Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Mikkel Eide Eriksen mikkelee

View GitHub Profile
View Forslag.md

Forslag

Med musen et vilkårligt sted:

img

og når den er over Foreninger/Lokalforeninger:

img

View floruit.tex
\documentclass{article}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage{zref}
\makeatletter
%% lifespan macros:
\newbool{fl_called}
View fsfilm.md

Indeks til: https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/recapi/sord/collection/2026233/waypoints

Filmnr. Arkivskaber Titel
004071548 Danmark. Samsø herreds provsti (Holbæk) Skifteprotokoller, 1682-1818
004071548 Danmark. Tunø herreds provsti (Århus) Skifteprotokoller, 1682-1818
005686183 Danmark. Frisenborg gods (Skanderborg, Århus, Randers, og Viborg) Skifteprotokoller, 1719-1851
005686183 Danmark. Birketing (Frisenborg birk) Skifteprotokoller, 1849-1883
005686183 Danmark. Birketing (Fauerskov birk) Skifteprotokoller, 1849-1883