Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mikkelee

mikkelee/Forslag.md

Last active Feb 10, 2017
Embed
What would you like to do?

Forslag

Med musen et vilkårligt sted:

img

og når den er over Foreninger/Lokalforeninger:

img

NB: Det er meget "Quick & Dirty"

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

function popup_show(popupId)
{
	var popup = document.getElementById(popupId);
	
	popup.style.visibility='visible';
}

function popup_hide(popupId)
{
	var popup = document.getElementById(popupId);
	
	popup.style.visibility='hidden';
}

</script>

<style>

.popup {
	visibility: hidden;
	position: absolute;
	top: 40;
	background-color: #006600; 
}

</style>

Flyt lokalforeninger ind i Forening, gør den om til en div og tilføj popup til dens class således:

      <td align="center" id="portaltab-foreningen" class="plonetab_back" style="width:119px" width="119" onMouseOver="popup_show('portaltab-lokalforeninger');" onMouseOut="popup_hide('portaltab-lokalforeninger');">
        <a href="/foreningen" title="Her kan du l&aelig;se om bestyrelsen, lokalforeninger, generalforsamling, medlemsfordele og meget mere">Foreningen</a>

        <div align="center" id="portaltab-lokalforeninger" class="plonetab_back popup" style="width:162px;;" width="162">
        	<a href="/Lokalforeninger" title="Lokalforeninger">Lokalforeninger</a>
        </div>
            </td>

Tilsvarende kan gøres for søgefelterne

Eksempelvis således:

				<td align="center" valign="top" class="toptab_back" style="white-space: nowrap;" onMouseOver="popup_show('soeg');" onMouseOut="popup_hide('soeg');">
					Søg i forum
					<div id="soeg" class="popup forumbar">
						<a href="https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?action=search">Søg direkte i forum</a>
						<a href="https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?action=search_google">Søg i forum via Google</a>
						<a href="http://www.dis-danmark.dk/forum/search.php?0" target="_blank">Søg i gammel forum</a>
						<a href="https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?action=search_google_gl">Søg i gammel forum via Google</a>
					</div>
				</td>

med udvidet css (den grønne popup skal så også have menubar i sin class):

.popup {
	visibility: hidden;
	position: absolute;
}

.menubar {
	top: 40;
	background-color: #006600; 
}

.forumbar {
	top: 22;
	background-color: #725030; 
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment