Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Trenger orienteringsløpere flåttvaksine?

Flått som kryper på arm

Bilde: John Tann

For alle som er mye i skogen er skogflåtten (skaumannen) noe man bør være obs på. Flåtten er en kjip skapning av typen edderkoppdyr, som kan være reservoar for viruset skogflåttencefalitt (tick borne encephalitis, TBE) og smittebærer av bakterien borrelia burgdorferi som kan gi sykdommen lyme borreliose (også kalt lyme eller borrelia) ved infeksjon.

Borreliainfeksjon kan man ikke vaksinere seg mot, men som en tommelfingerregel må en bakteriesmittet flått sitte fast på kroppen i 24 timer før man blir infisert. Så om du sjekker deg på kvelden etter endt o-løp og fjerner eventuelle flått er du mest sannsynlig trygg for borrelia. Om du skulle bli smittet er behandlingen antibiotika. De siste 10 årene har det vært mellom 250 og 450 smittetilfeller per år (velg Enkeltsykdommer og Lyme borreliose).

Skogflåttencefalitt er mye sjeldnere enn borellia, og det er bare rapport om 139 personer som er smittet i Norge mellom 1994 - 2018. Disse tilfellene er i tillegg geografisk avgrenset til kysten fra Farsund til Sandefjord, men flått som er bærer av skogflåttencefalitt-viruset er funnet i store deler av landet.

Mens det tar ganske lang tid å bli smittet ved et flåttbitt av en borreliasmittet flått, tar det langt kortere tid å få skogflåttencefalitt av en flått som er bærer av viruset, og selv om du raskt tar bort flåtten kan du bli smittet. Om du blir smittet er det vanlig å få feber, hode- og muskelsmerter, og etter dette en nye fase med andre plager, les mer om dette hos Folkehelseinstituttet (FHI). Det finnes ingen behandling mot skogflåttencefalitt.

Hvem som kan vurdere å ta vaksinen kommer an på hvor du bor og hva du holder på med, FHI skriver:

TBE-vaksine kan vurderes til personer som ferdes mye i skog og mark og ofte blir bitt av flått langs kysten i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. Risikoen for smitte er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder. Vaksinen er aktuell for skogsarbeidere, orienteringsløpere og andre som oppholder seg mye i naturen.

Så det blir opp til hver enkelt å ta en vurdering på om den vaksinen er nødvendig. For de som ønsker å ta vaksinen er vaksinasjonsprogrammet slik:

Vaksineprogrammet

Hentet fra fasting.nu

Om du vil lese mer om vaksinen kan du sjekke ut veilederen for helsepersonell som FHI har lagt ut, eller siden om vaksinasjon på fasting.nu.

I 2009 sendte NOF ut et brev til klubber / kretser der de anbefalte at orienteringsløpere som trener og konkurrerer i kystsonen Oslofjorden til Agderfylkene å vurdere å vaksine seg. Det ser ikke ut til at NOF har kommet med informasjon om TBE-vaksine etter dette. Det er noen klubber som har skrevet om dette på sine sider, blant annet gikk Fossum IF i 2017 ut med vaksinering i regi av klubben.

I Sverige er skogflåttencefalitt mer utbredt, og der gir det Svenske Orienteringsforbundet rabattert vaksine til orienterere. I bare 2018 ble det rapport om 385 skogflottencefalitt-infeksjoner (3.8 tilfeller per 100 000 innbygger) i Sverige ifølge Folkhälsomyndigheten, disse tilfellene er i hovedsak i Stockholmsregionen og rundt innsjøen Vänern. Her er statistikken (per 100 000 innbygger) fra 2005 til 2018:

TBE per innbygger i Sverige

I 2009 ble det publisert en artikkel i tidsskrift for Den norske legeforening om infeksjonsrisiko hos orienteringsløpere. Denne artikkelen tar for seg fire forskjellige infeksjoner, der borreliose og skogflåttencefalitt er to av dem. Artikkelen er bygget på litteratursøk, og den mener det ikke er vist at orienteringsløpere er mer utsatt for borrelia og skogflåttencefalitt enn befolkningen generelt, men de studiene som angår borrelia og skogflåttencefalitt er av eldre karakter.

Forebygge

Forøvrig er det enkleste å ikke bli bitt av flåtten i det hele tatt, Norsk Helseinformatikk har laget en liste over forebyggende tiltak:

  • Dekke til bar hud
  • Bruke myggmidler på hud og klær
  • Inspisere huden etter en dag i skogen (og dusje for å skylle vekk flått som ikke har satt seg)
  • Undersøke tøyet for flått
  • Fjerne eventuelle flått så fort som mulig ved hjelp av pinsett eller fingre
  • Være obs på at dyr kan ha flått i pelsen som kan komme over på mennesker
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment