Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Nyhetsbrev

Vanskelig å vite hvordan man skal få med seg det som skjer i frontend-verden? Her er en liten liste av nyhetsbrev som har mye oppsummering rundt det som skjer. Det er litt forskjell fra uke til uke hvor bra det faktisk er, og ikke alt er relevant til en hver tid. Men det er en veldig godt sted å starte dersom man ønsker å holde seg oppdatert på en enkel måte.

  • Artikler skrevet og oppsummeringseposter en gang i blant. Generelt bra innhold om JavaScript – https://ponyfoo.com/weekly
  • Nyhetsbrev med oppsummering av populære ting denne uken. Har en tendens til å være litt rammeverksorientert, men noen ganger kommer det noen juveler: http://javascriptweekly.com/
  • Samme provider som JSWeekly, men med mer fokus på nettlesere og generelt om web. Har og en tendens til å ha litt rammeverksfokus, men det er og info om hva som kommer av web API-er osv: http://frontendfocus.co/
  • Kurert liste i større grad enn JSWeekly og Front End Focus, og dekker et bredere spekter av Web-en. Har en fin "manuell oppsummering" av hver post som gjør at det er enklere å se hva som er interessant og ikke: https://wdrl.info/

Et tips kan være å ta i bruk Pocket (https://getpocket.com/) til å lage en stack av poster man ønsker å lese. Ofte kommer man over noe som man ønsker å lese men ikke har tid der og da. Da kan det være lurt å bare slenge det inn i Pocket og lese det senere.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.