jonkin verran ajatustyötä. Tässä linterit ja vastaavat työkalut ovat suureksi avuksi, ja voin paremmin keskittyä vaikeampien ongelmien ratkaisemiseen. Tämä kuitenkin vaatii minulta yhä kehittämistä. Työskentelytapani on ainoa asia, johon voin vaikuttaa suoraan – loppu tapahtuu markkinoiden ehdoilla.

Koetko Suomen valmistaneen sinua tai antaneen sinulle jotakin urallasi?

Minut pitää liikkeessä lannistumattomuus ja sisu. Vaikka joskus tuntuisikin syystä tai toisesta vaikealta, muistutan itseäni siitä, kuinka vaikeaa edeltäjillämme on täytynyt olla heidän rakentaessaan maata ja taistellessaan sen puolesta. Vastoinkäymisistä huolimatta asiamme ovat yhä paremmin.

Minulle erityisen arvokasta on ollut suomalainen sitkeys ja periksiantamattomuus. Se on kuitenkin kaksiteräinen miekka, sillä se edellyttää myös suunnan valitsemista huolellisesti. Vaikka olisi kuinka sitkeä, ei siitäkään ole hyötyä, jos tekee vääriä asioita.

Mitä neuvoja antaisit nouseville koodareille, jotka tahtovat tulla seuraaviksi suomalaisen koodin suurlähettiläiksi?

Menestys ei ole helppo määriteltävä. Olen tullut siihen tulokseen, että raha itsessään on huono mittari. Se toki mahdollistaa monia muita asioita, muttei tuo onnea. Neuvoni on etsiä asioita, joita teet mielelläsi pidempäänkin. Tästä syystä en laskisi ainoastaan intohimon varaan. Etsi suuri "miksi?" ja rakenna sen ympärille. Se on suurempi motivaattori kuin suurinkaan summa rahaa.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment